Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo

Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo

Územie obytnej zóny Juh Kolárovo sa nachádza v k.ú. Kolárovo a rieši výstavbu bytových domov a RD a budovanie primeraných verejných priestorov zóny. Miesto realizácie stavebných prác: je to mimo zastavaného územia Mesta Kolárovo, parcela č. 28734/1, :/2, :/3, 28455/616, :/617, :/618 ako aj na priľahlých pozemkoch v rozsahu potrebnom na napojenie siete technickej infraštruktúry.
Riešené územie spadá v zmysle ÚPN M Kolárovo do sektoru FPZ č.3 a FPZ č.5, v koncepcii rozvoja mesta má mimoriadne postavenie tým, že sa do neho kumulujú rozvojové plochy v najväčšom plošnom rozsahu.
Riešené územie je súčasťou katastra mesta Kolárovo. Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia mesta. Nachádza sa na jeho južnom okraji. Ohraničenie územia je nasledovné :
-zo severu je to hranica zastavaného územia (zástavba na ulici Mierová a Ružová) z východu je to zástavba na ulici Dolná
-z juhu existujúca panelová cesta k poľnohospodárskemu družstvu zo západu hranicou lesa
-lokalita sa nachádza na pozemkoch mesta Kolárovo na parcele číslo 28734/1 až 28734/157
-pozemok lokality je rovinatý bez výrazných výškových zmien
-v riešenom území sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma či chránené územia
-pozemok, na ktorom sa riešené územie nachádza je v súčasnosti poľnohospodársky
využívané
-na stavenisku sa v západnej časti nachádza vzdušné telefónne vedenie
Príprava územia pre výstavbu
-V rámci stavby nie je potrebná žiadna prekládka inžinierskych sietí.
-Jestvujúce inžinierske siete je povinný dodávateľ stavby dať vytýčiť u jednotlivých správcov a zabezpečiť ochranu týchto sietí počas výstavby.
Komunikácie
V súčasnosti sa bude realizovať len časť komunikácií Cesta 1 a Cesta 3. Vytvoria sa podmienky pre sprístupnenie územia, pozemkov rodinných ako i obytných domov tým, že sa odstráni ornica a následne sa realizuje len podklad z kameniva a zhutní sa na hr. 0, 15 m.
Kanalizácia
Odvádzanie splaškových vôd
Vsúčasnom období má mesto Kolárovo vybudovanú mestskú kanalizačnú sieť prostredníctvom, ktorej sú z územia mesto odvádzané odpadové vody. Odpadové vody sú od obyvateľstva i občianskej vybavenosti dopravované do areálu ČOV prostredníctvom dvoch hlavných zberačov A a AB, na ktorých sú vybudované dve prečerpacie stanice. V súčasnosti je ČOV mesta Kolárovo mimo prevádzky.
Kanalizačné prípojky
Verejné časti kanalizačných prípojok sú súčasťou predmetného projektu, pretože sa tým zamedzí dodatočnému rozkopávaniu komunikácii (ich poloha sa môže ešte upraviť a to na základe požia
Veřejná zakázka vložena:
27.08.2021 09:23

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Kolárovo

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
25.10.2021 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Kolárovo

Zadavatel IČ:
00306517

Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Melotíková

Zadavatel telefon:
+421 903 520 052


Zadavatel web:
http://www.uvo.gov.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba a rekonstrukce mostů, silnic i dálnic

Výstavba a rekonstrukce mostů, silnic i dálnic

Hledáte spolehlivého dodavatele stavebních prací? Naše společnost COLAS CZ, a.s. je generálním dodavatelem silničního stavitelství v ČR. Výstavba, rekonstrukce, opravy na pozemních komunikacích a mostech to jsou hlavní činnosti naší společnosti. Jsme součástí skupiny COLAS, světového lídra v oboru silničního stavitelství, který působí ve více než 50 zemích světa. Sídlo naší společnost COLAS CZ, a.s. najdete v Praze, působíme ale samozřejmě po celé ČR. Stavíme mosty, provádíme sanace a modernizace již existujících mostních staveb. Stavíme dálnice, silnice, cyklostezky i polní a lesní cesty. Provádíme také pokládku hutněných asfaltových směsí, zemní práce, ekologické stavby i výstavu a rekonstrukci vodohospodářských staveb.


