AMS pre kogeneračné jednotky

AMS pre kogeneračné jednotky

Dodávka a montáž automatického monitorovacieho systému pre kontinuálne monitorovanie znečisťujúcich látok NOx a CO, ktoré vyplýva z vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia.
Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce
informácie:
Obstarávateľ (Objednávateľ) v zmluve o dielo v bode 9.1 uvádza, že je oprávnený zadržať sumu vo výške 10% z ceny za dielo ako zábezpeku na prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z predmetnej zmluvy o dielo súvisiace s odstraňovaním vád diela a nároky súvisiace s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa predmetnej zmluvy, potom ako došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela. Objednávateľ nie je oprávnený zadržať peňažné prostriedky, ak zhotoviteľ počas lehoty splatnosti časti ceny za dielo odovzdá objednávateľovi vystavenú bankovú záruku. Zádržné bude objednávateľ oprávnený zadržať počas záručnej doby, t. j. počas 24 mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.2 uvádza, že je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z predmetnej zmluvy o dielo počas záručnej doby, t.j. počas 24 mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov bankovou zárukou zriadenou v prospech obstarávateľa (objednávateľa) vo výške 10 % z ceny za dielo. Bližšie informácie v zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
04.02.2021 12:44

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
02.03.2021 15:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Erneková

Zadavatel telefon:
+421 556 192 440

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

38433200-1
Zariadenia na meranie emisií

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Prodej laboratorní techniky a přístrojů pro soukromé a státní laboratoře

Prodej laboratorní techniky a přístrojů pro soukromé a státní laboratoře

Veškerou potřebnou laboratorní techniku a přístroje nakoupíte na jednom místě – u firmy ILABO z Kyjova. Prodáváme laboratorní zařízení, která najdou uplatnění nejen ve státních, ale i soukromých laboratořích. Sortiment námi prodáváme laboratorní techniky a přístrojů zahrnuje různé typy laboratorních mlýnů značky FRITSCH. Dále máme naskladněny váhy, a to laboratorní, sušící, analytické, provozní s vyšší váživostí nebo vyšším krytím, závěsné, mobilní a kapesní. Najdete u nás také ultrazvukové přístroje, jako jsou ultrazvukové lázně a čističe. K prodeji máme i inkubátory. Společnost ILABO je oficiálním distributorem automatických přístrojů značky Gerhardt pro mineralizaci, destilaci, extrakci či hydrolýzu.


Kvalifikovaný servis pro náročné technologie výrobců i koncových zákazníků

Kvalifikovaný servis pro náročné technologie výrobců i koncových zákazníků

Náročné technologie vyžadují specifickou péči a servis. Společnost HEIDENHAIN s.r.o. se sídlem v Praze je součástí mezinárodní vysoce organizované servisní organizace nabízející poradenství a kvalifikovaný servis výrobcům zařízení i koncovým zákazníkům, kteří náročné technologie využívají. Bezpečné, spolehlivé a vysoce produktivní systémy pro využívání náročných technologií jsou výsledkem pouze odborných a vyškolených servisních techniků. Obraťte se i Vy na společnost HEIDENHAIN s.r.o. v případech, kdy náročné technologie Vaší výroby vyžadují servis nebo odbornou konzultaci.


Spektrometrická kontrola materiálu, určení složení materiálu

Spektrometrická kontrola materiálu, určení složení materiálu

Hledáte firmu, která se zabývá spektrometrickáou kontrolou materiálu, která Vám jednoznačně určí složení materiálu? Pak se obraťte na specializovanou společnost Alfeko s.r.o v Třebíči. spektrometrická kontrola je využívána pro zjištění chemického složení materiálu, shodu kovových materiálů použitých v konstrukcích.Pomocí této analýzy lze zjistit chemický obsah kovů. Typické oblasti použití: - Chemická analýza kovů a kovových materiálů. -Spektrální analýza kovů a zjištění složení kovů. -Kontrola chemického složení materiálů. -Vstupní a výstupní kontrola. -Rychlá analýza. -Stanovení obsahu jednotlivých chemických prvků. -Identifikace materiálů. -Vylučování záměny jakostí. -Ověření svařitelnosti uhlíkového ekvivalentu. -Řízení výrobních procesů z hlediska chemického složení a další.


Detekování úniku, průtokoměry vzduchu a technických plynů

Detekování úniku, průtokoměry vzduchu a technických plynů

Sháníte-li detektory ke zjištění úniku technických plynů, či průtokoměry vzduch, pak se neváhejte obrátit na naši společnost! Průtokoměry SONOAIR měří současně průtok, tlak a teplotu tlakového vzduchu nebo technických plynů. Nabízí vynikající dynamický měřicí poměr pro průtok. Měření průtoku je možné doplnit o funkci detekce směru proudění. Naměřená data jsou k dispozici na analogovém nebo pulzním výstupu i v datové podobě na sériové lince RS485 s Modbus protokolem. Průtokoměry jsou určeny k měření spotřeby tlakového vzduchu jednotlivých strojů, celých linek nebo hal, případně ke kontrole účinnosti kompresorů nebo testování pneumatických systémů. K dispozici jsou 2 základní provedení: -SONOAIR MIL průtokoměr pro zástavbu -SONOAIR MIP zásuvný univerzální průtokoměr. Více informací naleznete na webových stránkách.


Diagnostická technika SONAPHONE Smart - využití pro různé aplikace v průmyslu

Diagnostická technika SONAPHONE Smart - využití pro různé aplikace v průmyslu

Poptáváte diagnostikou techniku? Společnost SONOTEC z Brna vyrábí inteligentní ultrazvuková zařízení pro různé aplikace v průmyslovém odvětví. Diagnostika je nejčastěji využívána pro kontrolu ložisek, těsnosti ventilů, nebo případné zjištění přítomnosti nežádoucích elektrických výbojů u standardních systémů s vysokým napětím. Také slouží pro přímé měření úniku vzduchu netěsnostmi a odhalení případné poruchy izolace. Naměřená data zaznamenává díky speciální SW aplikaci. Sonda typu SONAPHONE Smart Vám garantuje ty nejlepší výsledky měření a je schopná přesně lokalizovat místa, kde k úniku vzduchu vlastně dochází. Pro více informací navštivte naše webové stránky.


Montáž a dodávka klimatizace pro rodinné domy, administrativní budovy, školy i nemocnice

Montáž a dodávka klimatizace pro rodinné domy, administrativní budovy, školy i nemocnice

Firma ELMAR group, s.r.o. je vždy připravena vyřešit problém s klimatizací - instaluje systémy měření a regulace pro technologie vytápění, chlazení, klimatizace, vzduchotechniky a řízení spotřeby všech druhů energií. Zajistí vám nejen odborné poradenství, montáž a dodávku, ale také poskytne pravidelný servis. Projekty v oblasti klimatizace realizujeme v různých odvětvích - montáž a dodávka klimatizace pro rodinné domy, administrativní budovy, školy, nemocnice, sportovní nebo výzkumná zařízení, komerční objekty, ubytovací zařízení a další. Hlavním partnerem pro dodávky měřící a regulační techniky je firma Honeywell,ale také spolupracujeme i s dalšími předními světovými a tuzemskými dodavateli jako jsou Siemens, ABB, Danfoss, ESBE, Centraline, BTR, Sauter a mnoho dalších.