OZ Šaštín

OZ Šaštín

Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Veřejná zakázka vložena:
12.11.2019 07:35

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
09.12.2019 10:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Kontaktní osoba:
Jana Vajová

Zadavatel telefon:
+421 484 344 141

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.lesy.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71354300-7
Katastrálne vymeriavanie

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení

Zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení

Zaměřování liniových staveb jako jsou plynovody, vodovody, elektrická vedení, pozemních komunikací, železniční dráhy nebo přistávacích ploch letadel aj. je jednou z našich činností. Na základě Vámi dodané projektové dokumentace Vám zajistíme zaměření liniové stavby. Zajistíme Vám kompletní vytyčení liniových staveb od skrývky přes zemní tělesa, konstrukční vrstvy až po přidružené objekty - jako jsou odvodnění, protihlukové stěny, veřejné osvětlení, systémy řízení dopravy, mostní objekty, propustky. Potřebujete tuto služby? Ozvěte se nám.


Geodetická a projekční kancelář, znalecké posudky v oboru katastru nemovitostí, Opava

Geodetická a projekční kancelář, znalecké posudky v oboru katastru nemovitostí, Opava

Zkušeného a precizního zeměměřiče naleznete u společnosti GEOPORT, s.r.o. z Opavy. Poskytujeme kompletní geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí, stavebnictví a jiných odvětvích týkajících se nejrůznějších pozemkových úprav. Naše geodetická a projekční kancelář se postará o profesionální plnění i těch nejsložitějších zakázek, které vyhotovujeme dle specifických požadavků každého zákazníka. Zaměřujeme se primárně na geodetické úkony, jako jsou vytyčování hranic pozemků, vyměřování inženýrských sítí či změny hranic katastrálního území. Důležitou součástí našich služeb jsou spolehlivé znalecké posudky v oboru katastru nemovitostí, jež provádí naši úředně oprávnění zeměměřičští inženýři.


Spolehlivé a přesné vyhledávání kabelů a podzemního vedení - inženýrských sítí

Spolehlivé a přesné vyhledávání kabelů a podzemního vedení - inženýrských sítí

V oblasti vyhledávání inženýrských sítí jako jsou kabely a podzemní vedení, vám bude jistě výborným partnerem firma ADITIS s.r.o.. Své služby realizuje v okolí Brna pro firmy, obce i projektanty. V čem vlastně lokace inženýrských sítí spočívá? - v zaměření sítí stávajících - používá se zde model RD8100 PDL nejvyšší řady lokátorů Radiodetection, jež dokáže získávat adekvátní informace ohledně umístění sítí - trasování probíhá vždy pro danou požadovanou síť i v těch nejkomplikovanějších podmínkách Neváhejte a kontaktujte nás.


Komplexní geodetické práce v okrese Benešov, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány

Komplexní geodetické práce v okrese Benešov, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány

Profesionální geodetické činnosti ve Středočeském kraji poskytuje společnost Pavel Korec - geodetické práce se sídlem v Týnci nad Sázavou. Zajišťujeme komplexní geodetické práce v okresu Benešov od zaměřování hranic pozemků až po dílčí úkony v oblasti katastru nemovitostí. Dále se zaměřujeme na vyhotovení geometrických plánů za účelem výstaveb nových objektů, vybudování inženýrských sítí či jako tvorbu nových mapových podkladů. Našim zákazníkům dokážeme s naprostou přesností vyměřit jakýkoli pozemek a v případě potřeby provést nutné pozemkové úpravy. Máme bohaté zkušenosti v oboru zeměměřičství, díky kterým můžeme garantovat opravdu kvalitní služby za velmi za rozumnou cenu.


Geodetické práce, zpracování geometrického plánu, zaměřování staveb a inženýrských sítí

Geodetické práce, zpracování geometrického plánu, zaměřování staveb a inženýrských sítí

Stavíte dům a nevíte, kde jsou hranice vašeho pozemku? Pokud potřebujete vypracovat geometrický plán, obraťte se na společnost Geoprofil s.r.o. se sídlem v Olomouci. Provádí komplexní geodetické práce na profesionální úrovni. Zajistíme zaměřování staveb a inženýrských sítí vytyčování i dělení pozemků. Nabídka inženýrské geodézie a geodézie v katastru nemovitostí: - geodetické práce - geometrické plány - zaměřování staveb, zaměření a vytyčení budov‎ - rozdělení pozemku - hranice pozemku - zeměměřič - věcné břemeno - vyznačení budovy do katastru nemovitostí - kolaudace. Geodetické práce zajišťujeme pro soukromé osoby, obce, stavební firmy i velké investory.


Geodézie - zaměření pozemku pro stavbu a práce s územním plánem

Geodézie - zaměření pozemku pro stavbu a práce s územním plánem

Hledáte profesionála v oblasti geodézie? Tak kontaktujte naši společnost ADITIS s.r.o. z Brna, která vyniká ve svém oboru. Jednou z našich činností je zaměření pozemku pro stavbu, kterou může být rodinný dům a byt, garáž a jiné dopravní stavba. Zaměření probíhá tak, že na základě lomových bodů určí zeměměřič přesnou polohu stavební parcely a následně jsou tyto údaje zaneseny do katastrální mapy. Vytyčení hranic pozemku probíhá následně po jeho zaměření. Kromě pozemku vám také vytyčíme a zaměříme konkrétní stavbu, vydáme znalecký posudek a provedeme dokumentaci skutečného provedení stavby.