Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce

Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce

- Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je jestvujúca zástavba IBV, kde nie je riešené zásobenie pitnou vodou, ktoré je predmetom tohto projektu. Zásobenie pitnou vodou ul. Železničnej a sv. Jána Nepomuckého (Štofan) sa plánuje rozšírením vodovodu
s napojením na jestvujúci vodovodný rad zrealizovaný v minulosti. Výstavbou tejto predmetnej infraštruktúry bude vyriešený jeden zo základných článkov infraštruktúry potrebnej k budovaniu IBV.
Výstavba rozšírenia vodovodu bude realizovaná na súkromných pozemkoch a pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu u. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce, ktorý je riešený v nadväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality. Napojenie vodovodu je na jestvujúci rozvod v obci.
- Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je v súčasnosti zrealizovaná vetva 2 obecného vodovodu. Predmetom tejto PD bude rozšírenie vodovodného radu 2-1 s cieľom umožnenia napojenia sa na rozvod pitnej vody aj ďalším obyvateľom tejto lokality a jeho napojenia
na jestvujúcu vetvu 2
Výstavba rozšírenia vodovodu bude realizovaná na pozemkoch obce Markušovce. Výstavba bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu ul. Odorínska Markušovce, ktorý je riešený v nadväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality. Napojenie vodovodu je na jestvujúce rozvody v obci.
- Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce: rieši zásobenie pitnou vodou v pokračovaní od jestvujúcej IBV (rad 3) k jestvujúcim rodinným domom, kde v súčasnosti vodovod nie je.
Stavba je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je v súčasnosti potrebné riešenie výstavby rozšírenia vodovodu výstavbou nového radu. Zásobenie pitnou a požiarnou vodou, ktorá je predmetom tohto projektu sa plánuje vybudovaním nového vodovodného radu napojením na vodovodný rad 3- zrealizovaný v minulosti.
Výstavba vodovodného radu bude realizovaná na pozemkoch obce Markušovce. Výstavba
bude prebiehať v danej lokalite podľa projektu stavby Rozšírenie vodovodu ul. Sv. J. Nepomuckého časť Hamrisko, Markušovce, ktorý je riešený v náväznosti na predchádzajúce projekty tejto lokality.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Veřejná zakázka vložena:
04.02.2021 12:05

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Markušovce

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
02.04.2021 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Markušovce

Zadavatel IČ:
00329355

Kontaktní osoba:
Ing. Lucia Balogová

Zadavatel telefon:
+421 905 601 138

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace, vodojemy Kolín, čističky, odvodňovací systémy

Vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace, vodojemy Kolín, čističky, odvodňovací systémy

Představujeme Vám firmu VPK Suchý s.r.o. Kolín, která realizuje kompletní infrastrukturu vodohospodářských staveb. Výstavby realizujeme v oblasti Praha a Středočeský kraj. V rámci vodohospodářských staveb se zabýváme výstavbou nebo rekonstrukcemi vodovodů, vodojemů, úpravnami vod, dešťových a splaškových kanalizací, přečerpávacích stanic a systémů, ČOV, čističek odpadních vod a odvodňovacích systémů. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Komenského náměstí 12, Zásmuky, Kolín.


Stavby inženýrských sítí Nová Paka, kanalizace, vodovody, plynofikace

Stavby inženýrských sítí Nová Paka, kanalizace, vodovody, plynofikace

Působíme v lokalitách Jičín, Jilemnice, Semily, Nová Paka Naše firma RULF Nová Paka s.r.o. se zabývá výstavbou inženýrských sítí s kompletní dodávkou, včetně zemních prací prováděných s vlastní mechanizací. - stavby - stavby rodinných domů na klíč - rekonstrukce - opravy - fasády, zateplení - zemní práce - demolice - stavba komunikací - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - stavby inženýrských sítí plynovody, vodovody, kanalizace Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Vrchovina 173, Nová Paka.


Kompletní dodávka tlakové kanalizace pro rodinné domy, firmy, obce a města

Kompletní dodávka tlakové kanalizace pro rodinné domy, firmy, obce a města

Uvažujete o vybudování tlakové kanalizace? Hledáte firmu, která se postará o kompletní dodávku tlakové kanalizace? V tom případě se obraťte na firmu PRESSKAN system z Olomouce. Provádíme kompletní projektování, hydraulické výpočty, montáž i výstavbu inženýrských sítí. Tlaková kanalizace PRESSKAN system: - široké spektrum využití – rodinné domy, firmy, obce a města - systém je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla v čerpací šachtě - čerpadlo je řízeno ovládací automatikou THS – postará se o napájení, jištění, řízení chodu kalových čerpadel - nízké investiční náklady


Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Potřebujete opravit vodovodní přípojku? Hledáte firmu, která se postará o kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalizace? Pak kontaktujte firmu VK – AQUA OLOMOUC. Působíme nejen v Olomouci a jeho okolí, ale v rámci celého území střední Moravy. Postaráme se o výstavbu vodovodu nebo kanalizace v obcích, městech, ale také pro rodinné domy nebo firmy. Zajistíme také kompletní rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek pro firmy, soukromé osoby i obce.


Rychlá a profesionální výstavba, dodávka, montáž plynovodů a ropovodů

Rychlá a profesionální výstavba, dodávka, montáž plynovodů a ropovodů

Společnost Glumbík s.r.o. v Ostravě má dlouholeté zkušenosti v oblasti plynovodů, ropovodů a poskytuje služby, které jsou kvalitní a rychlé: - výstavba, montáž, rekonstrukce, dodávka ropovodů, plynovodů - opravy plynovodů a ropovodů - montáž trasových uzávěrů - výroba a montáž segmentových kolen - izolování a svařování potrubí - demontáž potrubí. Pokud chcete služby na vysoce profesionální úrovni, tak nás neváhejte kontaktovat a budete maximálně spokojeni! Těšíme se na Vás!


Odborná výstavba a rekonstrukce kanalizací i čistíren odpadních vod – ČOV

Odborná výstavba a rekonstrukce kanalizací i čistíren odpadních vod – ČOV

Potřebujete ve Vaší obci opravit kanalizaci? Nebo postavit čistírnu odpadních vod? Hledáte spolehlivou firmu, která by se o výstavbu postarala? Obraťte se na společnost INSTA CZ s.r.o., které má dlouholeté zkušenosti s výstavbou vodovodů, kanalizací i čistíren odpadních vod především v malých a středně velkých obcí na Olomoucku a Prostějovsku. Stavbu provádíme dle projektové dokumentace, z materiálů, které nejlépe vyhovují zákazníkovi. Jedná se o komplexní výstavbu a rekonstrukci kanalizací, kde patří podtlakové a tlakové kanalizace, gravitační hloubkové stoky, domovní přípojky, odlehčovací komory, výustní objekty, čerpací a vakuové stanice, vírové separátory a čistírny odpadních vod. Veškerou výstavbu provádíme z kvalitních a prověřených materiálů. I když stavbu provádíme dle návrhu a na přání klienta, preferujeme výstavbu klasických čistíren s železobetonovými konstrukcemi.