Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 6 dní.


Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce TDS

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce TDS

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru stavby („TDS“) a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) při přípravě a realizaci akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11“. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: Činnosti TDS v průběhu projektové přípravy - kontrola předané PD stávajícího stavu, DSP, DPS, účast při výrobních výborech při zpracování PD Činnosti TDS v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení - dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby - kontrola průběhu zpracování a předání DSPS, zda je zpracovávána a předána dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze zadávací dokumentace č. 2 - návrh příkazní smlouvy (obchodní podmínky).
Veřejná zakázka vložena:
30.04.2021 08:48

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Zlínský kraj

Originální záznam:
pouze pro klienty

Okres:
Uherské Hradiště

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
01.06.2021 00:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Zlínský kraj

Zadavatel IČ:
70891320

Zadavatel ulice:
třída Tomáše Bati 21

Zadavatel PSČ:
760 01

Zadavatel obec:
Zlín

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71322100-2
Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Online webinář na téma Průmysl 4.0 - 11.5.2021 od 10 hodin - zdarma a v anglickém jazyce

Online webinář na téma Průmysl 4.0 - 11.5.2021 od 10 hodin - zdarma a v anglickém jazyce

Pořádáme online webinář zdarma, týkající se Průmyslu 4.0., který proběhne 11. května od 10 hodin a bude prezentován v angličtině. Účast je zdarma. ( INDUSTRY 4.0 READINESS AND EVOLUTION OF MANUFACTURING ) - Tuesday, 11.05.2021 | 10:00 - 11:00 CET Více informací a registraci najdete na tomto odkazu: https://www.tuvsud.com/cs-cz/akce/industry-40-readiness-and-evolution-of-manufacturing?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=2021_webinar-ts-updates_ce_cz_is_web_ts Těšíme se na vaši účast.


Bezpečnost práce - zajistíme školení i poradenství

Bezpečnost práce - zajistíme školení i poradenství

O to, aby byla ve vaší firmě dodržována bezpečnost práce, se postaráme ve společnosti Ing. Jaromír Pokoj Brno. Pro malé firmy do 25 zaměstnanců nabízíme školení a poradenství v oboru bezpečnosti práce na míru. Pokud i vy potřebujete vypracovat bezpečnostní předpisy, nebo jen poradit, jak bezpečnost práce zlepšit, jsme tu pro vás. Bezpečnost práce je zásadní v každé firmě. V naší společnosti se ale specializujeme na firmy malé, maximálně do 25 zaměstnanců. Těmto firmám na základě jejich oboru podnikání a individuálních potřeb kompletně poradíme s nastavením bezpečnosti práce na pracovišti. Zajistíme: - Vypracování bezpečnostních předpisů - Vyhledávání rizik dle ZP - Vypracování regulativů OOPP - Návrh zařazené pracovišť do kategorií Bezpečnost práce také rádi objasníme všem zaměstnanců firmy - provádíme odborná školení BOZP. V případě, že potřebujete pouze jednorázovou radu, jsme tu pro vás také. Potřebujete-li vytvořit kompletní plán bezpečnosti práce, zorganizovat školení nebo něco konzultovat, obraťte se na nás. Bezpečnost práce je obor, kterému skutečně rozumíme!


Proškolíme Vás v programu PREMIER systém v Praze a okolí – individuálně nebo hromadně

Proškolíme Vás v programu PREMIER systém v Praze a okolí – individuálně nebo hromadně

Zpracovává Vaše společnost účetní data pomocí účetního softwaru od společnosti PREMISOFT s.r.o. z Prahy? Pak jistě uvítáte nabídku proškolení a seznámení s novinkami. Pro zájemce z Prahy a okolí zajistíme individuální nebo hromadná školení, kde se dozvíte mnoho užitečných rad ohledně ovládání programu PREMIER systém, které Vám zrychlí a zjednoduší Vaši práci. Proškolení může probíhat také přímo na míru Vašim požadavkům, samozřejmě pod vedením zkušených lektorů. Výsledkem bude efektivnější používání programu a jeho funkcí.


Bezpečnost staveb, BOZP a PO Cheb, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců

Bezpečnost staveb, BOZP a PO Cheb, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců

Organizace BOZP a PO, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců, autorizace požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení stavby to vše Vám je schopen zajistit pan Josef Maier z okresu Cheb. Starám se o bezpečnost zdraví při práci a na pracovištích. Poskytuji komplexní služby v oblasti BOZP a PO a jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pokud Vás naše bezpečnostní služby BOZP a školení zaměstnanců zaujalo, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Nádražní 113, Plesná, Cheb.


Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, základní, obnovovací a nástavbový kurz ADR

Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, základní, obnovovací a nástavbový kurz ADR

Potřebujete si po pěti letech udělat obnovovací kurz ADR? Nebo naopak uvítali by jste kurz základní? Oslovte společnost AUTO EDU, s.r.o. se sídlem v Ostravě, která pořádá školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, kurzy ADR jak základní, obnovovací tak i nástavbový pro cisterny. Kurzy zajišťují pro zájemce z celé České republiky i ze Slovenska. Všichni řidiči převažující nebezpečné věci jsou povinni absolvovat školení ADR, které je zakončené zkouškou, a získat „Osvědčení o školení řidičů přepravující nebezpečné věci“, které je platné pouze na 5 let a poté je potřeba si kurz obnovit. Rozdělení kurzů: - základní pro kusovou přepravu a volně ložené věci - nástavbový pro třídu 1 – výbušné látky a předměty - nástavbový pro třídu 7 – radioaktivní látky - nástavbový pro cisternovou přepravu - obnovovací kurz – základ, cisterny a třídy 1 nebo 7 – tento kurz je určen pro držitele platného průkazu, kterému se blíží konec platnosti - seminář pro manipulující osoby přicházející do styku s nebezpečnými věcmi Na našich webových stránkách naleznete v sekci ADR všechny potřebné informace, jako je délka jednoho kurzu, přehled dat konání kurzů, druhy tříd pro cisterny.


Svářečská škola pořádá školení svářečů - získejte svářečský průkaz

Svářečská škola pořádá školení svářečů - získejte svářečský průkaz

Pokud potřebujete pro své zaměstnance zajistit školení a přezkoušení svářečů, Svářečská škola a školící středisko KNOTEK Vlčnov pořádá Základní a úřední kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem. Svářečský průkaz s námi získáte snadno - jsme flexibilní, termíny školení a přezkoušení plánujeme po dohodě se zákazníkem. Základní kurzy svařování: - ZK 111 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z-E 1) - ZK 135 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2 – Z M 1) - ZK 311 1.1 - základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1) - ZK 141 8 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli) - ZK 141 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nelegované materiály) - ZK 141 21 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník) - zaškolení svářečů pro řezání kyslíkem - ZP 311-2 1.1 (ZP-81-2 1.1). Nutností je pravidelné přezkoušení svářečů: - periodická úřední zkouška dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2 s platností 2 roky - periodické přezkoušení svářečů se základní zkouškou svařování dle ČSN 05 0601 příloha B podle ČSN 05 0705 a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb - platnost 2 roky. Bližší informace získáte na tel.:736689643.