Aplikace inovativní energetiky – akumulace energie v kombinaci s OZE a elektromobilitou

Aplikace inovativní energetiky – akumulace energie v kombinaci s OZE a elektromobilitou

Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 1 x komplexního systému skládajícího se z bateriového úložiště, systému na výrobu elektrické energie z OZE a 2 ks nabíjecích stanic pro elektromobily na 1 místě realizace v Ústeckém kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Veřejná zakázka vložena:
15.04.2019 08:58

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
MED Education s.r.o.

Originální záznam:

Okres:
Opava

Hlavní místo plnění:
Moravskoslezský kraj

Platnost veřejné zakázky:
21.05.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
31 100 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
MED Education s.r.o.

Zadavatel IČ:
28600690

Zadavatel ulice:
Nákladní 3002/2, 746 01 Opava

Zadavatel PSČ:
746 01

Zadavatel obec:
Opava

Kontaktní osoba:
Kateřina Bílek

Zadavatel telefon:
+420 733 515 982

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.mededucation.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – vyřídíme za Vás

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – vyřídíme za Vás

Pokud se i Vás týká povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů, pak Vás jistě zaujme nabídka společnosti EKO–KOM a.s. se sídlem v Praze, která Vás ušetří starostí. Společnost EKO–KOM a.s. za Vás vyřídí náležitosti spojené s povinností zpětného odběru obalů, tedy zajistí přímo zpětný odběr a využití obalů, vyřídí návrh na zápis do Seznamu osob, povede za Vás průběžnou evidenci a ohlašování včetně povinné archivace dokumentů a bude hlídat lhůty pro zaplacení povinného registračního a evidenčního poplatku. Jestli-že vaše společnost uvádí na trh obaly nebo balené výrobky, pak pro vyřízení náležitostí spojených s povinností zpětného odběru kontaktujte společnost EKO–KOM a.s.


Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

Tento rok probíhá v pořadí již čtvrtá Environmentální konference - ENVIRO 2019, které se jako tradičně budou účastnit zástupci Ministerstva Životního prostředí České i Slovenské republiky a další orgány státní správy a samosprávy. Konference bude probíhat od 29.5. -31.5.2019, Trenčianské Teplice na Slovensku. Cílem konference je především vyměnit si praktické i legislativní zkušenosti, které mají obě země v různém odvětví životního prostředí. Mezi tyto témata například patří odpadové hospodářství, ochrana ovzduší a klimatu, problematika EIA a integrovaná prevence nebo BREF/BAT technologie. Na programu nebudou jen přednášky, ale můžete se těšit i na formální a neformální konzultace s kolegy z oborů a se zástupci státní správy. Neváhejte a zúčastněte se konference o životním prostředí i vy! Těšíme se na Vaši návštěvu! Pro více informací prosím navštivte naše internetové stránky!


Expertní a poradenské služby v oblasti ekologie, environmentální poradenství, posudky

Expertní a poradenské služby v oblasti ekologie, environmentální poradenství, posudky

Potřebné rady a doporučení v oblasti ekologie, ochrany přírody i krajiny Vám poskytne firma z Jihlavy RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA. Našim klientům poskytujeme expertní a poradenské služby v oblasti ekologie, ať už se jedná o environmentální poradenství, či posuzování dané lokality z hlediska krajinného rázu. Zaměřujeme se primárně na posudky, biologické průzkumy a hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Současně provádíme odborné expertizy a řešení střetů zájmů při těžbě nerostných surovin. V oboru ekologie se pohybujeme již mnoho let, proto Vám můžeme nabídnout kvalitní služby na té nejvyšší úrovni.


Úprava vody pro průmyslové objekty, bytové jednotky

Úprava vody pro průmyslové objekty, bytové jednotky

Pitná i užitková voda musí mít určitou kvalitu. Vlastníte studnu či jiný zdroj vody s nevyhovujícími parametry vody? Proto je vhodné upravit vodu za pomocí filtrů. Aplikaci úpraven vody Vám zajistí naše společnost Harsoft - Ing. Stanislav Vacík, která sídlí v Praze – Hostivař. Provádíme vše od návrhu, projektu, realizace, dodávky, instalace a servisu zařízení, rozborů vod. Součástí úpraven jsou filtry na odstranění železa, manganu, mechanických nečistot, pískové filtrace, změkčovací filtry, UV zařízení. Tyto technologie jsou vhodné pro rodinné domy, bytové jednotky, rekreační zařízení, kotelny či průmyslové objekty.


Třídění skla – barevné kontejnery pro efektivní opětovnou recyklaci

Třídění skla – barevné kontejnery pro efektivní opětovnou recyklaci

Třídíte sklo a nejste si jisti, zda postupujete správně? Podrobné návody naleznete na sběrných nádobách autorizované obalové společnosti EKO – KOM. O samotných podmínkách sběru tříděného odpadu rozhodují obce, proto se mohou na různých místech lišit. Na bílých i zelených kontejnerech určených pro sběr skla naleznete seznam a podrobný popis dovolených i nevhodných skleněných výrobků. Pro efektivní opětovné využití a recyklaci je nutné dbát těchto pokynů a vyvarovat se vyhazování keramiky, porcelánu varného skla, zlaceného, pokoveného nebo vyplátaného skla do těchto sběrných nádob.


Fotovoltaika a Nová zelená úsporám - poradenství

Fotovoltaika a Nová zelená úsporám - poradenství

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny, ale nejste si jisti, zda se Vám investice vyplatí? Pak kontaktujte specialisty z Bc engineering, kteří mají s realizacemi domácích solárních elektráren dlouhodobé zkušenosti. Naši experti vám vysvětlí princip fungování solárních elektráren a proberou s vámi všechny jejich výhody i nevýhody i možnosti získání dotace Nová zelená úsporám. Žádost o dotaci mohou žádat všichni majitelé rodinných domů a to jak dokončených staveb, tak rozestavěných domů. Dotační program umožní ušetřit až 50 % nákladů na pořízení elektrárny. Zdarma a nezávazně vypracujeme analýzu spotřeby energií a návrh fotovoltaického systému. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.