Traťová údržba lietadiel FOKKER F100 Model F28

Traťová údržba lietadiel FOKKER F100 Model F28

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) dvoch lietadiel typu FOKKER F100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY-650 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1, 1A Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je uvedené v prílohe č. 2 Návrh rámcovej dohody súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
23.09.2020 08:24

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
20.10.2020 09:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontaktní osoba:
Martin Raučina

Zadavatel telefon:
+421 250 944 421

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.minv.sk/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

50210000-0
Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa lietadiel a iných zariadení

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky