Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 3 dny.


Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (BRKO)

Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (BRKO)

Predmetom zákazky je komunálne/priemyselné kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z centrálnej lokality CTZ Levice na Mochovskej ulici, Levice. Odvoz a zhodnotenie je zamerané na všetky druhy odpadov v rámci kat. č. 200201 (BRO biologicky rozložiteľný odpad ) a všetky druhy odpadov kat. č. 200108 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad) vrátane neskompostovateľných odpadov a zvyškov; všetko ďalej len BRKO. Zber BRKO od jeho pôvodcov zabezpečuje iný zmluvný dodávateľ verejného obstarávateľa/Mesta Levice. Odvoz a zhodnotenienie BRKO bude zabezpečované jeho pôvodcov, t.j. od obyvateľov mesta Levice, od firiem a organizácií pôsobiacich na území mesta Levice, ktoré zabezpečujú pre mesto Levice formou zmluvnej spolupráce údržbu verejnej zelene v súlade so zákonom o odpadoch, okrem prevádzkovateľov kuchyne podľa § 83 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej aj zákon o odpadoch). Predmetom komunálneho/priemyselného kompostovania je podrvenie zeleného odpadu (napr. konároviny, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, okrem pokosených tráv), homogenizácia odpadu pred začatím kompostovania, hygienizácia vo vhodnom zariadení, prekopávanie zakládok, preosiatie hotového kompostu, jeho distribúcia a pod.
Predpokladaný ročný objem odvezeného a zhodnoteného BRKO je 5000 ton a z toho min. 2300 ton kompostu.
Verejný obstarávateľ prevezme od úspešného uchádzača/poskytovateľa vyhovujúci kompost v rozsahu minimálne do 1000 t ročne bezodplatne, s ostatným kompostom disponuje úspešný uchádzač/poskytovateľ.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
16.09.2020 11:53

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Levice

Originální záznam:
pouze pro klienty

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
20.10.2020 12:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Levice

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Slovník veřejné zakázky (CPV)

90500000-2
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zařízení pro zpracování plastových odpadů - pračka pro praní plastů HDPE, PP, drtící linka na odpad

Zařízení pro zpracování plastových odpadů - pračka pro praní plastů HDPE, PP, drtící linka na odpad

Služby související s likvidací a zpracováním plastových odpadů z výroby poskytuje na Moravě společnost TOMA odpady s.r.o. Otrokovice. Většinu odpadů zpracováváme na vlastních zařízeních - drtící linka, pračka plastů. Jedním z našich provozů je drtící linka, kde drtíme odpad, který nebylo možné roztřídit na recyklavatelné suroviny. Drť je určena k dalšímu využití, případně odvážíme na skládku. Dalším provozem je suchá pračka plastů pro praní odpadních plastů HDPE, PP. Technologie umožňuje další využití většiny znečištěných plastů, které by bez vyčištění skončily rovnou na skládce nebo ve spalovně. Působíme po celé Moravě - Zlínský kraj, Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj.


Ukládání a recyklace stavebních odpadů Jihlava, realizace staveb, zemní práce, demolice objektů

Ukládání a recyklace stavebních odpadů Jihlava, realizace staveb, zemní práce, demolice objektů

Představujeme Vám společnost Skládky VHS Jihlava s.r.o., která se zabývá v rámci ekologie a energetickým opatřením ukládáním zeminy, recyklace suti a asfaltu, realizace staveb. K uložení hlavně stavebních odpadů slouží vymezené skládky, které provozuje naše společnost. Služby, činnost: Ukládání a recyklace stavebních odpadů - zemina, stavební suť, asfalt Realizace staveb v oblasti: - zemní práce - komunikace - chodníky - zpevněné cesty - základní technická vybavenost pro RD - kanalizace - vodovody - monolitické konstrukce - zemní poldry - regulace potoků, odbahňování rybníků - demolice objektů Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Pávovská 3095/5, Jihlava.


