Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Charakter riešenia všetkých plôch prinesie fyzický, psychologický a emocionálny prínos pre obyvateľov, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej funkcii. Medzi ciele taktiež patrí vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia so zníženou hlučnosťou a vytvorenie moderného prostredia s dostatočným podielom zelene s dôrazom na poskytnutie prístupu využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí s možnosťou výberu viacerých typov záujmových aktivít.
Výsadbou pásov zelene v riešených územiach, začlenením predtým málo využívaných plôch do aktívnejšieho využívania obyvateľmi, bude zabezpečená väčšia starostlivosť o územia, keďže existuje predpoklad, že zvýšený výskyt obyvateľov v oblasti prirodzene podporí záujem o okolité prostredie.
Vytvorením multifunkčných zón, oddelením cestnej komunikácie vysadením živého oplotenia od okolitej zástavby predstavujúcich systémový prvok znižovania hlučnosti prostredia a výsadbou zelene sa zabezpečí posilnenie ekologickej stability a zlepšenie sídelného prostredia.

Vysadená zeleň ako adaptačné opatrenie, má zároveň významný podiel v snahe o zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými zmenami. V neposlednej rade má revitalizované prostredie významný vplyv aj psychickú rovnováhu človeka.

V riešenej oblasti je bezbariérový pohyb po spevnených plochách v rámci územia. Výsledky realizácie projektu budú prístupné pre všetkých obyvateľov mesta. Zároveň bol zohľadnený výber správnej vegetácie, použitá zeleň lokálna, vybraté boli listnaté stromy, pričom bolo prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a aj jednoduchú údržbu drevín.

Členenie stavby diela na stavebné objekty:
Logický celok č. 1 - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
SO.1 Územie č. 1 Kruhový objazd
SO.2 Územie č. 2 Chodník v parku
SO.3 Územie č. 3 Športová a oddychová zóna
Logický celok č. 2 - Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Časť: Elektroinštalácia a osvetlenie
Logický celok č. 3 - Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Časť: Prípojka NN a odberné elektrické zariadenie

Podrobné informácie sú uvedené v dokumentoch, ktoré tvoria súčasť
Veřejná zakázka vložena:
13.11.2020 10:35

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Spišské Vlachy

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
11.01.2021 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Spišské Vlachy

Zadavatel IČ:
00329657

Kontaktní osoba:
JUDr. Marta Budišová

Zadavatel telefon:
+421 905 490 863

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://spisskevlachy.sk/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45236110-4
Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Údržba venkovních ploch a zahrad - sekání trávy, hrabání listí, stříhaní živých plotů

Údržba venkovních ploch a zahrad - sekání trávy, hrabání listí, stříhaní živých plotů

Nechce starosti a pravidelnou údržbu zahrady na nás! Naše firma U-SERVIS se postará o sekání trávy, hrabání listí, stříhaní živých plotů a keřů v Opavě a okolí. V zimních měsících Vám také pomůžeme s úklidem sněhu a následným posypem. Odklízení i shazování sněhu provádíme během pár hodin od objednání. Máme dlouholeté zkušenosti a bez váhání se Vám postaráme o veškerou údržbu, kterou venkovní plochy během roku vyžadují. Naše služby nekončí jen úklidem interiérů, se stejnou pečlivostí se postaráme také o venkovní plochy. Svěřit nám můžete jak jednorázový úklid, tak také celoroční údržbu. Zajišťujeme běžné i speciální úklidy pro klienty z regionu Opava, Hlučín, Krnov, Bruntál a Bílovec.


