Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 3 dny.


USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie

USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie

Predmetom zákazky je USG prístroj najvyššej prémiovej triedy pre oddelenie rádiológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miesta dodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym a bezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradné kontroly alebo merania, súčasťou záväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydania potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebné softvérové ovládače a licencie k nim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačov a udelenie všetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazky vrátane jeho softvérových súčastí a príslušenstva.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
09.10.2019 10:09

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove

Originální záznam:
pouze pro klienty

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
11.11.2019 11:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Slovník veřejné zakázky (CPV)

33124120-2
Diagnostické ultrazvukové prístroje

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Produkty Intervence od světových výrobců - Intervenční kardiologie a radiologie

Produkty Intervence od světových výrobců - Intervenční kardiologie a radiologie

Především nemocnicím a klinikám a jejich oddělením intervenční kardiologie a radiologie je určena široká nabídka produktů intervence od společnosti ADVAMED s.r.o. se sídlem v Praze. Od světových výrobců z celého světa nabízíme speciální katetry, podpůrné a extrakční katetry, speciální pomůcky a materiály, dráty, steny, dilatační balonky, aortální stentgrafty břišní i hrudní, stenty pro intervenční radiologii, balonky, dilatační pro mitrální vavuloplastiku nebo hemostatické ventily. Odborníci ze společnosti ADVAMED s.r.o. Vám na požádání ochotně poskytnou podrobné informace.


Výhradní distributor produktů APPLEDENTAL, zařízení pro stomatology a zdravotnictví

Výhradní distributor produktů APPLEDENTAL, zařízení pro stomatology a zdravotnictví

Kvalitní zdravotnické vybavení do Vaší stomatologické ordinace Vám zajistí dynamická společnost APPLEDENTAL CZ s.r.o. sídlící v Brně Babovřeskách. Řadíme se k výhradním distributorům produktů značky APPLEDENTAL, jejíž výrobky jsou vhodné pro stomatology i ostatní zdravotnická zařízení. Specializujeme se na dovoz, distribuci a prodej nejrůznějších zdravotnických zařízení a výrobků, jako jsou integrované stomatologické soupravy, turbínové násadce, intraorální kamery i elektrické motory. Veškeré stomatologické produkty jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jsou ergonomicky tvarované a jednoduché na údržbu i manipulaci. V rámci našich služeb zajišťujeme odborný servis a pomoc v případě jakýchkoli závad a potíží.


Vybavení zdravotnických ordinací přístrojovou a vyšetřovací technikou, nábytkem i doplňků

Vybavení zdravotnických ordinací přístrojovou a vyšetřovací technikou, nábytkem i doplňků

Spolehlivou zdravotnickou techniku do Vaší ordinace i salonu Vám dodá firma JENSO - Zdravotnická technika z Prahy 4. Vybavíme Vaši zdravotní ordinaci kvalitní přístrojovou technikou, vkusným nábytkem a dalšími doplňky pocházející od předních českých i světových dodavatelů. Pro naše zákazníky dodáváme veškerou vyšetřovací techniku, lékařské přístroje, lasery, lampy a další nástroje, které pacientům zaručí rychlejší diagnostiku a lékařům navíc zpříjemní a usnadní práci. Úzce spolupracujeme s českou firmou MEDICOM a.s., v jejímž centru zájmu stojí především vývoj a výroba přístrojů pro zdravotnický průmysl. Našim zákazníkům garantujeme profesionální přístup spojený s prvotřídním servisem a včasným dodáním objednaného boží.


Infuzní technika – dávkovače, pumpy, dokovací stanice, prodej a servis zdravotnické techniky

Infuzní technika – dávkovače, pumpy, dokovací stanice, prodej a servis zdravotnické techniky

PROMOS spol. s.r.o. zajišťuje prodej, výrobu a servis zdravotnické techniky určené pro nemocniční i sociální zařízení. Mezi naše nabízené produkty patří infuzní technika, jejíž význam spočívá v pravidelném podávání léku či infuzí. Jedná se o dávkovače, injekční dávkovače, infuzní pumpy, dokovací stanice, komunikační dokovací systémy apod. V naší nabídce naleznete více typů těchto zařízení, které jsou již nezbytnou součástí lékařských zařízení. Většina pump, dávkovačů či dokovacích stanic umožňuje připojení příslušných infuzí a podání léku či lékařských roztoků pacientovi prostřednictvím injekční stříkačky či infuzního setu. Veškerá infuzní technika snižuje riziko případných chyb, zajišťuje přesné dávkování léku pacientovi a zároveň dovoluje kontrolovat dávkování léků v rámci předepsaného dávkování. Více se o jednotlivých přístrojích infuzní techniky dočtete na našich webových stránkách, kde naleznete přesné parametry a informace o jednotlivých produktech.


Přístroje EKG pro snímání elektrické srdeční aktivity pacientů

Přístroje EKG pro snímání elektrické srdeční aktivity pacientů

Elektrické kardiografy vhodná pro více či méně náročná zdravotní zařízení vyrábí a dodává producent zdravotnické techniky a zařízení firma PROMOS spol. Námi dodáváme EKG přístroje snímají elektrické srdeční aktivity, ale změří také změny elektrického potencionálu myokardu pacienta. Společnost PROMOS zdravotnickým zařízením poskytuje přístroje EKG: - Ultrazvukový kapesní doppler - 12-ti svodové PC EKG SE1010 - 12-kanálové EKG SE-12 EXPRESS - 15/16-svodové PC EKG - 18-kanálové EKG - 3/12-kanálový holter systém - 3-kanálové EKG - 6-kanálové EKG - PC software Smart ECG Viewer


Germicidní lampy – zdravotnická technika pro zajištění sterilního prostředí

Germicidní lampy – zdravotnická technika pro zajištění sterilního prostředí

V nemocnicích či v jiných zdravotnických zařízení je potřeba velice sterilního prostředí. Díky germicidní lampě, což je zařízení pro dezinfekci vzduchu, dokážete zajistit čistotu povrchů i ovzduší dle vysokých potřeb ve zdravotnictví. Germicidní lampy se používá pro sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchu předmětů tam, kde je sterilní prostředí na prvním místě.. Germicidní lampy se používají na dezinfekci povrchů, nebo vzduchu pomocí krátkovlnného ultrafialového záření UVC vlnové délky 253,7nm. Toto záření působí na mikroorganismy, a díky narušení buněčných struktur tyto mikroorganismy rychle hynou a nastává dezinfekce. Germicidní lampy se používá všude tam, kde není možné nebo je obtížné zajistit čistotu povrchů, či ovzduší. 5 jednoznačných důvodů proč jsou germicidní lampy výhodou: -vysoce účinná dezinfekce -možnost bezobslužného ovládání -bez hluku a bez zplodin -nevytváří ozón -splňuje hygienická kritéria