Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 10 dní.


ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť

ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť

Predmetom zákazky s názvom "ŽST Košice rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1" je:

(i) zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok vo vzťahu k časti predmetu zákazky KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1 - SO 204a Železničný zvršok - komplexná rekonštrukcia koľají č. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11; SO 204b Železničný spodok;

(ii) uskutočnenie stavebných prác podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), spracovanej projektovou organizáciou REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 729 023, právoplatného stavebného povolenia pre stavbu ŽST Košice rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov, právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok pre stavbu KRŽZ koľ. č. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3a, 1, ktoré zabezpečí úspešný uchádzač, v zmysle investičného zadania a poskytnutých výkazov výmer.

Obstarávateľ uvádza, že prevádzkový súbor PS 500 Úprava SZZ v ŽST Košice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St. 3, ktorý je súčasťou DSPRS, nie je predmetom tejto verejnej súťaže a uvedený prevádzkový súbor PS 500 Úprava SZZ v ŽST Košice osobná stanica pre doplnenie vybavenia obvodu St. 3 zrealizuje obstarávateľ sám vlastnými kapacitami, alebo prostredníctvom tretej osoby. Kolaudáciu stavby ako celku zabezpečí obstarávateľ.

Po uskutočnení predmetu zákazky obstarávateľ požaduje zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Veřejná zakázka vložena:
14.08.2019 07:55

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Železnice Slovenskej republiky

Originální záznam:
pouze pro klienty

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
30.09.2019 10:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Železnice Slovenskej republiky

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45234100-7
Stavebné práce na výstavbe železníc

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Dlaždické a asfaltérské práce Praha - kompletní realizace

Dlaždické a asfaltérské práce Praha - kompletní realizace

Dnes a denně se budují nové silnice a opravují poškozené komunikace. Naše společnost DAP. a.s., sídlící v Praze, se zaměřuje na realizaci těchto prací. Naší specializací jsou dlaždické a asfaltérské práce na území Prahy a v blízkém okolí. Zajišťujeme kompletní výstavby a rekonstrukce vozovek jako opravy výtluků, pokládky souvislých ploch z asfaltové směsi a obalovaných drtí, hutnění asfaltových vrstev, stabilizaci podkladu. V oblasti dlaždické činnosti provádíme vybudování a opravy chodníků, pěších zón, parkovišť, místních cest a prostranstvích. Disponujeme řadou technického vybavení, díky kterému provádíme práci rychle a precizně.


Zemní práce, výstavby komunikací Hradec Králové - parkoviště, chodníky, betonové dlažby

Zemní práce, výstavby komunikací Hradec Králové - parkoviště, chodníky, betonové dlažby

BORTA s. r. o. Hradec Králové Naše společnost disponuje celou řadou stavebních strojů a mechanismů pro výstavby komunikací. Dále zajišťujeme kompletní zemní práce včetně RD hal, komunikací.. Hledáte vhodnou firmu, která Vám spolehlivě provede zemní práce včetně dopravy? Společnost BORTA s. r. o. Hradec Králové se Vám o vše postará a Vám odpadnou veškeré starosti. Provádíme tyto práce: - chodníky - silniční - komunikace, parkoviště - zámkové dlažby - inženýrské sítě - stavební práce - zemní práce a to včetně dopravy.


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s.,divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a speciálních prací - veškeré práce zajistí pro Českou i Slovenskou republiku. Pokud hledáte spolehlivého partnera na pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikace, pak nás neváhejte kontaktovat. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.


Rekonstrukce pozemních komunikací, asfaltérské a dlaždické práce

Rekonstrukce pozemních komunikací, asfaltérské a dlaždické práce

Provádíme: - dlaždičsko-asfaltérské práce Dlaždičské práce: - rekonstrukce chodníků, dlažeb, pěších zón - výstavba, opravy chodníky, pěší zóny - vozovky, pozemní komunikace Asfaltérské práce: - opravy výtluků, silnice, vozovka - pokládka souvislých ploch litým asfaltem, asfaltové směsi - pokládka asfaltového povrchu, asfaltové výrobky - obalovanou drtí-živicí Rychle a pružně řešíme jakékoliv havarijní situace v oblasti Prahy. Na konkrétní požadavek TSK, PVK. Jsme schopni havarijní závady odstranit v pracovní i mimopracovní době, pracujeme v pohotovostním režimu o sobotách, nedělích a svátcích, 365 dní v roce. Pracujeme v systému jakosti a vlastníme certifikát dle ČSN EN ISO 9001 : 2001


Letní údržba zeleně, komunikací, sečení trávy zajistí Správa údržba silnic

Letní údržba zeleně, komunikací, sečení trávy zajistí Správa údržba silnic

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. zajišťuje údržbu všech komunikací, cest a silnic včetně sezónní údržby zeleně. Letní údržba - sečení trávy, travnatých ploch, dřevin, sadovnické úpravy. Pravidelná údržba zeleně podle vegetačního období. Součástí našich služeb je také odvoz odpadu, který při údržbě zeleně vzniká. Služby v rámci údržby zeleně, komunikací a silnic: - sezónní údržba zeleně, travnatých, ploch, dřevin - regenerace zeleně na sídlištích a náměstí - péče o zeleň podle vegetačního období - vysprávky a opravy komunikací, chodníků, cest a silnic - zřízení odvodnění uličních vpustí, žlabů a kanalizace - opevňování ploch dlážděním, dlaždičské práce - opravy mostů. Kontaktní telefon: 573503711.