Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Vztahy jinak - Libuše Jíšová

Vztahy rodičů a dětí, vztahy učitelů, dětí, rodičů, osobní konzultace

Kromě poradenství v mezilidských vztazích partnerských a profesních se věnuji vztahům rodičů a dětí, vztahům učitelů – dětí – rodičů. Ve školách pořádám pro rodiče semináře z volného cyklu: spokojený rodič – spokojené dítě. K osobním konzultacím zvu současně rodiče i jejich dítě, abych mohla pozorovat jejich vzájemné působení, které následně spolu analyzujeme. Rovněž se zabývám osobnostním rozvojem učitelů ve vztahu k žákům, mým cílem je posilovat jejich vztahy nejen v pracovním týmu, nýbrž nacházet řešení problematických situací s žáky. Připravuji besedy a workshopy pro rodiče, učitele a učitelské týmy.

Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot

Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot

Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka vložena:
12.02.2021 08:06

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
ČR - Česká obchodní inspekce

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha

Platnost veřejné zakázky:
15.03.2021 00:00

Cena veřejné zkázky:
132 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČR - Česká obchodní inspekce

Zadavatel IČ:
00020869

Zadavatel ulice:
Štěpánská 567/15

Zadavatel PSČ:
120 00

Zadavatel obec:
Praha 2

Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Zábrodská, advokát

Zadavatel telefon:
+420 222 315 655

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.coi.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. – odběry a rozbory vody

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. – odběry a rozbory vody

Sháníte odborníky na rozbor pitné vody v místě Vašeho bydliště? Chystáte se kolaudovat vodovodní přípojku či připojit na domovní řad studnu či hloubkový vrt? Potřebujete znát kvalitu vypouštěné či odpadní vody? Obracejte se na naši společnost Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. Již od roku 1997 se naše společnost zabývá výlučně odběrem a rozborem vody pro naše klienty. Navazujeme na dlouholetou tradici zahájenou původně pod hlavičkou Vodovody a kanalizace Říčany s.r.o. Rádi nabídneme naše služby všem, kteří potřebují rychle a přesně zjistit kvalitu vody ať už ve studni, v bazénu či odpadním potrubí. Jsme tým plný odborníků, kteří se v oboru pohybují již celou řadu let a dokážeme ke každému projektu přistupovat individuálně a s maximální možnou péčí. Naše rozbory probíhají ve vlastních laboratořích, kde formou mikrobiologického, chemického či fyzikálně-chemického procesu zjistíme přené parametry zkoumaného vzorku. Pro více informací nás neváhejte navštívit na naší adrese Kolovratská 1476, Říčany, případně nás kontaktujte skrze naše webové stránky.


Zjištění vad výrobku nedestruktivní metodou, bez poškození, ve zkušební laboratoři

Zjištění vad výrobku nedestruktivní metodou, bez poškození, ve zkušební laboratoři

Potřebujete zjistit vady ve výrobcích vaší společnosti, a to tak, aby nebyly nijak poškozeny? Pak je pro vás nedestruktivní defektoskopie tou správnou volbou! Veškeré naše práce probíhají v našich zkušebních laboratořích, a to v té nejlepší kvalitě. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se plnit jejich požadavky. Zároveň je pro nás prioritou splnění předem dohodnutých termínů, přesnost, úplnost a včasné informování zákazníků. Přesvědčete se o našich kvalitách!


Rozbory a odběry vod pitných, odpadních i povrchových

Rozbory a odběry vod pitných, odpadních i povrchových

Potřebujete zjistit, zda Váš vodní zdroj lze použít ke konzumaci či jako užitkovou vodu? Nechte si tedy zhotovit kvalitní rozbor, který Vám provede Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o. V tomto oboru jsme profesionálové již od roku 1997. Na tuto činnost máme potřebná osvědčení a akreditaci ČIA. Zhotovíme pro Vás potřebný rozbor spolu s odběrem vzorku. Můžete nás kontaktovat pro otestování pitných vod, teplé vody z hromadných zdrojů, bazénových vod, povrchových vod z potoků či vodních nádrží, ale i odpadních vod z domácností či ČOV. V případě potřeb nás neváhejte kdykoliv kontaktovat jak telefonický, tak i osobně v Říčanech u Prahy.


Státní zkušebna strojů a.s.  - technická zkušebna pověřená Ministerstvem dopravy ČR

Státní zkušebna strojů a.s. - technická zkušebna pověřená Ministerstvem dopravy ČR

- kategorií M, N a 0 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (a zrušené směrnice 2007/46/ES) v rozsahu národních malých sérií (NKS), druhých stupňů výroby a jednotlivé výroby, - kategorií T, C, R a S v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 167/2013, - kategorie L v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 168/2013, - všech národních kategorií vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a podle jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění - systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků podle harmonizovaných a mezinárodních předpisů, kterými je Česká republika vázána a pro které je zkušebna pověřena certifikační autoritou - a provádění kontroly shodnosti výroby (COP).


Akreditovaná, autorizovaná laboratoř, měření emisí, stanovení koncentrací emisních sloučenin

Akreditovaná, autorizovaná laboratoř, měření emisí, stanovení koncentrací emisních sloučenin

Pokud hledáte firmu zabývající se měřením emisí v Brně, pak neváhejte a obraťte se na nás. Naše společnost Detekta s.r.o., je společnost z Brna, provádějící měření emisí. Vytvoříme pro Vás odborné posudky, rozptylovou studii, vypracujeme provozní řády dle vyhlášky 4152012 Sb. Provádíme také výpočet poplatků za znečišťování ovzduší, poskytujeme i poradenství co se týče problematiky zdrojů znečišťování ovzduší. Jsme autorizovaná (akreditovaná) laboratoř, která provádí kontrolu emisí. Více informací na webových stránkách.


RT - zkoušky materiálu prozařováním v profesionální zkušební laboratoři

RT - zkoušky materiálu prozařováním v profesionální zkušební laboratoři

Potřebujete váš materiál přezkoušet, ale tak aby nedošlo k jeho porušení ani poškození spárů? Pak se obraťte právě na naši společnost Intest NDT s.r.o., která je specialistou v tomto oboru! Provádíme různé nedestruktivní metody zkoušení materiálů a svárů. Podle zařízení, které je při zkoušce využito, rozlišujeme jejich druhy. Jedním z nich je pak zkouška prozařováním, kde je využíván rentgenový film: - rentgenografie (využité zařízení - rentgenka), - gamagrafie (využité zařízení - izotopy). Váš materiál už nemusí podstupovat zkoušky, kde bude poničen, vyzkoušejte naše nedestruktivní metody!