Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy

Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a overenie súladu konsolidovaných výročných správ kapitol štátneho rozpočtu vyhotovených za roky 2019, 2020, 2021 s konsolidovanými účtovnými závierkami kapitol štátneho rozpočtu zostavenými za roky 2019, 2020, 2021 štatutárnym audítorom (ďalej aj ako audítor). Povinnosť overenia konsolidovaných účtovných závierok a overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou stanovuje účtovným jednotkám zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve). Štatutárny audit (ďalej aj ako audit) bude vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako zákon č. 423/2015 Z. z.), t. j. v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami, a v prípade, že je auditovaná účtovná jednotka v zmysle § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z. subjektom verejného záujmu, aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len Nariadenie EÚ). Výsledkom práce audítora bude vydanie správy audítora v súlade s § 27 č. 423/2015 Z. z., v ktorej vyjadrí názor, či konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve a vydanie dodatku správy audítora, v ktorom vyjadrí názor, či údaje v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Veřejná zakázka vložena:
19.05.2021 08:23

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
15.06.2021 10:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Kontaktní osoba:
Mgr. Agáta Štoselová

Zadavatel telefon:
+421 259 582 014

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.finance.gov.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

79212000-3
Audítorské služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, jednorázové nebo pro celé účetní období

Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, jednorázové nebo pro celé účetní období

O-CONSULT, s.r.o. Liberec firma na audit, daně, účetnictví Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, rekonstrukce účetnictví Účetnictví zpracováváme na osobních počítačích při použití účetních softwarů od renomovaných firem, například program MONEY a OZOGAN. Jsme však schopni pracovat i s jiným software (např. program GORDIC) dle přání klienta.. Nebojte se využít účetnické služby od firmy O-Consult z Liberce. Naše účetní služby jsou vhodné jak pro velké tak i pro malé firmy. Zajistíme, aby vaše účetnictví splnilo veškeré náležitosti. My rádi uděláme vše za vás.


Kvalitní auditorské služby a daňové poradenství

Kvalitní auditorské služby a daňové poradenství

Člen Komory auditorů ČR O-CONSULT, s.r.o. Liberec Kvalitní auditorské služby a daňové poradenství. Provádíme prověrky účetních závěrek, kontroly  a přezkoumání hospodaření subjektu, popřípadě ověřování dalších skutečností.  Dále poskytujeme kompletní servis a poradenskou činnost v ekonomické oblasti. Auditorská činnost zahrnuje: - provádění kontroly, ověření ekonomických informací, které podává účetnictví - forenzní audity - povinné audity - ověření řádné a mimořádné účetní závěrky - ověření konsolidovaných účetních závěrek


Mzdová agenda - zpracování měsíčních mezd, mzdové účetnictví

Mzdová agenda - zpracování měsíčních mezd, mzdové účetnictví

Hledáte v okolí Brna firmu, která provádí mzdovou agendu? Potřebujete zajistit zpracování měsíčních mezd pro Vaše zaměstnance? Pak kontaktujte firmu AUDIT - DANĚ, spol. s r.o. z Brna, která zajistí kompletní mzdovou agendu. V rámci mzdové agendy pro podniky, firmy a i neziskové organizace zajistíme: - Zpracování měsíční mzdové agendy - Pravidelné roční zúčtování, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat


Komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení zaměstnanců na míru Praha

Komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení zaměstnanců na míru Praha

Pro správné fungování firmy je nesmírně důležité odborné vedené účetnictví, což se v této neustále se rozvíjející oblasti neobejde bez pravidelně proškolovaných odborníků. Společnost PREMISOFT s.r.o. z Prahy nabízí své služby komplexního zajištění účetnictví včetně zaškolení Vašich zaměstnanců přesně podle konkrétního zaměření. Vašim zaměstnancům můžete dopřát školení podle aktuálních potřeb, od individuálního kurzu po hromadné školení ve větší skupince nebo kurzy na míru podle vašich požadavků. Svěřte účetnictví Vaší společnosti do rukou odborníků, kontaktujte firmu PREMISOFT s.r.o.


Profesionální audit společností se zaměřením na výrobu, služby, obchod a zemědělství

Profesionální audit společností se zaměřením na výrobu, služby, obchod a zemědělství

Profesionální hospodářské audity zajišťuje naše auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová, působící v okolí Prostějova, Olomouce, Přerova a Vyškova. V rámci činnosti realizujeme profesionální audity společností (a.s., s.r.o.), které mohou být zaměřené na oblast výroby, obchodu, zemědělství a nejrůznějších služeb. Mimo jiné provádíme audit dotací, finanční kontrolu podle platného zákona č. 320/2001 Sb., vedení účetnictví a poradenství pro firmy a organizace, včetně daňové evidence. Pro více informací nás kontaktujte, nebo navštivte naše www stránky.


Daňové, účetní poradenství, daně, komplexní ekonomické služby Brno

Daňové, účetní poradenství, daně, komplexní ekonomické služby Brno

Pokud sháníte firmu, která dělá daňové a účetní poradenství, potom neváhejte a kontaktujte nás. Poskytujeme služby v oblasti daňového a účetního poradenství a ekonomické služby. Máme pro Vás nabídku komplexního daňového poradenství pro klienty z ČR, ale také i pro zahraniční klientelu. Zaručíme Vám správné výpočty daní. Využijte služeb daňového poradenství pro cizince, daňové přiznání pro cizince a zahraniční pracovníky. Vedení účetnictví dle přání klienta. Můžete nás navštívit v Brně na ulici Dřevařská. Těšíme se na Vás. Více informací najdete na webových stránkách.