Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo

Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo

Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo iným právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parceliam miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Areál ČOV je navrhnutý na parcele č.873/2 vedľa toku Kadaň. Keďže do toku v blízkosti tohto miesta zasahuje vzdutie hladiny spôsobené priehradou, nie je vhodné priame vypúšťanie vyčistenej vody do tohto úseku. Vyústenie odtokového potrubia z ČOV je navrhnuté až za priehradou, do upraveného koryta toku s prúdiacou vodou.

Prívod odpadovej vody z intravilánu obce Veľký Lapáš zabezpečí čerpacia stanica na konci obce, s výtlačným potrubím zaústeným do navrhovanej stoky A v Golianove (ČS s výtlačným potrubím vo Veľkom Lapáši nie je súčasťou tohto projektu). Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu, so zvažovaním k potoku. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a štátnych komunikácií, v krajniciach miestnych komunikácií a v trávnatom povrchu pozdĺž vodného toku, v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty. Umiestnenie stavby je znázornené na podklade katastrálnej mapy v grafickej prílohe C.2 Prehľadná situácia. Podrobnejšie umiestnenie stokovej siete je v grafických prílohách D.1-6 Situácie M 1:500.

VYBUDOVANÉ ČASTI STAVBY A ZMENA STAVBY
Vybudované:
- gravitačná kanalizácia 145, 2 m DN400 (vetva A medzi Š3 až Š7)
- gravitačná kanalizácia 227, 6 m DN300 (vetva A2 medzi Š7 až Š48)
- potrubné prepoje v areáli ČOV
- hrubá stavba ČOV
- vodovodná prípojka k ČOV
- el. prípojka k ČOV, oplotenie, prístupová cesta (bez krycej vrstvy)

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
13.08.2019 07:31

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Golianovo

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
12.10.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Golianovo

Zadavatel IČ:
00307939

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Vyhledávání inženýrských sítí s moderní technologií pro města, obce

Vyhledávání inženýrských sítí s moderní technologií pro města, obce

Potřebujete vyhledat inženýrské sítě? Není jednoduššího řešení než kontaktovat naší firmu ADITIS s.r.o. z Brna, která poskytuje projekce a služby nejen v oblasti elektra pro města, obce i projektanty. Pro vyhledávání inženýrských sítí využíváme přesnou a moderní technologii, která nám pomůže odhalit sítě stávající a určit jejich nové trasování i v tom nejnáročnějším terénu. V případě dotazů jsme kdykoliv k dispozici na telefonní lince, e-mailu či provozovně vždy kromě víkendů od 08:00 do 17:00.


Komplexní výstavba, rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb

Komplexní výstavba, rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb

Bohaté zkušenosti v oblasti výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb má společnost INSTA CZ s.r.o. Provádíme kompletní realizaci, výstavbu a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod. Realizujeme také výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací, mostů a podchodů, parkovacích a odstavných ploch, cyklostezek, zpevněných ploch, pokládky živičných povrchů. Revitalizujeme náměstí, sídliště a jiné veřejné plochy. Provádíme rekonstrukci sportovních areálů s umělými povrchy, výrobu a montáž sportovních konstrukcí na venkovní sportoviště a do tělocvičen. Máme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru inženýrských sítí, pozemních komunikací a vodohospodářských služeb.


Stavby plynovodů Praha, plynové potrubí z oceli i z polyetylénu

Stavby plynovodů Praha, plynové potrubí z oceli i z polyetylénu

Potřebujete vystavit nový plynovod či přípojku k domu? Tuto práci by měl provádět specialista s certifikací GAS, který splňuje veškeré stanovené požadavky. Naše společnost REVIS - Praha, spol. s r.o., se dlouhá léta specializuje na výstavbu plynovodů a je vlastníkem daného certifikátu programu CP S5/V, CP P3, CP N2/V. Realizujeme stavby, rekonstrukce a výměny plynového potrubí z oceli i z polyetylénu, přípojky, dopojení a odpojení. Dané práce provádíme ve všech dimenzích a tlaků. Zajišťujeme také stavební a montážní práce, údržby a opravy plynárenských zařízení. Naše služby poskytujeme v rámci celé ČR.


Provádění inženýrských staveb - zavádění domovních rozvodů a přípojek

Provádění inženýrských staveb - zavádění domovních rozvodů a přípojek

Stavíte dům a potřebujete zavést domovní rozvody a přípojky, nainstalovat vodovody či zavést kanalizaci? Se vším vám pomůže společnost Stavitelství Ing. Pavel Kudláč, která působí na Vysočině. Zabýváme se rozvodem vodovodů - vodojemy, vodovodní přivaděče, rozvody, domovní přípojky, vnitřní domovní rozvody. Zabudujeme vám dešťovou či splaškovou kanalizaci a kanalizační přípojky. Upravujeme také chodníky a zpevněné i nezpevněné plochy a provádíme veškeré zemní práce spojené s výstavbou nebo opravou inženýrských sítí. Cenovou nabídku pro vás vypracujeme zcela zdarma a poradíme vám s vyřešením technických a organizačních detailů. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti stavebnictví a dbáme na vysokou kvalitu veškerých prováděných prací tak, aby byly uspokojeny veškeré požadavky našich klientů.


Výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řádů, dodávka kvalitní pitné vody

Výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řádů, dodávka kvalitní pitné vody

Kompletní provoz a správu vodovodů i kanalizací zajišťuje společnost KrVaK s.r.o., jež sídlí v Horní Branné u Liberce. Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řádů, jež poskytujeme ke spokojenosti nejširší veřejnosti. Provádíme kompletní stavby zcela nových vodovodů od zpracování daného projektu přes výkopové práce až po ostatní zemní činnosti. Staráme se o veškerý provoz a údržbu již stávajících vodovodů, u kterých zajišťujeme pravidelné čištění včetně nutných oprav. Součástí našich služeb je výroba a dodávka kvalitní pitné vody i prodej rozličného vodárenského materiálu. Našim klientům poskytujeme odborné poradenství v oblasti vodního hospodářství.


Podzemní stavební práce prováděné hornickým způsobem, hloubení šachet, ražení tunelů

Podzemní stavební práce prováděné hornickým způsobem, hloubení šachet, ražení tunelů

Podzemní stavební práce pro nejrůznější účely poskytuje společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o. se sídlem v Moravských Knínicích. Zajišťujeme kompletní podzemní práce od hloubení kanalizačních šachet až po ražbu tunelů a jam. Pomáháme se stabilitou podzemních prostorů, ať už se jedná o podzemní sanační práce či sbíjení stěn a vyplňování volných prostorů. Opravujeme a zpevňujeme opěrné zdi i celé konstrukce pomoci kvalitní technologie stříkaného betonu. Disponujeme moderním technickým vybavením, jako jsou nákladní vozy předních světových značek, mobilní kompresory, torkretovací stroje a další hydraulická a injektážní zařízení.