Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri  spúšťaní 3. bloku

Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 3. bloku

Predmetom zákazky je vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej ako ÚJD SR alebo len úrad) a jeho rozhodovacích procesov v jednotlivých etapách neaktívnych skúšok zariadení a systémov 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce (ďalej len MO34) a spúšťania 3. a 4. bloku MO34.
Podpora rozhodovacích procesov úradu v etape neaktívnych skúšok 4. bloku MO34 a spúšťania 3. a 4. bloku jadrového zariadenia (ďalej aj JZ) MO34 bude spočívať v nasledovných činnostiach:
- hodnotenie dokumentácie JZ MO34 (programov neaktívnych skúšok a spúšťania a prevádzkových predpisov určených úradom) podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov/predpisov (stanovené úradom podľa vzťahu jednotlivých programov/predpisov k jadrovej bezpečnosti) s vypracovaním hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu/predpisu, resp. jeho revízii,
- kontrolnej činnosti v JZ MO34 pri realizácii jednotlivých programov podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov. Po ukončení realizácie príslušného programu v danej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vypracuje dodávateľ záverečnú hodnotiacu správu pre úrad o realizácii každého z uvedených programov, splnení kritérií úspešnosti, prípadných nedorobkoch a nedostatkoch vrátane hodnotenia ich bezpečnostného významu a vedenia evidencie nedorobkov a nedostatkov a ich postupného odstraňovania,
- hodnotenie východiskového stavu bloku pred prechodom k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vrátane vypracovania zoznamu podmienok pre prechod k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok/spúšťania v oblasti pripravenosti zariadenia, personálu a dokumentácie. Vypracovať záverečnú správu o pripravenosti MO34 na prechod do príslušnej etapy neaktívnych skúšok/spúšťania, ktorá bude obsahovať odporúčanie pre úrad na vydanie súhlasu (povolenia), prípadne návrh podmienok na vydanie súhlasu (povolenia),
- vykonanie analýz bezpečnosti pri prípadnom nesplnení kritérií úspešnosti niektorého z programov neaktívnych skúšok/spúšťania s odporúčaním na ďalší postup úradu.
Zákazka pozostáva z 3 častí:
1. časť: Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 3. bloku Mochovce;
2. časť: Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky počas neaktívnych skúšok 4. bloku Mochovce;
3. časť: Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 4. bloku Mochovce.
Podr
Veřejná zakázka vložena:
27.04.2021 08:36

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
02.06.2021 09:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Kontaktní osoba:
JUDr. Ľubomír Púček

Zadavatel telefon:
+421 232 310 521

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.ujd.gov.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71313410-2
Posudzovanie rizík a nebezpečenstiev v súvislosti so stavbami

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Profesionální pogumování válců, kladek, kol, válečků i bubnů - kvalitně

Profesionální pogumování válců, kladek, kol, válečků i bubnů - kvalitně

Společnost Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o. AGT Zlín, která při vývoji a výrobě produktů z oblasti gumárenského průmyslu spolupracuje s řadou odborných firem nejen v České republice, ale i v zahraničí, se soustředí především na - výrobu konfekčních membrán určených pro výrobu pneumatik - pogumování válců - výrobu technické pryže Staňte se i vy spokojeným zákazníkem společnosti Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o. AGT Zlín - navštivte naši kancelář ve Zlíně nebo nakupujte v internetovém obchodě www.agtzlin.abc-eshop.cz/cs.


Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či postupů do praktického provozu

Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či postupů do praktického provozu

Věříme, že jedině působení v oblasti vědeckého výzkumu a vývoje přináší možnosti získání dalších odborných znalostí a vytvoření progresivního pracovního prostředí. Proto společnost PROSPECT spol. s.r.o. klade důraz na vývoj a výzkum a tedy i na zefektivnění stávajících technologických postupů. Jedná se vývoj a individualizaci vlastních netypových zařízení a mimo jiné také o spolupráci s ostatními subjekty na vědeckovýzkumných programech. Výzkumná činnost společnosti je především zaměřena na: - vývoj nových zařízení, která jsou na míru sestavena jednotlivým zákazníkům - uvedení nových technologických metod do praktického provozu - vývoj zařízení pro kontinuální monitorování kvality pitné vody - aktivní účast na projektech zajišťující vědecký pokrok v oblasti energetického průmyslu


Akreditovaná zkušební laboratoř Nový Jičín, statické a dynamické zkoušky, zkoušky odolnosti, vývoj

Akreditovaná zkušební laboratoř Nový Jičín, statické a dynamické zkoušky, zkoušky odolnosti, vývoj

Představujeme Vám akreditovanou zkušební laboratoř CZ testing institute s.r.o. Nový Jičín. Provádíme zatěžkávající zkoušky materiálů dle norem EN45545. Dále posuzujeme a ověřujeme konstrukční celky, životnost nebo charakteristiku materiálů. Služby laboratoře: - zkoušky požární bezpečnosti - statické a dynamické zkoušky - ověřování životnosti konstrukčních uzlů vysoko-cyklovými zkouškami - zkoušky odolnosti proti působení chemických látek - zkoušky čištění dle požadavků např. BN - zkoušky odolnosti povrchových úprav Všechna naše zařízení procházejí pravidelnou kalibrací pro dosažení co nejpřesnějších výsledků měření a opakovatelnosti zkoušení. Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Sokolovská 637/31, Nový Jičín.


Šlechtění, výzkum a vývoj olejnin, travin, pícnin a pohanky

Šlechtění, výzkum a vývoj olejnin, travin, pícnin a pohanky

Naše společnost OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se zaměřuje na šlechtění olejnin a vytváření šlechtitelských metod. Na našem pracovišti v Opavě se orientujeme na vývoj a výzkum nových odrůd ozimé řepky a máku. Zajišťujeme také poradenství pro využití v zemědělské praxi. Díky tomu máme vysoký počet praktických pěstitelů, kteří se řídí specifickými pěstitelskými technologie. Provozujeme také výzkumnou stanici travinářskou v Zubří, která oslavila 100 let a je tak nejstarším pícninářským ústavem v Evropě. Probíhá zde šlechtění trav, pícnin, pohanky a lupiny. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi a ochotně Vám poradíme.


Aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, monitoring obilovin

Aplikovaný výzkum v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, monitoring obilovin

Jste pěstitelé obilovin a chcete znát kvalitu svých produktů? Pošlete nám své vzorky. Naše společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. nabízí monitoring kvality potravinářských obilovin – pšenice, ječmene a žita. Naše akreditovaná laboratoř nabízí provádění zkoušek, laboratorních analýz, komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin, rozbory kontaminantů, provádění analýz obsahu aflatoxinu B1, kadmia a olova v krmivech pro společnosti certifikované podle GMP+. Seznam akreditovaných i ostatních zkoušek najdete na stránkách naší společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. V případě zájmu nás kontaktujte či zašlete vzorky obilovin. Spektrum našich služeb je široké, můžeme Vám nabídnout odborné poradenství, neboť jsme dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství.


Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Praha, myslivost, vědeckovýzkumné projekty

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Praha, myslivost, vědeckovýzkumné projekty

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Praha Naší hlavní činností je zajištění výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou prospěšné pro udržení dobrého stavu lesa a životního prostředí v okolí. Podporujeme rozvoj a obnovu lesního ekosystému v souladu zákona a daných předpisů. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: Biologie a šlechtění lesních dřevin Lesní semenářství Lesní ochranná služba Pěstování lesa Myslivost Ekologie lesa Zkušební laboratoře O naše lesy se staráme rádi a s veškerou péčí. Zajímejme se všichni o zelené bohatství naší planety!