Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva

Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovného poradenstva a uskutočnenie priebežného auditu účtovníctva v rozsahu:
1. Poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexného auditu účtovných dokladov za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2020, 2021, 2022 a za 1. až 3. štvrťrok 2023. Previerka bude vykonaná za jednotlivé štvrťroky a výstupom účtovnej previerky za štvrťrok bude vypracovaná písomná správa z auditu dokladov a vypracovanie návrhu na odstránenie zistených nezrovnalostí.
2. Mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov v súvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní. Vypracovanie stanovísk a odpovedí na mailové otázky v termíne zadanom objednávateľom, vypracovanie zápisov z poradenstva v písomnej forme.
3. Spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a ostatné ekonomické konzultácie na základe požiadavky zadanej objednávateľom.
4. Mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovej legislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní. Posudzovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia t.j. zabezpečenie dane a zrážková daň, ako aj posudzovanie transakcií vo vzťahu k tretím krajinám DPH, clo. Vypracovanie stanovísk a odpovedí na otázky v termíne zadanom objednávateľom. Z daňového poradenstva bude vypracovaný zápis v písomnej forme.
5. Štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní.
6. Daňové poradenstvo pri optimalizácii daňovej povinnosti spoločnosti JAVYS, a.s., vyplývajúcej z dane príjmov právnických osôb podľa Zákona č. 595/2003 Z. z., kontrola daňového priznania za príslušný účtovný rok, ktorej výstupom bude zápis o konzultovaných okruhoch problémov za dané obdobie so schválením daňového priznania za rok 2020, 2021 a 2022.
7. Metodické usmernenie a spolupráca pri kalkulovaní nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení v ISDC štruktúre.
Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Veřejná zakázka vložena:
29.10.2020 08:57

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
25.11.2020 08:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Kontaktní osoba:
Mgr. Bibiána LOVIČOVÁ

Zadavatel telefon:
+421 335 315 364


Zadavatel web:
https://www.javys.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

79200000-6
Účtovnícke, audítorské a finančné služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, jednorázové nebo pro celé účetní období

Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, jednorázové nebo pro celé účetní období

O-CONSULT, s.r.o. Liberec firma na audit, daně, účetnictví Ověřování účetní závěrky, kontrola účetnictví, rekonstrukce účetnictví Účetnictví zpracováváme na osobních počítačích při použití účetních softwarů od renomovaných firem, například program MONEY a OZOGAN. Jsme však schopni pracovat i s jiným software (např. program GORDIC) dle přání klienta.. Nebojte se využít účetnické služby od firmy O-Consult z Liberce. Naše účetní služby jsou vhodné jak pro velké tak i pro malé firmy. Zajistíme, aby vaše účetnictví splnilo veškeré náležitosti. My rádi uděláme vše za vás.


Kvalitní auditorské služby a daňové poradenství

Kvalitní auditorské služby a daňové poradenství

Člen Komory auditorů ČR O-CONSULT, s.r.o. Liberec Kvalitní auditorské služby a daňové poradenství. Provádíme prověrky účetních závěrek, kontroly  a přezkoumání hospodaření subjektu, popřípadě ověřování dalších skutečností.  Dále poskytujeme kompletní servis a poradenskou činnost v ekonomické oblasti. Auditorská činnost zahrnuje: - provádění kontroly, ověření ekonomických informací, které podává účetnictví - forenzní audity - povinné audity - ověření řádné a mimořádné účetní závěrky - ověření konsolidovaných účetních závěrek


Mzdová agenda - zpracování měsíčních mezd, mzdové účetnictví

Mzdová agenda - zpracování měsíčních mezd, mzdové účetnictví

Hledáte v okolí Brna firmu, která provádí mzdovou agendu? Potřebujete zajistit zpracování měsíčních mezd pro Vaše zaměstnance? Pak kontaktujte firmu AUDIT - DANĚ, spol. s r.o. z Brna, která zajistí kompletní mzdovou agendu. V rámci mzdové agendy pro podniky, firmy a i neziskové organizace zajistíme: - Zpracování měsíční mzdové agendy - Pravidelné roční zúčtování, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat


Komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení zaměstnanců na míru Praha

Komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení zaměstnanců na míru Praha

Pro správné fungování firmy je nesmírně důležité odborné vedené účetnictví, což se v této neustále se rozvíjející oblasti neobejde bez pravidelně proškolovaných odborníků. Společnost PREMISOFT s.r.o. z Prahy nabízí své služby komplexního zajištění účetnictví včetně zaškolení Vašich zaměstnanců přesně podle konkrétního zaměření. Vašim zaměstnancům můžete dopřát školení podle aktuálních potřeb, od individuálního kurzu po hromadné školení ve větší skupince nebo kurzy na míru podle vašich požadavků. Svěřte účetnictví Vaší společnosti do rukou odborníků, kontaktujte firmu PREMISOFT s.r.o.


Profesionální audit společností se zaměřením na výrobu, služby, obchod a zemědělství

Profesionální audit společností se zaměřením na výrobu, služby, obchod a zemědělství

Profesionální hospodářské audity zajišťuje naše auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová, působící v okolí Prostějova, Olomouce, Přerova a Vyškova. V rámci činnosti realizujeme profesionální audity společností (a.s., s.r.o.), které mohou být zaměřené na oblast výroby, obchodu, zemědělství a nejrůznějších služeb. Mimo jiné provádíme audit dotací, finanční kontrolu podle platného zákona č. 320/2001 Sb., vedení účetnictví a poradenství pro firmy a organizace, včetně daňové evidence. Pro více informací nás kontaktujte, nebo navštivte naše www stránky.


Daňové, účetní poradenství, daně, komplexní ekonomické služby Brno

Daňové, účetní poradenství, daně, komplexní ekonomické služby Brno

Pokud sháníte firmu, která dělá daňové a účetní poradenství, potom neváhejte a kontaktujte nás. Poskytujeme služby v oblasti daňového a účetního poradenství a ekonomické služby. Máme pro Vás nabídku komplexního daňového poradenství pro klienty z ČR, ale také i pro zahraniční klientelu. Zaručíme Vám správné výpočty daní. Využijte služeb daňového poradenství pro cizince, daňové přiznání pro cizince a zahraniční pracovníky. Vedení účetnictví dle přání klienta. Můžete nás navštívit v Brně na ulici Dřevařská. Těšíme se na Vás. Více informací najdete na webových stránkách.