Zpracování kovových odpadů stříháním, paketováním, pálením, kovošrot, výkup

Zpracování kovových odpadů stříháním, paketováním, pálením, kovošrot, výkup

Pokud se Vám nahromadil kovový odpad, a vy nevíte co s ním, pak neváhejte a přijeďte k nám do Pohořelic. Naše firma HULMAN - kovošrot s.r.o., zpracuje veškerý kovový odpad stříháním, paketováním či pálením. Dále provádíme třídění druhů odpadů z kovu a to pomocí rentgenového přístroje tzv. spektrometru či sigmatestu. Provádíme vážení na digitální váze SCHENK a také vážíme i na dalších přesných digitálních vahách. Odvoz kovového odpadu poskytujeme nákladními auty nad určité množství i zdarma. Našim zákazníkům dle domluvy přistavíme vhodný kontejner. Stačí se domluvit předem. Neváhejte a přijeďte do některých z našich provozoven do Pohořelic, Moravského Krumlova či do Brna. Více informací včetně kontaktů najdete na webových stránkách.


Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Kamenolom Žlutava s.r.o. nabízí řešení pro uložení inertních, ekologicky nezávadných odpadů pro region Zlín, Uherské Hradiště. Ukládka stavebního odpadu je možná na naší skládce v Napajedlech. Zajistíme odvoz výkopové zeminy, betonu, cihel, kamení, odpadního písku, jílu i jiných ekologicky nezávadných materiálů. Kontaktní tel.: 603861280. Další možnou fází je recyklace stavebního odpadu, což také zrealizujeme. Je Vám dispozici naše nákladní doprava pro odvoz materiálů.


Služby Města Milevska, údržba zeleně, svoz odpadu, čištění a úklid města, opravy osvětlení

Služby Města Milevska, údržba zeleně, svoz odpadu, čištění a úklid města, opravy osvětlení

Svoz odpadů, údržbu zeleně, opravy veřejného osvětlení, čištění a úklid města, provozování sběrných dvorů, úklid sněhu, přistavení kontejnerů a mnoho dalšího Vám poskytnou Služby Města Milevska, spol. s r.o. z okresu Písek. Dále provozujeme informační systémy včetně reklam a poutačů. Služby: - zednictví - přípravné práce pro stavby - provozování sběrných dvorů - montáž, opravy, zkoušky vybraných elektrických zařízení včetně elektrorevizí - prodej písku, drtě - zámečnické práce - úklid sněhu - údržba zeleně - svoz komunálního odpadu - dovoz užitkové vody - přepravní a dopravní práce - pokládání zámkové dlažby - čištění a úklid města - opravy a montáž veřejného osvětlení - nakládání s odpady - náhradní zdroj elektrické energie - přistavení kontejnerů. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Karlova 1012, Milevsko, Písek.


Technické služby města Most, správa a údržba veřejných prostor

Technické služby města Most, správa a údržba veřejných prostor

Jste občanem nebo návštěvníkem města Most? Pokud ano, každodenně se staráme o prostředí kolem vás. Jako Technické služby města Most máme v pověření majetek města. V naší režii je starost o místní komunikace, letní údržba veřejných prostor (sečení, závlaha, údržba vybavení města) i zimní práce. Staráme se o pohodlí občanů města a jsme plně odpovědni za kompletní agendu odpadového hospodářství. Celý rok pro vás udržujeme sportoviště, zimní stadion a zabezpečujeme chod koupaliště. Dále pak odpovídáme za provoz pohřební služby a městských hřbitovů. V našich rukou je také oblíbený Rekreační areál Matylda, který slouží návštěvníkům města již řadu let. TSmM jsou zde pro všechny denně a v případě potřeby neváhejte využít naše pracovníky na nonstop lince našeho dispečinku. Technické služby města Mostu, a.s. – děláme Most krásným!