Šport park Pltníky - II.etapa

Šport park Pltníky - II.etapa

Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, 1025/19, 1030/11 a 1030/12, 3379/28, 3379/29 a k. ú. Záturčie 418/10, 418/12, 418/11, 418/9.
Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik a podmienok stavebného povolenia.
Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
-dočasné dopravné značenie;
-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy, štrkov alebo výsev trávy, ak bude potrebné a pod.
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
-náklady na likvidáciu odpadu;
-zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;
-geodetické vytýčenie stavby.
Táto 2. etapa výstavby bude rozdelená v rámci realizácie stavby na 4 fázy (časti) výstavby. V 1. fáze výstavby je plánovaná kompletná dostavba 2. etapy futbalového areálu, ktorého súčasťou je objekt zázemia šatní, objekt správcu a objekt hygienických zariadení. V areáli ihriska sa budú dorábať aj okolité plochy vnútri areálu ihriska. V tejto fáze bude vybudovaná dažďová kanalizácia zo striech a z ciest, spolu s príjazdovou komunikáciou, otočou pre autobusy a časťou parkovacích miest 7ks. Zvyšná časť parkovacích miest bude upravená do ŠD. V tejto fáze bude vybudovaná aj splašková kanalizácia a budú uložené chráničky pre budúce elektro-rozvody a verejné osvetlenie. V 2. fáze výstavby je naplánovaná výstavba okolia futbalového areálu - Areálové komunikácie a drobné športoviská, spolu v výstavbou verejného osvetlenia a osvetlenia časti pump-truck. 3. fáza výstavby zahŕňa dostavbu parkovacích miest napojený na príjazdovú komunikáciu v počte 81ks. V 4. fáze sa v areáli prevedú sadové úpravy a celkové dokončenie areálu vo forme terénnych úprav.
Predmetom diela je stavba členená na:
Časť 1. Zázemie tréningového areálu a príjazdová komunikácia
Časť 2. Areálové komunikácie a drobné športoviska
Časť 3. Parkovacie plochy
Časť 4. Sadové úpravy
Veřejná zakázka vložena:
30.06.2020 08:29

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Martin

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
29.08.2020 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Martin

Zadavatel IČ:
00316792

Kontaktní osoba:
Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka

Zadavatel telefon:
+421 434204157 / 434204181

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.martin.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Dopravní stavby včetně zemních prací-výstavba silnic, chodníků, parkoviště

Dopravní stavby včetně zemních prací-výstavba silnic, chodníků, parkoviště

V oboru dopravní stavby je firma RYBÁRIK s.r.o. schopna kompletně zrealizovat zakázky včetně zemních a bouracích prací - specializace na výstavbu silnic, parkoviště, chodníků, cyklostezky a dalších komunikací. Působíme hlavně v regionu Zlínský kraj a Jihomoravský kraj. Námi realizované zakázky: -rekonstrukce obecní komunikace - Staré Město -realizace chodníků - Kostelany -příjezdová komunikace - Staré Město -parkoviště, komunikace, chodníky - Kaufland Otrokovice -přestavba areálu kasáren na park s chodníky - Uherské Hradiště. V rámci zemních, výkopových prací zajistíme odtěžení a odvoz zeminy.


Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Naše firma má dlouholeté a bohaté zkušenosti s výstavbou a opravami veškerých dopravních staveb. Působíme na trhu více než 25 let a disponujeme kvalitními a profesionálními pracovníky. Zaměřujeme se na stavbu a rekonstrukci: - silnice, vozovky, komunikace - chodníky - parkoviště - cyklistické stezky, cyklostezky - náměstí - zpevněné a odstavné plochy - kruhové objezdy - mostní izolace. Provádíme také zemní, výkopové a dlaždičské práce. Připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Odvádíme svou práci kvalitně, spolehlivě a rychle!


Výstavba vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií Příbram

Výstavba vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií Příbram

NOVADUS, spol. s r.o. Příbram Představujeme Vám firmu NOVADUS, která se zabývá výstavbou vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií. Provádíme sanace betonových konstrukcí, zemní práce včetně protlaků, tlakové zkoušky vodovodních řadů, revitalizace rybníků, rekonstrukce památkových objektů se specializací na fasády a střechy, výstavba kanalizací, vodovodní sítě, silnice, chodníky, parkoviště, lesní cesty. Dominancí naší činnosti jsou práce na stavbách inženýrských sítí. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Ke Skalám 603, Příbram.


Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Veškeré stavební zakázky pro obce, města a firmy v regionu Zlínský kraj, týkající se realizace či opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch, přijímá společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.. U zakázek zajistíme všechny činnosti související s realizací na klíč, od projektových služeb, zemních prací až po položení asfaltu, dlažeb aj. Kompletní realizace: - chodníky - podklad, pokládka dlažby, včetně obrubníků - parkoviště, odstavné plochy - podkladní vrstva, zpevnění povrchu, pokládka asfaltu - zpevněné manipulační plochy. Stavební technika je v našem vlastnictví, neplynou tedy další náklady z pronájmu a jsme pro investory cenově zajímaví.


Využijte dotace na zahradní jezírka, retenční nádrže na dešťovou vodu

Využijte dotace na zahradní jezírka, retenční nádrže na dešťovou vodu

V rámci boje proti suchu budou moci i běžní majitelé domů nebo zahrad čerpat dotace na nákup domácí retenční nádrže na dešťovou vodu nebo na vybudování zahradního jezírka a tůně. Ve firmě Ing. Ladislava Nagyová GARD&N máme s přípravou žádosti o dotace zkušenosti, díky naší pomoci můžete získat až 50% nákladů na realizaci jezírka či pořízení nádrže zpět. Jde o program Dešťovka - dotace Modrá úsporám. Cílem je zachycenou dešťovou vodu využít znovu pro splachování WC nebo zalévání zahrady. Neváhejte se na nás obrátit, připravíme podklady k dotaci a zajistíme realizaci celé akce.


Údržba zeleně, odvoz odpadů, kácení stromů, úklid sněhu a rampouchů

Údržba zeleně, odvoz odpadů, kácení stromů, úklid sněhu a rampouchů

Jste z Pardubicka a hledáte někoho, kdo se Vám dokonale postará o Vaši zahradu, park či někoho, kdo Vám odveze a zlikviduje odpad? Obraťte se na naši firmu David Hurt – údržba zeleně, odvoz odpadů. Přes teplejší měsíce se postaráme o kompletní výsadbu záhonů či parků včetně zalévání, posekáme trávník či ostříháme keře a živé ploty. Zanedbaný záhon odplevelíme a plevel zlikvidujeme. Nebezpečné či staré stromy pokácíme a následně odfrézujeme pařezy. V zimě odklízíme sníh i nebezpečné rampouchy. Navíc Vám můžeme přistavit kontejner na stavební suť, směsný a objemný odpad anebo bio odpad. Odpad odvezeme a zlikvidujeme. Pokud Vás naše nabídka zaujala kontaktujte nás. Sídlíme na adrese Pardubice - Zelené Předměstí.