Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 3 dny.


Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo

Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo

Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo iným právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parceliam miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Areál ČOV je navrhnutý na parcele č.873/2 vedľa toku Kadaň. Keďže do toku v blízkosti tohto miesta zasahuje vzdutie hladiny spôsobené priehradou, nie je vhodné priame vypúšťanie vyčistenej vody do tohto úseku. Vyústenie odtokového potrubia z ČOV je navrhnuté až za priehradou, do upraveného koryta toku s prúdiacou vodou.

Prívod odpadovej vody z intravilánu obce Veľký Lapáš zabezpečí čerpacia stanica na konci obce, s výtlačným potrubím zaústeným do navrhovanej stoky A v Golianove (ČS s výtlačným potrubím vo Veľkom Lapáši nie je súčasťou tohto projektu). Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu, so zvažovaním k potoku. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a štátnych komunikácií, v krajniciach miestnych komunikácií a v trávnatom povrchu pozdĺž vodného toku, v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty. Umiestnenie stavby je znázornené na podklade katastrálnej mapy v grafickej prílohe C.2 Prehľadná situácia. Podrobnejšie umiestnenie stokovej siete je v grafických prílohách D.1-6 Situácie M 1:500.

VYBUDOVANÉ ČASTI STAVBY A ZMENA STAVBY
Vybudované:
- gravitačná kanalizácia 145, 2 m DN400 (vetva A medzi Š3 až Š7)
- gravitačná kanalizácia 227, 6 m DN300 (vetva A2 medzi Š7 až Š48)
- potrubné prepoje v areáli ČOV
- hrubá stavba ČOV
- vodovodná prípojka k ČOV
- el. prípojka k ČOV, oplotenie, prístupová cesta (bez krycej vrstvy)

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
13.08.2019 07:31

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Golianovo

Originální záznam:
pouze pro klienty

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
12.10.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Golianovo

Zadavatel IČ:
00307939

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Nabízíme komplexní služby, které zahrnují: - montáž, opravy plynovodů, produktovodů, - výroba, montáž trasových uzávěrů, segmentových kolen, - demontáž potrubí, - rehabilitace plynovodů, - revize plynových zařízení, - izolování potrubí, - elektrojiskrové zkoušky, - zemní práce, - práce jeřábem, - stavební a svářečský dozor, - projektová a inženýrská činnost. Jsme zde pro Vás, stačí nás kontaktovat a my Vám zajistíme veškeré služby spojené s plynovody, ropovody i produktovody. Staňte se našimi dalšími spokojenými zákazníky i Vy!


Rekonstrukce kanalizací, výkopové práce, demoliční práce

Rekonstrukce kanalizací, výkopové práce, demoliční práce

Naši spolehliví a vysoce kvalifikovaní pracovníci provádí: - výstavbu a rekonstrukci kanalizací - zemní práce - výkopové práce - dlaždičské práce - recyklaci vybouraných asfaltů a betonů - stavbu, opravu i demolici dopravních staveb - výrobu asfaltových směsí - pokládku asfaltových směsí vlastními finišery U nás máte záruku kvalitních materiálů, precizně odvedené práce i příznivé ceny. Děláme vše pro to, abyste s naší prací byli maximálně spokojení. Působíme především v Moravskoslezském kraji. Stavíme s vámi už déle než dvacet pět let.


Vodohospodářské stavby, výstavba komunikací, terénní úpravy

Vodohospodářské stavby, výstavba komunikací, terénní úpravy

Plánujete výstavbu vodovodů či přípojky inženýrských sítí k domu? S touto prací Vám bude nápomocná naše společnost KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., která sídlí v Jinočanech. Naše stavební firma se specializuje na výstavbu a rekonstrukci inženýrských staveb především vodovodů a kanalizací, montáž venkovního a vnitřního potrubí. V našich službách máme i zhotovování projekci na vodohospodářské stavby. Dále realizujeme i stavbu cest, místních komunikací či stezek. Součástí veškerých prací jsou výkopové práce, bezvýkopové úpravy terénu a demolice.


Pozemní, inženýrské a dopravní stavby, výstavba a rekonstrukce

Pozemní, inženýrské a dopravní stavby, výstavba a rekonstrukce

Máte v plánu stavět dům či firemní objekt? S realizací Vám bude nápomocná společnost Dalibora Kašpárka, která sídlí v obci Šimonovice – Minkovice v okrese Liberec. Naše stavební firma zajišťuje kompletní výstavbu pozemních staveb a s tím souvisejících prací jako i zhotovení inženýrských sítí a přípojek k budovám. Součástí naší práce je i zbudování a rekonstrukce dopravních staveb jako mostů, opěrných zdí, propustků, příjezdových komunikací a instalace svodidel. K činnosti společnosti dále náleží ochrana povrchu železobetonových konstrukcí, sanační práce, zabezpečení vodotěsnosti vodojemů, nádrží, silážních jam.


Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Dbáme především na kvalitu použitého materiálu a odvedené práce. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a zároveň velmi spolehlivý. Zabýváme se také prodejem: - trasových uzávěrů pro plynovody, - univerzálních bezúdržbových oplocenek, - svařovaných T-kusů, odboček a kolen. Neváhejte a kontaktujte nás již dnes! Náš personál Vám rád zodpoví veškeré Vaše dotazy!


Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Spolehlivým partnerem pro výstavbu kompletních inženýrských sítí v lokalitě Morava je společnost RYBÁRIK s.r.o. se sídlem v Buchlovicích nedaleko Uherského Hradiště. Budujeme vodovody, kanalizace a plynovody včetně komunikací. Pro zemní, výkopové práce máme k dispozici vlastní stavební mechanizaci i nákladní vozidla. Provádíme i související demoliční a bourací práce. Poskytujeme komplexní stavební služby i v oblasti dopravních staveb a pozemního stavitelství. V případě potřeby spolupracujeme i s jinými firmami. Jsme schopni zajistit kvalitu za rozumnou cenu.