Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy

Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Veřejná zakázka vložena:
09.10.2019 10:14

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
ČR - Technologická agentura České republiky

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
11.11.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČR - Technologická agentura České republiky

Zadavatel ulice:
Evropská 1692/37

Zadavatel PSČ:
160 00

Zadavatel obec:
Praha 6

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

73300000-5
Návrh a realizace výzkumu a vývoje

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha Jsme vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie, v oborech s etnologií bezprostředně souvisejících. Dále provádí vědecký výzkum, poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech, připravuje expertní analýzy, podílí se na výuce oborových specialistů. Etnologický ústav v Praze svým zaměření významně přispívá k poznání způsobu života a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin a národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí. Vedeme výzkum zaměřen na tradiční kulturu duchovní i hmotnou a na problematiku sociálních vztahů v historické perspektivě i v současnosti a úzce spolupracujeme s vysokými školami.


Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum Praha Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze byl založen původně jako Laboratoř pro vodní hospodářství, později byl přejmenován na Ústav pro hydrodynamiku ČSAV. Po celou dobu je součástí Akademie věd. V současné době se vědecký výzkum Ústavu pro hydrodynamiku zabývá chováním nenewtonských látek, hydrodynamickými procesy v kapalných a disperzních systémech, hydrologií srážko-odtokových procesů, transportními jevy v hydrosféře a ochranou životního prostředí. Výzkumné skupiny Ústavu pro hydrodynamiku: Mechanika tekutin Hydrologie Reologie Úprava vody Sídlíme na adrese Pod Paťankou 30/5, Praha, neváhejte nás kontaktovat.


Profesionální pogumování válců, kladek, kol, válečků i bubnů - kvalitně

Profesionální pogumování válců, kladek, kol, válečků i bubnů - kvalitně

Společnost Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o. AGT Zlín, která při vývoji a výrobě produktů z oblasti gumárenského průmyslu spolupracuje s řadou odborných firem nejen v České republice, ale i v zahraničí, se soustředí především na - výrobu konfekčních membrán určených pro výrobu pneumatik - pogumování válců - výrobu technické pryže Staňte se i vy spokojeným zákazníkem společnosti Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o. AGT Zlín - navštivte naši kancelář ve Zlíně nebo nakupujte v internetovém obchodě www.agtzlin.abc-eshop.cz/cs.


Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Výzkumný ústav se sídlem v Praze je veřejnou institucí, která provádí výzkum a rozbory půdy a vody, provozuje geoportál SOWAC-GIS, tvoří mapy a poskytuje data. K našem činnostem provozujeme akreditovanou laboratoř, kde se provádí kompletní analýzy půd, kalů, sedimentů, vody a rostlinného materiálu. Poskytujeme laboratorní služby v oblasti životního prostředí a zemědělství. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy dále provádí mapování, monitoring, hodnocení půdy, využití a ochrany půdy, komplexní pozemkové úpravy. Součástí služeb je i vypracování posudků v oblasti meliorací a půdoznalství.


Státní geologické služby Praha, geologický výzkum, mapování, ochrana přírodních zdrojů, laboratoře

Státní geologické služby Praha, geologický výzkum, mapování, ochrana přírodních zdrojů, laboratoře

Státní geologické služby Praha Česká geologická služba Praha shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích. Veškeré tyto údaje dále předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Společnost je dále pověřena zajistit geologický výzkum a mapování, monitoring sesuvů, správu a poskytování geologických informací, posudkový servis oblastních geologů a specialistů. Státní geologická služba poskytuje: Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací Evidence geologických prací Geologická dokumentace a výsledky geologických prací Nerostné suroviny Úložná místa těžebního odpadu Územní plánování Sesuvná území, monitoring sesuvů Posudkový servis


Posuzování a zkoušky drážních vozidel - Česká republika

Posuzování a zkoušky drážních vozidel - Česká republika

Pokud chcete využívat dráhy v České republice musí být Vaše drážní vozidlo schváleno drážním úřadem dle zákona. S posouzením a poté schválením Vám pomůže naše společnost VÚKV a.s. Naše společnost s pověřením Ministerstva dopravy ČR realizuje zkoušky, kvalifikované znalecké posudky na drážních vozidlech a posouzení procesu řízení rizik u kolejových vozidel. Tyto výsledky posléze slouží jako podklad k rozhodnutí, zda vozidlo je technicky v pořádku a zda může působit na drahách. Dále poskytujeme odborné poradenství v oblasti technických parametrů, konstrukcí, projektů a analýzy zkoušek. Naše posudky jsou akceptována i v jiných zemích Evropy.