Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo

Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo

Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo iným právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parceliam miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Areál ČOV je navrhnutý na parcele č.873/2 vedľa toku Kadaň. Keďže do toku v blízkosti tohto miesta zasahuje vzdutie hladiny spôsobené priehradou, nie je vhodné priame vypúšťanie vyčistenej vody do tohto úseku. Vyústenie odtokového potrubia z ČOV je navrhnuté až za priehradou, do upraveného koryta toku s prúdiacou vodou.

Prívod odpadovej vody z intravilánu obce Veľký Lapáš zabezpečí čerpacia stanica na konci obce, s výtlačným potrubím zaústeným do navrhovanej stoky A v Golianove (ČS s výtlačným potrubím vo Veľkom Lapáši nie je súčasťou tohto projektu). Stoková sieť na území obce Golianovo je vedená v súlade s prirodzeným sklonom terénu, so zvažovaním k potoku. Trasa kanalizácie je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych a štátnych komunikácií, v krajniciach miestnych komunikácií a v trávnatom povrchu pozdĺž vodného toku, v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty. Umiestnenie stavby je znázornené na podklade katastrálnej mapy v grafickej prílohe C.2 Prehľadná situácia. Podrobnejšie umiestnenie stokovej siete je v grafických prílohách D.1-6 Situácie M 1:500.

VYBUDOVANÉ ČASTI STAVBY A ZMENA STAVBY
Vybudované:
- gravitačná kanalizácia 145, 2 m DN400 (vetva A medzi Š3 až Š7)
- gravitačná kanalizácia 227, 6 m DN300 (vetva A2 medzi Š7 až Š48)
- potrubné prepoje v areáli ČOV
- hrubá stavba ČOV
- vodovodná prípojka k ČOV
- el. prípojka k ČOV, oplotenie, prístupová cesta (bez krycej vrstvy)

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
13.08.2019 07:31

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Golianovo

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
12.10.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Golianovo

Zadavatel IČ:
00307939

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Snažíte se najít kvalitní firmu, která by se postarala o rekonstrukci plynovodů? Ostravská společnost Glumbík s.r.o. je specialistou na opravy, rekonstrukce, montáž i výstavbu plynovodů. Své zakázky realizuje především v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale po domluvě jsme Vám k dispozici kdekoli v České republice i na Slovensku. Kvalitní a hlavně rychlé služby: - montáž, rekonstrukce, oprava, dodávka plynovodů i ropovodů - montáž trasových uzávěrů - svařování a izolování potrubí - demontáž potrubí - zemní práce a práce s jeřábem. Máme k dispozici zkušené a vyškolené pracovníky, výborné technické vybavení a bohaté zkušenosti. Tím vším se řadíme mezi špičky v oboru. Dokážeme pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, aby byli maximálně spokojeni, proto neváhejte a obraťte se na nás!


Stavební společnost v silničním a pozemním stavitelství Plzeň

Stavební společnost v silničním a pozemním stavitelství Plzeň

Florian servis s.r.o. se sídlem Jetelová 254/2, 326 00 Plzeň je stavební společnost působící v silničním a pozemním stavitelství. Realizujeme stavby pozemní, dopravní a inženýrské. Předmětem podnikání je výstavba nových a rekonstrukce, opravy stávajících místních komunikací, zpevněných lesních a polních cest včetně zemních prací. Postavíme a zrekonstruujeme budovy pro bydlení i firemní administrativní objekty. Součástí naší činnosti je i školení v oblasti Požární ochrany a BOZP. Poskytujeme také koordinátory BOZP a Technický dozor investora na stavby. Montujeme, opravujeme a provádíme revize na elektrických zařízeních. Na Váš vysněný dům vyhotovíme projekt. Prodáváme hasičské zboží a ochranné pomůcky.


Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí – kanalizací, vodovodů a plynovodů

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí – kanalizací, vodovodů a plynovodů

Potřebujete zajistit pro Vaši novostavbu přívod a odvod energií, respektive inženýrských sítí? Nebo uvažujete o rekonstrukci kanalizací, vodovodu a plynovodu? Společnost Badin s.r.o., která se zabývá zemními, výkopovými a stavebními pracemi, zajišťuje zároveň výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí. Díky profesionálnímu a zkušenému týmu pracovníků a výbornému technickému zázemí a plně vybaveném strojovém parku jsme schopni realizovat jednak výstavbu nových inženýrských sítí, ale také rekonstrukci sítí stávajících. Pro více informací nás neváhejte navštívit, naleznete nás v Ivančicích u Brna.


Vyhledávání inženýrských sítí s moderní technologií pro města, obce

Vyhledávání inženýrských sítí s moderní technologií pro města, obce

Potřebujete vyhledat inženýrské sítě? Není jednoduššího řešení než kontaktovat naší firmu ADITIS s.r.o. z Brna, která poskytuje projekce a služby nejen v oblasti elektra pro města, obce i projektanty. Pro vyhledávání inženýrských sítí využíváme přesnou a moderní technologii, která nám pomůže odhalit sítě stávající a určit jejich nové trasování i v tom nejnáročnějším terénu. V případě dotazů jsme kdykoliv k dispozici na telefonní lince, e-mailu či provozovně vždy kromě víkendů od 08:00 do 17:00.


Komplexní stavební služby Kolín

Komplexní stavební služby Kolín

VPK Suchý s.r.o. Kolín Naše dlouhodobé zkušenosti dokážeme zúročit při náročné stavební výstavbě dopravních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb. Specializujeme se na vodovody, vodojemy, úpravny vod, čističky odpadních vod, dešťové a splaškové kanalizace nebo odvodňovací a přečerpávací systémy. Provádíme revitalizaci rybníků, potoků i řek. Kromě vodohospodářských projektů stavíme a rekonstruujeme komunikace, chodníky, parkoviště a jiné pozemní i dopravní stavby. Připojujeme a rozvádíme inženýrské sítě. Stavíme plynovody i veřejná osvětlení.


Řízené a neřízené protlaky Praha - všestranné využití

Řízené a neřízené protlaky Praha - všestranné využití

Rekonstruujete kanalizační přípojku nebo potřebujete připojit svoji nemovitost k páteřní síti energetické společnosti? Naše firma Zemní protlaky spol. s r.o. Vám provede protlak pod komunikací, vodním tokem nebo v problematickém terénu. Provádíme nejen protlaky pro domovní přípojky plynu, elektřiny, kanalizace, vodovodu nebo optických sítí, ale také řízené protlaky pro inženýrské sítě až do délky 150 metrů. Naše firma sídlí v Praze, Horních Počernicích na ulici Stoliňská 921/43, kde Vás rádi uvítají naši odborníci, kteří s Vámi vyberou nejvhodnější způsob napojení Vašeho objektu či nemovitosti.