Projektování, kompletní realizace zahrad, parků včetně vyřízení financování

Projektování, kompletní realizace zahrad, parků včetně vyřízení financování

Bohaté zkušenosti v oblasti projektování, kompletní realizace zahrad, parků má společnost GARD&N. Naší výhodou je komplexnost dodávek - zajistíme vyřízení financování zakázky i veškeré činnosti související se zahradními a parkovými úpravami od zaměření pozemku, terénních úprav, přes výsadbu trvalek, keřů, stromů, včetně realizace vodních prvků, kamenných zídek i dodávky automatického závlahového systému či elektroinstalace. Oblast projektování: - projektová dokumentace zahrad a parků - 3D modely a vizualizace - návrhy stavebních prvků zahrad - dendrologické průzkumy, inventarizace, územní studie. Realizace: - zahradních, sadových úprav - terénní úpravy - výsadba záhonů, keřů, stromů - položení trávníku - okrasné a koupací jezírka - drobné stavební prvky - kamenné, dřevěné prvky. Zajišťujeme i celoroční odbornou údržbu zahrad, zeleně.


Originální návrhy, projektování zahrady, parku včetně osvětlení, závlahy

Originální návrhy, projektování zahrady, parku včetně osvětlení, závlahy

Hledáte někoho se zkušenostmi v projektování zahrad a parků ? V okrese Uherské Hradiště působí společnost GARD&N, která zpracuje návrhy pro realizaci zahrady či parku včetně osvětlení i automatické závlahy. Ing.Ladislava Nagyová je profesionálem v zahradní architektuře. Klintelu máme především v regionu Zlínský kraj, Brno. Umíme navrhnou originální řešení Vaší zahrady nebo parku, vše dle aktuálních trendů. Po společné dohodě navrhneme řešení korespondující s budoucími prostory a v souladu s Vašimi požadavky. Nabízíme: -projektování, návrhy zahrad, parků, záhonů a veřejné zeleně -inventarizace, generely a pasporty zeleně -zhodnocení zdravotního stavu zeleně -zpracování údržbového plánu -kompletní zahradní úpravy -okrasné zahrady -rodinné a střešní zahrady -návrhy dřevěných staveb, dlažby v exteriéru, zpevněných povrchů, opěrných zdí, plotů, parkového osvětlení -rekonstrukce, dosadby zahrad a parků -terénní úpravy -zahradní stavby -okrasná výsadba -kobercové trávníky -okrasné a koupací jezírka -potoky, vodopády -zahradní osvětlení -automatická závlaha.


Statické zajišťování korun stromů pomocí vazeb

Statické zajišťování korun stromů pomocí vazeb

Firma ArboKohout, která sídlí v Třebíči, poskytuje statické zajišťování stromů v okolí Třebíče a na Vysočině. Pomocí vazeb, které jsou instalovány do korun stromů, staticky zajistíme památné a další vzrostlé stromy. Díky metody statického a dynamického zajištění stromu udržíme provozní bezpečnost stromu a také je docíleno zachování stromu co nejdelší dobu a navíc je i strom zabezpečen před nepříznivými vlivy okolí, jako je například silný vítr.


Realizace zahradního jezírka, zahrady a okolí domu

Realizace zahradního jezírka, zahrady a okolí domu

Vhodný návrh řešení zahrady a okolí domu Vám připraví Tomáš Červinka ze společnosti Jezírko servis. Zajistíme současně kompletní realizace zahrady, zahradního jezírka. Každá zahrada je jiná, někdo touží jen po místu k relaxaci s okrasnými prvky či jezírkem, jiný potřebuje mít funkční, užitkovou zahradu. Nebojte se říci svá přání nahlas, jedině tak můžeme Vaše představy uvést do reality a doladit k dokonalosti celé okolí domu. Poskytneme konzultace a poradenství. Působíme v lokalitě Zlínský kraj, Středočeský kraj, Praha.


Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Odborné vyšetření významných pamaátných stromů a péči o památné stromy zajišťuje v okolí Vysočiny firma ArboKohout. Naše společnost poskytuje komplexní služby v péči o památné stromy nejen na Vysočině, ale také v rámci celé České republiky. Proč se obrátit v rámci péče o památné stromy na firmu ArboKohout? - v péči o památné stromy máme mnoholetou praxi - zajistíme životaschopnost dřeviny - dbáme na zachování památných dřevin a přírodních historických prvků - pomáháme udržet krajinné přírodní dominanty a památné stromy