GŘ OL - Hasičská výbava

GŘ OL - Hasičská výbava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky hasičského vybavení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Vybavení bude sloužit zasahujícím zaměstnancům zadavatele v případě požárů v organizačních jednotkách. Předmětem plnění veřejné zakázky pro I. část - dýchací přístroje je také závazek vybraného dodavatele k zajištění dostupnosti bezplatného záručního servisu po dobu 5 let.
Veřejná zakázka vložena:
31.05.2021 09:49

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Vězeňská služba České republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
01.07.2021 00:00

Cena veřejné zkázky:
10 750 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Vězeňská služba České republiky

Zadavatel IČ:
00212423

Zadavatel ulice:
Soudní 1672/1a

Zadavatel PSČ:
140 00

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
Ing. Roman Skopalík

Zadavatel telefon:
+420 244 024 981


Zadavatel web:
http://www.vscr.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

35111000-5
Hasičské vybavení

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Elektrická požární signalizace Praha – varuje při riziku požáru

Elektrická požární signalizace Praha – varuje při riziku požáru

Při vzniku požáru hrozí vysoké riziko ohrožení života a ztráty majetku. Firma AKI PRO spol. s r.o. z Prahy nabízí široký výběr elektrických požárních hlásičů a signalizace pro včasné upozornění na hrozící riziko. Naši odborníci vyhodnotí, který ze systémů pro Váš objet bude nejvhodnější. Nabízíme tlačítkové hlásiče, samočinné hlásiče, speciální typy hlásičů, konvenční systémy elektronické požární signalizace pro menší objekty nebo adresovatelné elektronické požární signalizace. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, vždy si můžete být jisti, že v případě hrozícího rizika budete včas varováni. Více informací o elektrické požární signalizaci včetně návrhu nejvhodnější varianty pro Váš objekt žádejte u společnosti AKI PRO spol. s r.o.


Hasicí přístroje pro kolaudaci rodinného domu, splňující vyhlášku o požární ochraně staveb

Hasicí přístroje pro kolaudaci rodinného domu, splňující vyhlášku o požární ochraně staveb

Přemýšlíte o hasicím přístroji, který by splňoval normy a vyhlášky? Ale potřebujete, ať je skladný a vhodný i do osobních aut? Určitě pak oslovte společnost HTB – Požární ochrana a.s. se sídlem v Ostravě a s pobočkou v Jihlavě, která se specializuje na výrobu, dodávku a následnou kontrolu a plnění hasicích práškových přístrojů. Univerzální práškové hasicí přístroje, které jsou pod stálým tlakem nebo pod tlakovou patronou, jsou určené k hašení požárů třídy A, B, C a obsah nápně je 1-12 kg. Uplatnění naleznou v průmyslu, kancelářích, ve veřejných prostorách, v dopravě a v domácnostech, kde stačí hasicí přístroje od 1-4 kg. U nás seženete i hasící přístroj s parametry dle Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb – požadovaná minimální hasební schopnost 34A 233B C. Všechny naše hasicí přístroje splňují požadavky evropských norem řady EN3. Dodáváme po celé ČR. Více informací o produktech, i jejich technické parametry, získáte na našich webových stránkách. Samozřejmě v případě dotazu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo elektronickou poštou.


Výdejní místo hasících přístrojů, práškových, CO2 i pěnových – stačí objednat a vyzvednout

Výdejní místo hasících přístrojů, práškových, CO2 i pěnových – stačí objednat a vyzvednout

Potřebujete objednat hasící přístroj a nechcete platit poštovné? Dáváte přednost osobnímu odběru? Jste z Prahy a jejího okolí? Objednávejte hasící přístroje u společnosti HTB – Požární ochrana a.s., která nyní poskytuje možnost osobního vyzvednutí našeho základního sortimentu na pobočce v Praze, na adrese Jetřichova 2464, 253 01 Hostivice. Pošlete nám závaznou konkrétní objednávku na email jiri.sramek@htb-po.cz a vyzvedněte. Díky naší pobočce s možností osobního vyzvednutí ušetříte náklady za dopravu, platí u kusových objednávek. Především ale bude Vaše objednávka rychleji vyřízena. Na našich webových stránkách si můžete zjistit, které přístroje máme k dispozici. K dispozici jsme každý den od pondělí do pátku od 7:30 do 14:30. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat ať už telefonicky nebo emailem, rádi Vám poradíme.


