Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová

Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby vypracovanej spoločnosťou: ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, zod. projektant: Ing. arch. Peter Motyčka, z 08/2020.
Ide o vypracovanie vodozádržných opatrení nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Nemšová. Pozemky sú
čiastočne zastavané. Účelom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, ktoré
zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov do podzemných nádrží a následne pomocou SMART riešenia je využívaná na zavlažovanie riešeného územia. Výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou
podporujúcou výpar sa vybudujú retenčné systémy, slúžiace na zachytávanie dažďovej vody. Zadržiavanie zrážkovej
vody sa realizuje prostredníctvom vybudovania bio retenčných systémov, ktorými sú napr. dažďové záhrady a vhodne
zvolené trvalkové záhony s vodozádržnou funkciou. Chodníky, komunikácie sú navrhnuté z vodopriepustných a
drenážnych dlažieb, kde je maximálna možná veľkosť vsakovacej špáry. Povrchy budú uložené na priepustnom lôžku s
dôrazom na vodozádržnú, pochôdznu a pojazdnú funkciu. V rámci vodozádržných opatrení navrhujeme budovanie
účinných smart zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody z prislúchajúcich striech objektov. Jedná sa o
autonómny systém riadenia využívania zrážkovej vody.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej
dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktoré tvoria prílohu k
súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
09.02.2021 10:42

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Nemšová

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
05.04.2021 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Nemšová

Zadavatel IČ:
00311812

Kontaktní osoba:
Ing. Andrea Ondrejičková, MsU Nemšová, 1. posch., e-mail: andrea.ondrejickova@n

Zadavatel telefon:
+421 917 867 622


Zadavatel web:
https://www.nemsova.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Žádost, vyřízení, zpracování dotace z operačního programu životního prostředí – OPŽP, Ostrava

Žádost, vyřízení, zpracování dotace z operačního programu životního prostředí – OPŽP, Ostrava

Soustřeďujeme se především na projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí nejvýznamnějších polutantů do ovzduší, na projekty zaměřující se na udržitelné využívání zdrojů energie a omezení průmyslového znečištění a s tím spojených environmentálních rizik. Na základě bohatých zkušeností poskytuje odbornou podporu při zpracování: - rozptylových studií (držitel autorizace MŽP) - odborných posudků dle zákona o ochraně životního prostředí (držitel autorizace MŽP) - studií proveditelnosti - analýz souladu s požadavky OPŽP Přidejte se i Vy ke spokojeným a vracejícím se zákazníkům – obraťte se na společnost E-expert spol. s r.o.


Zpracování prostorových dat, mapových výstupů v životním prostředí

Zpracování prostorových dat, mapových výstupů v životním prostředí

Společnost E-expert, spol. s r.o. specializující se na environmentální studie, energetické audity a posuzování technických, ekonomických a ekologických problémů Vám představuje novinku v oblasti geoinformatiky - softwarovou aplikaci ArcGIS for Desktop, která poskytuje nové typy mapových výstupů a umožňuje tak komplexní zpracování dat nejen v životním prostředí. Nové vybavení pro GIS umožňuje firmě E-expert, spol. s r.o. tvorbu grafických výstupů či zpracování komplexních úloh nad prostorovými daty. Součástí softwaru ArcGIS for Desktop je také jeho nadstavbové rozšíření Spatial analyst, jež doplňuje základní aplikační SW o metody prostorového modelování a analýz. Neváhejte a obraťte se na profesionály ve společnosti E-expert, spol. s r.o., kteří Vám poskytují neustále kvalitnější a bohatší sortiment služeb.


Fotovoltaika s dotací výzva 3 2021 - fotovoltaické systémy pro firmy, program úspory energie

Fotovoltaika s dotací výzva 3 2021 - fotovoltaické systémy pro firmy, program úspory energie

Fotovoltaika bude dostupná s dotací i v roce 2021 - stále je aktuální výzva 3 v programu Úspory energie - Nová zelená úsporám. V lokalitě Zlín, Zlínský kraj se můžete obrátit na společnost Ohřev vody s.r.o. Zlín. Dodáme návrhy řešení fotovoltaického systému pro firmy i pro rodinné domy, pomůžeme vyřídit dotaci a také se postaráme o realizace. Máte možnost čerpat dotace ve výši 35 000 až 150 000,- Kč. Žadateli mohou být malé, střední i velké podniky. Základním předpokladem k získání dotace je energetický posudek, z kterého vyplývá, že projekt prokáže úsporu energie ! Je třeba dodržet podmínku, že doba realizace projektu nesmí překročit 2 roky od data přijatelnosti projektu. Ohledně konzultace nás kontaktujte na tel:777443433.


Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – vyřídíme za Vás

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – vyřídíme za Vás

Pokud se i Vás týká povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů, pak Vás jistě zaujme nabídka společnosti EKO–KOM a.s. se sídlem v Praze, která Vás ušetří starostí. Společnost EKO–KOM a.s. za Vás vyřídí náležitosti spojené s povinností zpětného odběru obalů, tedy zajistí přímo zpětný odběr a využití obalů, vyřídí návrh na zápis do Seznamu osob, povede za Vás průběžnou evidenci a ohlašování včetně povinné archivace dokumentů a bude hlídat lhůty pro zaplacení povinného registračního a evidenčního poplatku. Jestli-že vaše společnost uvádí na trh obaly nebo balené výrobky, pak pro vyřízení náležitostí spojených s povinností zpětného odběru kontaktujte společnost EKO–KOM a.s.


Sluneční ohřev vody fotovoltaikou - vlastní energie pro vlastní potřebu

Sluneční ohřev vody fotovoltaikou - vlastní energie pro vlastní potřebu

Sluneční ohřev vody fotovoltaikou je poměrně jednoduchý systém. Na střechu Vašeho domu umístíme fotovoltaické panely, které Vám vyrobí elektřinu pro ohřev vody, topení, aj. Typy fotovoltaického zapojení: -ohřev vody -předohřev průtokem -ohřev vody a výroba elektřiny -ohřev vody a topení -výroba elektřiny s akumulací do baterií Výhody fotovoltaických panelů: -rychlá a snadná montáž bez větších zásahů do budovy -nemohou se nikdy přehřát, při požadované teplotě se sám vypne pomocí termostatu -nepotřebují přímé sluneční paprsky a vyrábí, i když je zataženo -nemusí se měnit nemrznoucí směs, jako u klasických fototermálních panelů -nepotřebují oběhová čerpadla Více informací a podrobný popis systému fotovoltaického zařízení naleznete na našich webových stránkách a když nás kontaktujete připravíme Vám bezplatný návrh řešení na míru. Dobrou zprávou je, že na fotovoltaické systémy lze, díky dotacím zelená úsporám, čerpat 40 až 155 tisíc korun.


Podnikový ekolog, outsourcing životního prostředí, ŽP - odborná konzultace

Podnikový ekolog, outsourcing životního prostředí, ŽP - odborná konzultace

Naše společnost Vám může nabídnout komplexní služby poradenství v oblasti ekologie a v případě zájmu můžete využít také přímo služeb podnikového ekologa, který se bude starat výhradně o celou agendu Vaší firmy v oblasti životního prostředí. Jedním z našich klientů v této oblasti je také firma ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (AMEPO), na což jsme náležitě pyšní. Neváhejte a využijte našich služeb v oblasti ekologie pro Vaši firmu. Více informací naleznete na našich internetových stránkách nebo nás můžete rovnou kontaktovat a rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Těšíme se na naši spolupráci!