Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací

Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací

Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z národních dotačních titulů a u projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027, u nichž Zadavatel vykonává zároveň roli řídicího orgánu podle přímo použitelných předpisů EU.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Veřejná zakázka vložena:
12.07.2021 07:50

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Originální záznam:

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha

Platnost veřejné zakázky:
09.08.2021 00:00

Cena veřejné zkázky:
22 720 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Zadavatel IČ:
66002222

Zadavatel ulice:
Staroměstské nám. 6

Zadavatel PSČ:
110 15

Zadavatel obec:
Praha 1

Kontaktní osoba:
Hana Ivašková

Zadavatel telefon:
+420 224 861 204

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://mmr.cz/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

79110000-8
Právní poradenství a zastupování

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Obchodním společnostem i podnikajícím fyzickým osobám poskytne právní poradenství Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín. Zaměřujeme se na Právo obchodních korporací, poskytneme kompletní služby od založení firmy, sepisování smluv, včetně řešení sporů z obchodního styku a zastoupení firmy u soudu. Jako obchodní společnost se jen těžko obejdete bez kvalitního právního zástupce, s námi získáte plnohodnotné právní poradenství. Zajistíme právní služby: - při zakládání společnosti, zápisu do obchodního rejstříku - v případě rušení, likvidace společnosti - při převodu obchodního podílu, akcií - v souvislosti s přeměnou společnosti (fúze), změnou sídla, úpravou základního kapitálu - obchodní závazkové právo - sepisování, revize obchodních smluv, dohody, jednání s protistranou, řešení sporů z obchodního styku, přihlášení pohledávek do konkurzních řízení.


Advokát Znojmo, právní služby a poradenství, občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Advokát Znojmo, právní služby a poradenství, občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní právo, poradenství, kompletní právní služby, to vše Vám poskytne advokát JUDr. Miloš Císař ze Znojma. Svým klientům zajišťuji právní poradenství přesně na míru jejich problému. Naše služby jsou založeny na výborné znalosti práva a tak právní záležitosti řešíme rychlým a účinným způsobem. Veškeré potřeby a požadavky se snažíme prioritně vyřešit mimosoudně. Pokud hledáte spojence ve věcech právních a jste z okolí Znojma, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat.


Zastupování v trestním řízení, obhajoba při hlavním líčení - trestní právo

Zastupování v trestním řízení, obhajoba při hlavním líčení - trestní právo

Hledáte zkušeného obhájce? Pro zastupování v trestním řízení a právní účast u hlavní líčení kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Zabýváme se : - sepisem procesních jednání dle trestního řádu - stížnosti, návrh na obnovu řízení, žádost o podmíněné propuštění - účastí při sjednávání dohody o vině a trestu - zástupem poškozených spáchaným trestným činem, následným hájením jejich práv včetně uplatňování nároků na náhradu škody - obhajobou obviněných v trestním řízení již od stadia přípravného řízení - rozhodnutí o případné vině nebo uložení trestu V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte.


Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Potřebujete najít právníka, který k vám bude přistupovat opravdu individuálně a právní služby poskytuje řadu let? Pak jste na správném místě! Specializujeme se na obchodní a občanské právo. Zajišťujeme vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu i další právní služby. Zaměření advokátní kanceláře: - vymáhání pohledávek - zastoupení u soudu - právní konzultace - sepisování smluv - zastoupení u rozvodu - výživné a spoustu dalších právních služeb. Pro více informací navštivte naše internetové stránky nebo nás přímo kontaktujte, domluvíme si termín konzultace!


Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Naše právní služby ve Zlíně jsou určeny pro občany, živnostníky, obchodní společnosti, spolky, podnikatele, města a obce. Cílem Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové je komplexní řešení případu. Zaručujeme Vám individuální přístup, tak aby bylo vyhověno veškerým Vašim požadavkům a aby byly vyřešeny všechny problémy se kterými se potýkáte. Poskytujeme právní porady a konzultace, sepisujeme právní stanoviska, smlouvy, žaloby a podání k soudu a zastupujeme klienty před soudy či správními orgány. Zajišťujeme: - Pomoc firmám a společenstvím vlastníků - Právní pomoc v oblasti nemovitostí - Komplexní korporátní poradenství - Pomoc se správou bytových domů SVJ - Zadávání veřejných zakázek Právo společenství vlastníků družstev a bytových jednotek: - vznik, založení, navedení k zápisu do veřejném rejstříku - pomoc při správě SVJ - revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáhání pohledávek (v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami) Bytová problematika: - sepisování nájemních smluv a smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor - vyřizování ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek (vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor)


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové. Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. Služby v oblasti bytového práva: - pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku - pomáháme při správě SVJ - řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami - zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních - příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí - ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů - sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.