Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 8 dní.


ŠVZ – Přenosné stříkačky

ŠVZ – Přenosné stříkačky

Dodávka 15 ks přenosných stříkaček
Veřejná zakázka vložena:
12.08.2019 09:22

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Originální záznam:
pouze pro klienty

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
10.09.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Zadavatel IČ:
00006074

Zadavatel ulice:
Kloknerova 2295/26

Zadavatel PSČ:
148 01

Zadavatel obec:
Praha 414

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Požárně bezpečnostní řešení stavby, dodávka a servis hasících zařízení

Požárně bezpečnostní řešení stavby, dodávka a servis hasících zařízení

Plánujete výstavbu budovy, u které je dle stavebního zákona nutný projekt požárně bezpečnostního řešení? Nevíte si s tím rady? Tak se obraťte na odborníky v tomto oboru a oslovte naši společnost KLIKA - BP, a.s., která se nachází v Jihlavě, a my Vám vše zajistíme. Specializujeme se na komplexní služby v oblasti požární ochrany. Zpracováváme projekty požárně bezpečnostního řešení staveb a vyhrazených požárně bezpečnostních hasících zařízení. Dále zajišťujeme dodávku stabilních hasících zařízeních vodních, plynových, pěnových, mlhových a aerosolových. K těmto produktům vykonáváme servis. Realizujeme kontrolu provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.


Povinnosti BOZP a PO,  Brno  - specialisté ve svém oboru

Povinnosti BOZP a PO, Brno - specialisté ve svém oboru

Pokud provozujete firmu a zaměstnáváte tak nějaké osoby, je nutné je řádně proškolit v oblasti práce a bezpečnosti. Takové školení pro Vás uskuteční naše společnost PB Alfa, s.r.o., která se nachází v Brně. Specializujeme se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde zajišťuje potřebné školení zaměstnanců BOZP, OP a řidičů referentů, kategorizaci práce, analýzu pracovních rizik, dokumentaci BOZP na pracovištích. K bezpečnosti práce patří i požární ochrana, při které provádíme preventivní prohlídky pracovišť, kontroly a revize hasících přístrojů, dveří či klapek, zpracování dokumentace požární ochrany, prodej a dodávku různých typů hasících přístrojů.


Charakteristiky vlastností požární odolnosti požárních uzávěrů

Charakteristiky vlastností požární odolnosti požárních uzávěrů

Charakteristika požární odolnosti od firmy VKV-MARKET, spol. s.r.o. Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru. Je vyjádřena dobou v minutách, po kterou může být stavební konstrukce vystavena teplotám vznikajících při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Symbol R / kriterium nosnosti: Týká se únosnosti a stability prvků s proměnným zatížením ( stropy, střechy ), jednak osově zatížených prvků ( stěny, sloupy ), netýká se požárních uzávěrů – výplně otvorů jsou staticky nezatížené konstrukce. Symbol E / kriterium celistvosti: Konstrukce vykazuje funkci odolávat působení požáru z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Můžou způsobit vznícení na neexponovaného povrchu, nebo jakéhokoliv materiálu ležícího v jeho blízkosti. Tři parametry : -trhliny či otvory přesahující stanovené rozměry -vznícení bavlněného polštářku -souvislé hoření na neexponované straně Symbol I / izolační schopnosti: Nárůst teploty na neexponovaném povrchu max. na 140 0C nad průměrnou počáteční teplotu. Symbol W / radiace: Časový úsek- doba po níž maximální hodnota radiace na neexponovaném – neohřívaném povrchu nepřekročí tok energii W = 15,0 kW/m2 Symbol C / samo-zavírání: Schopnost se automaticky zavírat a tak uzavřít otvor. uplatňuje se u prvků běžné uzavřených, které se musí automaticky uzavřít po každém otevření, dále u prvků běžně otevřených, které uzavřou v případě požáru. Symbol S / kouřotěsnost: Schopnost prvku snížit nebo zamezit pronikání kouře z jedné strany prvku na druhou, použitím kouřového těsnění instalovaného do okrajů rámu nebo dveřních křídel. Ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. je povinností výrobce svůj výrobek tj. požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře řádně označit písmennou značkou o výšce písma nejméně 5 mm. Značení se provádí na každém jednotlivém výrobku ( tj. na dveřních křídlech, rámech ) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří na stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu životnosti výrobku. V případě použití skleněné požární výplně je nutno tuto výplň označit shodnou značkou požární odolnosti jaká je stanovená pro celý požární uzávěr, dále je nutno vyznačit tloušťku skla, a to na ploše skla.


Prevence a poradenství před požáry, požární bezpečnost objektů a staveb

Prevence a poradenství před požáry, požární bezpečnost objektů a staveb

Hasič-Servis Požárně Bezpečnostních Zařízení, s.r.o. Kolín, Kutná Hora, Nymburk Hasicí přístroje, servis požárně bezpečnostních zařízení, požární bezpečnost objektů a staveb. Využijte služby naší firmy v otázce požární ochrany a bezpečnosti objektů a staveb. Pokud potřebujete zabezpečit proti požáru váš objekt, budovu či stavbu, jste na správné adrese. Naše firma vám spolehlivě vypracuje požárně bezpečnostní řešení. Součástí služeb je i poradenství autorizovanou osobou.


Detektor plynu, CO, hlásič kouře, požární hlásič - eshop, prodej

Detektor plynu, CO, hlásič kouře, požární hlásič - eshop, prodej

Pro zabezpečení Vaší domácnosti či firmy proti požáru je vhodné pořídit požární hlásič, ke kolaudaci novostaveb je vhodný kombinovaný hlásič požáru a detektor úniku plynu, případně hlásič kouře. Tyto produkty můžete pořídit v eshopu firmy HASTEKO z regionu Zlínský kraj. Hlavním prodejním artiklem jsou hasicí přístroje a hydranty. Případně navštivte naši provoznu U Korečnice 1154, Uherský Brod. Pokud chcete zabezpečit svůj dům či firemní objekt, doporučujeme Kombinovaný hlásič požáru a detektor oxidu uhelnatého - Model Kidde 10SCO. Eshop, prodej: - požární hlásiče CO - autonomní hlásiče kouře - detektory CO - detektory úniku plynu - LPG, zemní plyn, svítiplyn - testovací přípravky pro ověření funkčnosti hlásičů požáru, kouře a detektorů plynu.


Speciální práškový hasící přístroj pro kolaudace domu

Speciální práškový hasící přístroj pro kolaudace domu

Každý rodinný dům nově zkolaudovaný má být vybaven alespoň jedním hasícím přístrojem s hasicí schopností min. 34A. Plně dostačující pro kolaudace domu je práškový hasící přístroj PG6kg 34A, pořídit jej můžete od společnosti HASTEKO s.r.o.. Firma má provozovnu v Uherském Brodu - Zlínský kraj. Speciální práškové hasící přístroje pro kolaudace domu: - PG6kg 34A, P6F/PM 43A: - určeny na hašení požáru pevných látek, jako je dřevo, textil, papír či plasty - použítí pro kolaudace RD, v obchodě, archivech, skladech, průmyslu i v automobilu nebo plynových kotelnách.