Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení

Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D., která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část.
Veřejná zakázka vložena:
12.02.2021 08:37

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Město Kolín

Originální záznam:

Okres:
Kolín

Hlavní místo plnění:
Středočeský kraj

Platnost veřejné zakázky:
15.03.2021 00:00

Cena veřejné zkázky:
2 910 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Město Kolín

Zadavatel IČ:
00235440

Zadavatel ulice:
Karlovo náměstí 78

Zadavatel PSČ:
280 12

Zadavatel obec:
Kolín

Kontaktní osoba:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno


Zadavatel web:
http://www.mukolin.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

42912300-5
Stroje k filtrování a čištění vody

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Budování soustav domovních ČOV s monitoringem on-line a vzdáleným řízením

Budování soustav domovních ČOV s monitoringem on-line a vzdáleným řízením

Průlomový systém ENCELADUS od firmy SATTURN Holešov umožňuje efektivně řešit kanalizaci v obcích a menších městech. Cílem je decentralizované čistění odpadních vod. Zajistíme budování soustav domovních ČOV s monitoringem on-line a vzdáleným řízením provozních stavů každé ČOV. Monitoring a řízení všech zařízení vodárenského systému probíhá v reálném čase, vše je plně automatizováno. Výhodou je, že řídicí systém a dohledový software ENCELADUS je možné rozšířit o další specifické funkce, podle požadavků zákazníka. Postaráme se o přípravu i realizaci projektu včetně zpracování žádosti o dotace a změny PRVKUK. Pro bližší informace o systému ENCELADUS navštivte náš web.


Rotační síto řady RS na nečistoty obsažené v odpadních vodách

Rotační síto řady RS na nečistoty obsažené v odpadních vodách

Potřebujete vyčistit odpadní vody? Vyzkoušejte rotační síto řady RS od firmy Šebesta, spol. s.r.o. se sídlem v Kyjově. Zařízení lze využít jako předčištění pro průmyslové čistírny odpadních vod, recirkulaci odpadních vod v potravinářském průmyslu a separaci využitelných surovin z odpadních vod. Toto jednoduché, přesto však vysoce účinné zařízení mechanicky vyčistí Vaše odpadní vody. Rotační síto funguje na přincipu, kdy jsou nerozpuštěné látky z odpadních vod filtrovány pomocí otáčejícího se válcového síta a následně odlučovány stěrkou do záchytného kontejneru. Komponenty síta, které přicházejí do styku s odpadní vodou jsou vyráběny z nerezové oceli. Pro více informací navštivte náš web.


Odborná výstavba a rekonstrukce kanalizací i čistíren odpadních vod – ČOV

Odborná výstavba a rekonstrukce kanalizací i čistíren odpadních vod – ČOV

Potřebujete ve Vaší obci opravit kanalizaci? Nebo postavit čistírnu odpadních vod? Hledáte spolehlivou firmu, která by se o výstavbu postarala? Obraťte se na společnost INSTA CZ s.r.o., které má dlouholeté zkušenosti s výstavbou vodovodů, kanalizací i čistíren odpadních vod především v malých a středně velkých obcí na Olomoucku a Prostějovsku. Stavbu provádíme dle projektové dokumentace, z materiálů, které nejlépe vyhovují zákazníkovi. Jedná se o komplexní výstavbu a rekonstrukci kanalizací, kde patří podtlakové a tlakové kanalizace, gravitační hloubkové stoky, domovní přípojky, odlehčovací komory, výustní objekty, čerpací a vakuové stanice, vírové separátory a čistírny odpadních vod. Veškerou výstavbu provádíme z kvalitních a prověřených materiálů. I když stavbu provádíme dle návrhu a na přání klienta, preferujeme výstavbu klasických čistíren s železobetonovými konstrukcemi.


Výrobce filtračních zařízení, epurační linky, lapače kamene, fluidní sušárny

Výrobce filtračních zařízení, epurační linky, lapače kamene, fluidní sušárny

Vlastníte potravinářskou, chemickou nebo vodohospodářskou společnost a potřebujete dodavatele strojního parku a zařízení? Nejlepší volbou pro Vás budeme my – VUC Praha s.r.o. V naší nabídce máme širokou škálu zařízení. Od filtrací, epuračních linek, lapačů kamene, zrničů, po fluidní sušárny, čistírny odpadních vod a zásobárny. Filtry slouží zejména k oddělení kalů v potravinářství, chemičkách nebo vodohospodářství. Epurační techniku dodáváme především do cukrovarů a používá se pro denní zpracování řepy. Lapače a zrniče jsou určeny pro zachycení kamene a odpaření cukerných roztoků. Sušárny jsou využity k finálnímu vysoušení produktů. Zásobárny slouží potravinářským výrobám pro vstupní materiál. Všechny projekty vypracováváme společně s Vámi na základě požadavků, možností a prostorů. Provedeme instalaci a řádné zaškolení na místě provozu. Kontaktujte nás s poptávkou a my se budeme snažit přijít s nejvýhodnější nabídkou. Najdete nás na adrese U Jednoty 270/7 v Praze. Kontaktní osoby jsou uvedeny na webových stránkách.


Cyklónové odlučovače CYGG, rotační podavače RPGG - výroba, prodej a montáž

Cyklónové odlučovače CYGG, rotační podavače RPGG - výroba, prodej a montáž

Poptáváte zařízení pro průmyslovou separaci nečistot? Pak kontaktujte firmu G&G filtration CZ, s.r.o. z Brna, která vyrábí a prodává veškerou profesionální techniku a zajišťuje jejich montáž včetně servisu. V našem sortimentu naleznete cca 22 druhů cyklónových odlučovačů o výkonu 400 m3/h až 30 000 m3/h, které fungují jako předodlučovače a zamezují vstupu hrubých nečistot do filtračních zařízení. Také vyrábíme rotační podavače RPGG, které kontinuálně vynáší prachové nečistoty z filtrací a piliny ze sil nebo zásobníků. Naše odprašovací zařízení lze využít pro kamenolomy, obalovny a jiné průmyslové provozy, kde jsou zkrátka potřeba. Pro více informací navštivte speciální katalogovou sekci na webových stránkách.


Domácí čistírny, decentralizované čištění odpadních vod - realizace systému ENCELADUS

Domácí čistírny, decentralizované čištění odpadních vod - realizace systému ENCELADUS

Unikátní systém ENCELADUS decentralizované čištění odpadních vod od firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je projektem obecní kanalizace na ruby, kdy se s jednotlivých domácích čistíren vytvoří jeden celek. Technologie umožňuje vzdálené monitorování a řízení soustav domovních ČOV. Systém je vhodný pro malé obce do 2000 obyvatel a odloučené části měst. Investiční náklady na výstavbu obecních soustav domovních čistíren jsou prokazatelně nižší až o 50% oproti klasickým kanalizačním systémům s 1 čistírnou. Produkovaná odpadní voda je čištěna přímo v místě vzniku, po vyčištění může být dále využita, nebo navrácena do přírody. Pro bližší informace můžete shlédnout webinář k danému tématu.