Algoritmy pro ztotožňování entit užívaných PČR

Algoritmy pro ztotožňování entit užívaných PČR

Předmětem výzkumné potřeby bude vývoj algoritmů, metod a technik, které umožní pravděpodobnostní ztotožnění entit evidovaných při výkonu policejních činností (fyzická osoba, právnická osoba, vozidlo, adresa, bankovní účet, telefonní číslo, droga, chemická látka, zbraň apod.). Toto povede ke zkvalitnění, zrychlení azefektivnění policejních činností.Cílem je vyvinout metodiku a nástroj.
Veřejná zakázka vložena:
08.11.2019 07:38

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Česká republika-Ministerstvo vnitra

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
17.12.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika-Ministerstvo vnitra

Zadavatel IČ:
00007064

Zadavatel ulice:
Nad Štolou 936/3

Zadavatel PSČ:
170 34

Zadavatel obec:
Praha 7

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výzkum a péče o krajinu, výzkum okrasného zahradnictví Praha, ochrana přírody, ekologie krajiny

Výzkum a péče o krajinu, výzkum okrasného zahradnictví Praha, ochrana přírody, ekologie krajiny

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Praha je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou dle zákona Ministerstvem životního prostředí ČR. Výzkumný institut v Průhonicích je pověřen výzkumem všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Služby Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasného zahradnictví: Výzkum Dendrologická zahrada Průhonice Prodej rostlin Vzdělávací a informační centrum Floret Oborné posudky a poradenství


Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha Jsme vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie, v oborech s etnologií bezprostředně souvisejících. Dále provádí vědecký výzkum, poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech, připravuje expertní analýzy, podílí se na výuce oborových specialistů. Etnologický ústav v Praze svým zaměření významně přispívá k poznání způsobu života a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí. Vedeme výzkum zaměřen na tradiční kulturu duchovní i hmotnou a na problematiku sociálních vztahů v historické perspektivě i v současnosti a úzce spolupracujeme s vysokými školami.


Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum Praha Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze byl založen původně jako Laboratoř pro vodní hospodářství, později byl přejmenován na Ústav pro hydrodynamiku ČSAV. Po celou dobu je součástí Akademie věd. V současné době se vědecký výzkum Ústavu pro hydrodynamiku zabývá chováním nenewtonských látek, hydrodynamickými procesy v kapalných a disperzních systémech, hydrologií srážko-odtokových procesů, transportními jevy v hydrosféře a ochranou životního prostředí. Výzkumné skupiny Ústavu pro hydrodynamiku: Mechanika tekutin Hydrologie Reologie Úprava vody Sídlíme na adrese Pod Paťankou 30/5, Praha, neváhejte nás kontaktovat.


Výzkum v oblasti českého národního jazyka Praha, jazyková poradna, dialektologické oddělení

Výzkum v oblasti českého národního jazyka Praha, jazyková poradna, dialektologické oddělení

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Praha Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Praha se aktivně zabývá výzkumem v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a vztahu k jiným jazykům. Vědecký výzkum v oblasti českého jazyka pak dále zkoumá slovní zásobu, gramatickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu textů, a dále v oblasti obecné lingvistiky a didaktiky jazyků. Další činností Ústavu pro jazyk český Praha je výuka českého jazyka i cizích jazyků, ověřování jazykových znalostí a organizace jazykových zkoušek. Naši odborní pracovníci působí na řadě vysokých škol a přispívají tak k rozvoji vzdělanosti české společnosti v oblasti českého jazyka.


Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Výzkumný ústav se sídlem v Praze je veřejnou institucí, která provádí výzkum a rozbory půdy a vody, provozuje geoportál SOWAC-GIS, tvoří mapy a poskytuje data. K našem činnostem provozujeme akreditovanou laboratoř, kde se provádí kompletní analýzy půd, kalů, sedimentů, vody a rostlinného materiálu. Poskytujeme laboratorní služby v oblasti životního prostředí a zemědělství. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy dále provádí mapování, monitoring, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy, komplexní pozemkové úpravy. Součástí služeb je i vypracování posudků v oblasti meliorací a půdoznalství.


Státní geologické služby Praha, geologický výzkum, mapování, ochrana přírodních zdrojů, laboratoře

Státní geologické služby Praha, geologický výzkum, mapování, ochrana přírodních zdrojů, laboratoře

Státní geologické služby Praha Česká geologická služba Praha shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích. Veškeré tyto údaje dále předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Společnost je dále pověřena zajistit geologický výzkum a mapování, monitoring sesuvů, správu a poskytování geologických informací, posudkový servis oblastních geologů a specialistů. Státní geologická služba poskytuje: Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací Evidence geologických prací Geologická dokumentace a výsledky geologických prací Nerostné suroviny Úložná místa těžebního odpadu Územní plánování Sesuvná území, monitoring sesuvů Posudkový servis