Obrábění kovů na CNC strojích, frézování, broušení, soustružení

ZAKO Turčín, spol. s r.o.

Obrábění kovů na CNC strojích, frézování, broušení, soustružení

Na kvalitní služby v oblasti kovoobrábění se můžete spolehnout u společnosti ZAKO Tručín spol. s r.o., která se specializuje na obrábění kovů na CNC vertikálních a pětiosých strojích, CNC soustruzích, horizontální CNC obrábění, dále na frézování, broušení a klasické soustružení.

SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně

SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně

Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s dozorem nad obnovou zeleně pro zadavatele, pro akci „SZ Lednice, zámek a zámecký park“. Všechny poptávané služby jsou součástí projektu „LVA zámek a zámecký park v Lednici infrastruktura“ realizovaného za podpory Integrovaného regionálního operačního programu, ev. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004590.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace (především pak v rámci návrhu příkazní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace).
Veřejná zakázka vložena:
12.04.2021 10:06

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Národní památkový ústav, Územní majetková správa v Kroměříži

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Zlínský kraj

Platnost veřejné zakázky:
12.05.2021 00:00

Cena veřejné zkázky:
3 464 874 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Národní památkový ústav, Územní majetková správa v Kroměříži

Zadavatel IČ:
75032333

Zadavatel ulice:
Sněmovní náměstí 1/2

Zadavatel PSČ:
767 01

Zadavatel obec:
Kroměříž

Kontaktní osoba:
OTIDEA, avz, s.r.o., Táboritská 1000/23 130 00 Praha

Zadavatel telefon:
+420 732 181 247

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.npu.cz/cs/ups-kromeriz/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71300000-1
Technicko-inženýrské služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Proškolíme Vás v programu PREMIER systém v Praze a okolí – individuálně nebo hromadně

Proškolíme Vás v programu PREMIER systém v Praze a okolí – individuálně nebo hromadně

Zpracovává Vaše společnost účetní data pomocí účetního softwaru od společnosti PREMISOFT s.r.o. z Prahy? Pak jistě uvítáte nabídku proškolení a seznámení s novinkami. Pro zájemce z Prahy a okolí zajistíme individuální nebo hromadná školení, kde se dozvíte mnoho užitečných rad ohledně ovládání programu PREMIER systém, které Vám zrychlí a zjednoduší Vaši práci. Proškolení může probíhat také přímo na míru Vašim požadavkům, samozřejmě pod vedením zkušených lektorů. Výsledkem bude efektivnější používání programu a jeho funkcí.


Online webinář na téma Průmysl 4.0 - 11.5.2021 od 10 hodin - zdarma a v anglickém jazyce

Online webinář na téma Průmysl 4.0 - 11.5.2021 od 10 hodin - zdarma a v anglickém jazyce

Pořádáme online webinář zdarma, týkající se Průmyslu 4.0., který proběhne 11. května od 10 hodin a bude prezentován v angličtině. Účast je zdarma. ( INDUSTRY 4.0 READINESS AND EVOLUTION OF MANUFACTURING ) - Tuesday, 11.05.2021 | 10:00 - 11:00 CET Více informací a registraci najdete na tomto odkazu: https://www.tuvsud.com/cs-cz/akce/industry-40-readiness-and-evolution-of-manufacturing?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=2021_webinar-ts-updates_ce_cz_is_web_ts Těšíme se na vaši účast.


Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Tento rok probíhá v pořadí již pátá Environmentální konference - ENVIRO 2021, které se jako tradičně budou účastnit zástupci Ministerstva Životního prostředí České i Slovenské republiky a další orgány státní správy a samosprávy. Konference bude probíhat od 27.5. - 28.5.2021 - Horský hotel Sepetná, Ostravice. Cílem konference je především vyměnit si praktické i legislativní zkušenosti, které mají obě země v různém odvětví životního prostředí. Mezi tyto témata například patří odpadové hospodářství, ochrana ovzduší a klimatu, problematika EIA a integrovaná prevence nebo BREF/BAT technologie. Na programu nebudou jen přednášky, ale můžete se těšit i na formální a neformální konzultace s kolegy z oborů a se zástupci státní správy. Neváhejte a zúčastněte se konference o životním prostředí i vy! Těšíme se na Vaši návštěvu! Pro více informací prosím navštivte naše internetové stránky!


Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze se již dlouhodobě specializuje na zpracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků. Máme tedy bohaté zkušenosti v oblasti ochrany ovzduší. Naše specializace: Odborné posudky – studie přikládající se k žádosti o povolení stavby, umístění nebo provozu zdroje znečišťování ovzduší - podrobné hodnocení návrhu technického řešení stavby, návrhy emisních limitů, - - porovnávání parametrů - doporučení zda vydat nebo nevydat požadované povolení Rozptylové studie pro různé typy zdrojů emisí: zdroje emisí: - malé samostatně stojící bodové zdroje (kotelna) - liniové zdroje (vliv automobilové dopravy) - plošné zdroje emisí (terénní úpravy) Vyhodnocujeme jak lokální vlivy posuzovaného zdroje v rámci území do stovek metrů, ale zpracujeme i rozptylové studie pro větší území, například území statutárního města nebo kraje. Dále zpracováváme: - Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší pro průmyslová odvětví - Monitorovací plány - Programy snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší


Bezpečnost staveb, BOZP a PO Cheb, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců

Bezpečnost staveb, BOZP a PO Cheb, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců

Organizace BOZP a PO, zpracování a vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců, autorizace požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení stavby to vše Vám je schopen zajistit pan Josef Maier z okresu Cheb. Starám se o bezpečnost zdraví při práci a na pracovištích. Poskytuji komplexní služby v oblasti BOZP a PO a jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pokud Vás naše bezpečnostní služby BOZP a školení zaměstnanců zaujalo, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Nádražní 113, Plesná, Cheb.


Ekologické poradenství podnikům a obcím Semily, vedení evidence odpadů, roční hlášení, žádosti

Ekologické poradenství podnikům a obcím Semily, vedení evidence odpadů, roční hlášení, žádosti

Představujeme Vám firmu Green Waste Services, s.r.o. Rovensko pod Troskami okres Semily, která svou činnost zaměřila na kompletní služby k odpadovému hospodářství. Součástí služeb je i ekologické poradenství pro podniky a obce. Vlastníme potřebné povolení v oblasti odpadového hospodářství dle platné legislativy ČR. Působíme na celém území České republiky. Naše služby: - ekologické poradenství podnikům a obcím - zpracování žádostí pro nakládání s odpady - vyhotovení EIA - základní hodnocení rizik - identifikační listy pro nebezpečné odpady - evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady - vedení průběžné evidence odpadů Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Tyršova 20, Rovensko pod Troskami, Semily.