Polder Čechy

Polder Čechy

Stavba bude členená na stavebné objekty:
SO 101 Hrádza poldra bude budovaná, ako homogénna zemná hrádza dĺžky 203 m, so sklonom návodného a vzdušného svahu 1 : 3, spevnenie svahov zahumusovaním a zatrávnením

SO 102 Združený funkčný objekt bude umiestnený v telese hrádze a bude zabezpečovať bezpečné prevedenie povodňového prietoku aj pri upchatom spodnom otvore. Ide o jednoetážový blok.

SO 103 Úprava toku úprava Branovského potoka bude v dĺžke 114, 3 m (nad vtokom úprava v dĺžke 72, 2 m a pod výtokom úprava v dĺžke 9, 6 m). Opevnenie z dlažby hr. 20 cm do štrkopiesčitého lôžka (dlažba na sucho). Úpravu potoka Hastrgáň od sútoku bude v dĺžke 14, 5 m. Sklon svahov 1 : 1, 5, opevnenie z dlažby hr. 20 cm do štrkopiesčitého lôžka (dlažba na sucho).

SO 201 Preložka miestnej komunikácie bude pozostávať z výškovej úpravy účelovej komunikácie v dĺžke 110, 0 m a napojenia poľnej cesty v dĺžke 12, 36 m.

SO 202 Preložka VN vedenia jedná sa o prekládku vzdušnej časti vedenia VN 22kV č. 266, ktoré je prevedené vodičmi 3 x 35 AIFe6, v k. ú. obce Čechy v smere do obce Podhájska

SO 203 Preložka diaľkového (oblastného) optického kábla z dôvodu úpravy existujúcej prístupovej komunikácie do obce Čechy a výstavby sypanej hrádze poldra bude riešená prekládka optického kábla tkm, ktorý je v majetkovej správe spoločnosti Slovak Telekom a.s., Bratislava, v dĺžke cca 200 m.

SO 204 Preložka stanice katódovej ochrany účelom bude katódovou ochranou zabrániť koróznym procesom prebiehajúcim v zemi uložených častiach oceľových vodovodov a následne tak zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť diaľkového vodovodu a predĺžiť jeho životnosť.
Veřejná zakázka vložena:
17.03.2021 14:01

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
16.05.2021 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zadavatel IČ:
36022047

Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Mrázová

Zadavatel telefon:
+421 456 945 157

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://svp.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45246100-4
Výstavba riečnych hrádzi

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Inženýrské sítě na klíč - přípojky inženýrských sítí od projektu po realizace

Inženýrské sítě na klíč - přípojky inženýrských sítí od projektu po realizace

Pokud hledáte dodavatele pro inženýrské sítě na Moravě, můžete oslovit firmu STAVIT Ing. Luděk Páleníček, která realizuje přípojky inženýrských sítí na klíč od projektu po realizace. Zaměřujeme se na zemní, výkopové a drobné stavební práce v souvislosti s realizací inženýrských sítí na klíč - přívody kanalizace, voda, plyn, elektro. Obraťte se na nás, rádi Vám zpracujeme nabídku. Inženýrské sítě: - dodávka projektu a realizace včetně stavebního povolení a nutných dokladů.


Zemní a bourací práce, terénní úpravy pro obce, města i vodohospodářské společnosti

Zemní a bourací práce, terénní úpravy pro obce, města i vodohospodářské společnosti

Potřebujete vybudovat parkoviště, chodník, nebo inženýrské sítě a vodohospodářské stavby? Hledáte firmu, která zajistí jak odstranění stávajících inženýrských síti tak i výstavbu nových sítí včetně veškerých zemních prací? Kontaktujte společnost VK AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. Postaráme se o veškeré práce související s výměnou, rekonstrukcí nebo výstavbou nových komunikací, inženýrských sítí, ČOV a dalších vodohospodářských staveb. Díky moderně vybavenému strojovému a vozovému parku realizujeme zemní a bourací práce včetně terénních úprav pro obce, města, ale i vodárenské společnosti, a to na celém území střední Moravy.


Půjčovna stavebních strojů, zemní práce a demolice

Půjčovna stavebních strojů, zemní práce a demolice

GALVA TRANS, s.r.o. se zaměřuje na dopravní stavby. Provádí zemní a výkopové práce, práce hydraulickým kladivem, demolice a také půjčuje stavební stroje a stavební mechanizaci. Děláte novou dlažbu a potřebujete půjčit vibrační pěch nebo vibrační desku? V GALVA TRANS najdete vše pro vaši stavbu. Nabízíme: - zemní práce - výkopové práce - demolice - hutnění povrchu stavební technikou - práce hydraulickým kladivem - uložení na skládkách - uložení sypkých materiálů - recyklace vytěženého materiálu - doprava a odvoz sypkých materiálů - liniové stavby - chodníky, cyklostezky, mlátové cesty, parkoviště a další - servisní práce pro obce - úklid, čištění jímek, sněhové kalamity a další. Půjčovna (pronájem) stavebních strojů: - vibrační válce ručně vedené, výkopové, tandemové, zeminové - vybrační pěchy - vybrační desky jednosměrné - vybrační desky obousměrné - kopresory včetně příslušenství - vysoušeče - pily na tvárnice - teplovzdušné agregáty. Nákladní doprava: - Bomag vibrační válec tandemový - Bomag příkopový vibrační válec - třístranné sklápěče - vibrační deska obousměrná.


Zemní práce  - terénní úpravy, skrývky, práce s UNC

Zemní práce - terénní úpravy, skrývky, práce s UNC

Hledáte firmu provádějící zemní práce v okolí Hrušovan nad Jevišovkou? Potřebujete srovnat terén na zahradě? Připravit základy pro příjezdovou cestu nebo chodník? Pak se obraťte na firmu Kobliha stavitelství s.r.o. Provádíme různé typy zemních prací. Veškeré zemní práce provádíme za pomocí multifunkčního minibagru UNC. S jeho pomocí realizujeme: -terénní úpravy -skrývky Pro bližší informace ohledně provedení zemních prací nás neváhejte kontaktovat.


Zemní a výkopové práce, přípravné a dokončovací terénní úpravy pro stavby

Zemní a výkopové práce, přípravné a dokončovací terénní úpravy pro stavby

Potřebujete na pozemku provést výkopové práce či jiné terénní úpravy? Pak neváhejte a obraťte se na stavitelství ERTRANS, družstvo! Ze zemních a výkopových prací provádíme nejen veškeré přípravné a dokončovací práce pro stavby, ale i kompletní realizace kanalizačních přípojek, výkopy pro inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace a pod.) a výkopy pro základy, bazény, jímky, sklepy či zahradní jezírka. Realizujeme také drenáže proti vlhkosti základů domů a odvodnění pozemků i dokončovací terénní úpravy na stavbách, pozemcích i svahovitých terénech. Pro více informací neváhejte a kontaktujte nás!


Odstranění havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řádech od profesionální firmy

Odstranění havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řádech od profesionální firmy

Přihodila se Vám havárie nebo porucha na vodovodním či kanalizačním řádu a potřebujete ji rychle a profesionálně odstranit? Naše společnost HYDROSPOR spol. s r.o. se o to postará. Specializujeme se na: - výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí - opravy stávajících řádů - odstranění havárie nebo poruch na řádech - kontroly, revize a údržba vodohospodářských zařízení - instalatérské a vodárenské práce - zemní práce - rozbrušování vozovek a betonových ploch. Disponujeme potřebným strojním vybavením, moderní technikou, která je potřebná pro realizaci a kvalitními pracovníky!