Charakteristiky vlastností požární odolnosti požárních uzávěrů

Charakteristiky vlastností požární odolnosti požárních uzávěrů

Charakteristika požární odolnosti od firmy VKV-MARKET, spol. s.r.o. Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru. Je vyjádřena dobou v minutách, po kterou může být stavební konstrukce vystavena teplotám vznikajících při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Symbol R / kriterium nosnosti: Týká se únosnosti a stability prvků s proměnným zatížením ( stropy, střechy ), jednak osově zatížených prvků ( stěny, sloupy ), netýká se požárních uzávěrů – výplně otvorů jsou staticky nezatížené konstrukce. Symbol E / kriterium celistvosti: Konstrukce vykazuje funkci odolávat působení požáru z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Můžou způsobit vznícení na neexponovaného povrchu, nebo jakéhokoliv materiálu ležícího v jeho blízkosti. Tři parametry : -trhliny či otvory přesahující stanovené rozměry -vznícení bavlněného polštářku -souvislé hoření na neexponované straně Symbol I / izolační schopnosti: Nárůst teploty na neexponovaném povrchu max. na 140 0C nad průměrnou počáteční teplotu. Symbol W / radiace: Časový úsek- doba po níž maximální hodnota radiace na neexponovaném – neohřívaném povrchu nepřekročí tok energii W = 15,0 kW/m2 Symbol C / samo-zavírání: Schopnost se automaticky zavírat a tak uzavřít otvor. uplatňuje se u prvků běžné uzavřených, které se musí automaticky uzavřít po každém otevření, dále u prvků běžně otevřených, které uzavřou v případě požáru. Symbol S / kouřotěsnost: Schopnost prvku snížit nebo zamezit pronikání kouře z jedné strany prvku na druhou, použitím kouřového těsnění instalovaného do okrajů rámu nebo dveřních křídel. Ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. je povinností výrobce svůj výrobek tj. požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře řádně označit písmennou značkou o výšce písma nejméně 5 mm. Značení se provádí na každém jednotlivém výrobku ( tj. na dveřních křídlech, rámech ) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří na stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu životnosti výrobku. V případě použití skleněné požární výplně je nutno tuto výplň označit shodnou značkou požární odolnosti jaká je stanovená pro celý požární uzávěr, dále je nutno vyznačit tloušťku skla, a to na ploše skla.


Služby v oblasti požární ochrany Hronov, dodávky a revize hasících přístrojů, hydrantů, poradenství

Služby v oblasti požární ochrany Hronov, dodávky a revize hasících přístrojů, hydrantů, poradenství

Staráme se o bezpečnost zdraví při práci a na pracovištích. Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany v Hronově a okolí, podle nejnovějších platných legislativních a souvisejících předpisů. Sledujeme dodržování právních předpisů dle Evropské Unie. Neváhejte oslovit o pomoc naší firmu Jiří Karásek - požární ochrana Hronov. Služby požární ochrany: - poradenství o oblasti požární ochrany - školení zaměstnanců a vedoucích - vypracování povinné dokumentace PO - vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik - příprava a dodávka hasících přístrojů - příprava a dodávka hydrantů - kontroly, revize, opravy a servis Sídlím v okrese Náchod v obci Hronov na ulici Smetanova 616.


Bezpečnost staveb, BOZP a PO Cheb, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců

Bezpečnost staveb, BOZP a PO Cheb, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců

Organizace BOZP a PO, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců, autorizace požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení stavby to vše Vám je schopen zajistit pan Josef Maier z okresu Cheb. Starám se o bezpečnost zdraví při práci a na pracovištích. Poskytuji komplexní služby v oblasti BOZP a PO a jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pokud Vás naše bezpečnostní služby BOZP a školení zaměstnanců zaujalo, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Nádražní 113, Plesná, Cheb.