Zemní práce, terénní úpravy otočným bagrem

Zemní práce, terénní úpravy otočným bagrem

Firma Ing. Luděk Páleníček Martinice disponuje otočným bagrem pro různé terénní úpravy. Pokud potřebujete realizovat výkopové a zemní práce v regionu Zlínský kraj obraťte se na nás - tel.: 605469309. Zemní práce všeho druhu: -přípojky včetně výkopových prací, napojení do objektů, elektroinstalace - plyn, voda, kanalizace -dodávka materiálů včetně kanalizace plyn - voda - montáž. Zakázky realizujeme po celé Moravě.


Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Veškeré stavební zakázky pro obce, města a firmy v regionu Zlínský kraj, týkající se realizace či opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch, přijímá společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.. U zakázek zajistíme všechny činnosti související s realizací na klíč, od projektových služeb, zemních prací až po položení asfaltu, dlažeb aj. Kompletní realizace: - chodníky - podklad, pokládka dlažby, včetně obrubníků - parkoviště, odstavné plochy - podkladní vrstva, zpevnění povrchu, pokládka asfaltu - zpevněné manipulační plochy. Stavební technika je v našem vlastnictví, neplynou tedy další náklady z pronájmu a jsme pro investory cenově zajímaví.


Oprava cest a silnic Praha  -  kompletní servis v oblasti komunikací

Oprava cest a silnic Praha - kompletní servis v oblasti komunikací

Opravujeme vozovky, chodníky, parkoviště, cesty a dvory. Provádíme veškeré dlaždičské práce z kamenné dlažby. Dláždíme zahradní i veřejné chodníky, domovní příjezdové cesty, náměstí a třeba i veřejná prostranství. Naše firma má pověst spolehlivého partnera, na kterého je možné se s důvěrou obrátit. Pracujeme na vysoké odborné úrovni, používáme moderní materiály a technologie a v neposlední řadě dbáme na ekologii, bezpečnost práce. Samozřejmostí je dobře odvedená práce, za kterou ručíme. Zakázky provádíme v Praze, v přilehlých krajích a na dalších místech ČR.


Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací Horšovský Týn

Výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací Horšovský Týn

Silnice i veškeré další podobné komunikace by se měli udržovat v naprostém pořádku. Výstavbou, rekonstrukcemi a opravami komunikací se zabývá významná společnost Silnice Horšovský Týn, a.s., jejíž služby jsou na profesionální úrovni. Provádíme výstavby, rekonstrukce a opravy těchto objektů a komunikací: - Mosty - Hřiště - Cyklostezky - Kruhové objezdy - Klasické silnice Naše další služby zahrnují výrobu betonových a živičných směsí a silniční dopravu vhodnou k přepravě nákladů. Naše společnost sídlí v obci Horšovský Týn, ulice Nad rybníčkem 40. Své veškeré dotazy můžete směřovat i na telefonní číslo 379 410 301, kde vás spojovatelka spojí přímo s tím, s kým potřebujete hovořit.


Výstavba zpevněných ploch, komunikací, parkovišť, chodníků

Výstavba zpevněných ploch, komunikací, parkovišť, chodníků

Hledáte firmu, která by se postarala o výstavbu chodníků, parkoviště nebo komunikace? Můžete se obrátit na ostravskou firmu Stavos Stavba s.r.o. a nemusíte už nic řešit. Naší specializací je dodavatelství staveb: - výstavba zpevněných ploch - stavba, rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť - regenerace plášťů budov - sanace a statické zajištění budov - zateplení, revitalizace, rekonstrukce panelových domů, bytů - výstavba rodinných domů, novostaveb, nebytových prostor - rekonstrukce balkónů. Naší prioritou je, abychom pro zákazníky poskytovali ty nejlepší služby v oblasti bydlení!