Vývoj a zajištění výpočetních modulů pro kmitočtové plánování a vyhodnocování rozsahu pokrytí

Vývoj a zajištění výpočetních modulů pro kmitočtové plánování a vyhodnocování rozsahu pokrytí

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti vývojové, technické i netechnické podpory SW Radiolab včetně souvisejících aplikací, modulů, databázových a webových systémů, včetně výpočtů pokrytí, a údržba a rozvoj stávajících informačních internetových stránek s výpočtem pokrytí sítěmi 4G a 5G.
Veřejná zakázka vložena:
03.01.2022 14:49

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Česká republika - Český telekomunikační úřad

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
25.01.2022 00:00

Cena veřejné zkázky:
16 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Český telekomunikační úřad

Zadavatel IČ:
70106975

Zadavatel ulice:
Sokolovská 58/219

Zadavatel PSČ:
190 00

Zadavatel obec:
Praha 9 - Vysočany

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Kroj

Zadavatel telefon:
+420 224 004 711

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.ctu.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Akreditovaná laboratoř pro zjišťování kvality obilovin

Potřebujete provést akreditované zkoušky dle metodik EPPO – GEP? Hledáte akreditovanou laboratoř pro zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich? Potom kontaktujte náš Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Jsme dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství. Nabízíme Vám služby naší akreditované laboratoře. Předmětem akreditace je Zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich a Zkoušení půd a rostlinného materiálu. Provádíme i monitoring kvality obilovin. Mezi naše další služby patří např. poskytování poradenství, provádění akreditovaných zkoušek za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin dle metodik EPPO – GEP nebo řešení výzkumných projektů. Zabýváme se také genetikou i šlechtěním obilnin. Naši společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. najdete na ul. Havlíčkova 2787/121 v Kroměříži.


Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, genetika šlechtění rostlin, ochrana plodin a rostlin

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, genetika šlechtění rostlin, ochrana plodin a rostlin

Představujeme Vám firmu Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. z Prahy, který svou činnost zaměřil na aplikovaný výzkum zaměřený na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. VÚRV, v.v.i. je v České republice největším pracovištěm aplikovaného výzkumu. Výzkumný ústav rostlinné výroby: - aplikovaný výzkum zaměřený na rostlinnou výrobu a příbuzné obory - rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob - udržitelné systémy zemědělského hospodaření - rostlinná biotechnologie a molekulární biologie - publikační a vydavatelská činnost - poradenství. Potřebujete kvalifikované informace ohledně rostlinné výroby, šlechtění rostlin nebo zemědělského hospodaření? Neváhejte náš Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze kontaktovat.


Výzkumný ústav živočišné výroby – odborná instituce zabíhající se chovem hospodářských zvířat

Výzkumný ústav živočišné výroby – odborná instituce zabíhající se chovem hospodářských zvířat

Máte svou farmu? Jste chovatelé hospodářských zvířat a rádi byste se vzdělávali a dozvěděli se nové věci? Hledáte radu v oblasti chovu zvířat? Kontaktujte náš Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze a obohaťte se o nové poznatky. Naše výzkumná instituce nabízí chovatelům bohatou nabídku služeb. Jsou tam různá genetická řešení, dnes velmi moderní aplikace, které Vám pomůžou ekonomicky vyvážit farmářské aktivity, snížit náklady, určit různé parametry pro stabilní chovatelské cíle. V ústavu vedeme mnoho projektů, vlastníme své laboratoře, kde se tyto projekty realizují. Vědecký tým vydává spousty publikací, které pomáhají k informovanosti veřejnosti. Dále nabízíme vzdělávací kurzy a semináře pro budoucí odborníky i laiky nebo poradenství. Své otázky můžete posílat skrze internetové formuláře. Informujte se na webových stránkách ústavu, kde najdete veškeré potřebné informace o všech službách. Navštívit nás můžete na ulici Přátelství 815 v Praze.


Výzkumná stanice travin a olejnin

Výzkumná stanice travin a olejnin

Zajímáte se o vědu a výzkum v oblasti přírodních a technických věd? Chcete pracovat jako výzkumný pracovník nebo se jen něco nového dozvědět? Naše společnost OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Jsme dceřinou společností obchodní společnosti OSEVA PRO s.r.o. se sídlem v Praze. Naše výzkumná činnost je zajišťována dvěma pracovišti. Výzkumná stanice travinářská v Zubří patří k nejstarším pícninářským ústavům v Evropě. V současnosti se zabýváme studiem a hodnocením genových zdrojů trav pro zemědělské i technické účely vč. jejich konzervace. Šlechtíme pícní i trávníkové odrůdy trav i pohanky (Zita, Zoe, Zamira) a lupiny bílé (Zulika). Druhé naše pracoviště - Výzkumný ústav olejnin v Opavě výrazně přispěl k úspěchům pěstování máku na přelomu 80. a 90. let a v této činnosti pokračuje i v současnosti.


Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či postupů do praktického provozu

Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či postupů do praktického provozu

Věříme, že jedině působení v oblasti vědeckého výzkumu a vývoje přináší možnosti získání dalších odborných znalostí a vytvoření progresivního pracovního prostředí. Proto společnost PROSPECT spol. s.r.o. klade důraz na vývoj a výzkum a tedy i na zefektivnění stávajících technologických postupů. Jedná se vývoj a individualizaci vlastních netypových zařízení a mimo jiné také o spolupráci s ostatními subjekty na vědeckovýzkumných programech. Výzkumná činnost společnosti je především zaměřena na: - vývoj nových zařízení, která jsou na míru sestavena jednotlivým zákazníkům - uvedení nových technologických metod do praktického provozu - vývoj zařízení pro kontinuální monitorování kvality pitné vody - aktivní účast na projektech zajišťující vědecký pokrok v oblasti energetického průmyslu


Výzkum a vývoj vojenské techniky Brno, zkušebna materiálů, analýzy  jakosti materiálů a výrobků

Výzkum a vývoj vojenské techniky Brno, zkušebna materiálů, analýzy jakosti materiálů a výrobků

Představujeme Vám Vojenský výzkumný ústav, s. p. v Brně, který svou činnost zaměřil na výzkum, experimentální vývoj a inovaci pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti. Zkušebna materiálů disponuje přístroji, které zjišťují analýzu obrazu, měření mikrotvrdosti, studium únavy kovů, zkoušky tahem a tlakem, hodnocení mikročistoty, velikosti zrna a mnoho dalšího. Vojenský výzkumný ústav, s. p., služby: - metalografie - rastrovací elektronová mikroskopie - metody rtg. prvkové analýzy - mechanické zkoušky - makroskopická dokumentace - měření drsnosti - speciální metody a techniky