Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2019-20

Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2019-20

Předmětem zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je výběr účastníků, kterým budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd Zlínského kraje, která spočívá v provedení spojovacího postřiku, položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle TKP) a geodet. zaměření plochy obrusné vrstvy. Součástí každé jednotlivé veřejné zakázky zadané na základě rámcové dohody je vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a osazení přechodného dopravního značení. Možné doplňující práce spočívají v odstranění porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnání nivelety vozovky ložnou živičnou vrstvou, výškové úpravy rámů dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, sanace trhlin pružnou zálivkou, ošetření pracovních spár pružnou zálivkou. Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody je v návaznosti na členění Zlínského kraje rozděleno na čtyři části dle jednotlivých okresů.
Veřejná zakázka vložena:
10.01.2019 07:35

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
07.02.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Zadavatel IČ:
70934860

Zadavatel ulice:
K Majáku 5001

Zadavatel PSČ:
760 01

Zadavatel obec:
Zlín

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45233220-7
Povrchová úprava silnic

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zemní práce, výstavby komunikací Hradec Králové - parkoviště, chodníky, betonové dlažby

Zemní práce, výstavby komunikací Hradec Králové - parkoviště, chodníky, betonové dlažby

BORTA s. r. o. Hradec Králové Naše společnost disponuje celou řadou stavebních strojů a mechanismů pro výstavby komunikací. Dále zajišťujeme kompletní zemní práce včetně RD hal, komunikací.. Hledáte vhodnou firmu, která Vám spolehlivě provede zemní práce včetně dopravy? Společnost BORTA s. r. o. Hradec Králové se Vám o vše postará a Vám odpadnou veškeré starosti. Provádíme tyto práce: - chodníky - silniční - komunikace, parkoviště - zámkové dlažby - inženýrské sítě - stavební práce - zemní práce a to včetně dopravy.


Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Železnice, umělé železniční stavby na území České republiky

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem v Brně se zabývá výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou železnic a umělých železničních staveb. Jednotlivá střediska po celém území celé České republiky dbají na vlastní odpovědnost o výstavbu nástupišť, ramp, oplocení a kanalizací i protihlukových stěn, o rekonstrukce výhybek a kolejí, o správu železničních přejezdů, sanaci a odvodnění tratí. Železnice a umělé železniční stavby spravuje a veškeré informace o jejich fungování Vám poskytne společnost SEŽEV-REKO, a.s.


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s., divize Morava, oblast AT a speciálních prací se sídlem v Olomouci se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a speciálních prací - veškeré práce zajistí pro Českou i Slovenskou republiku. Pokud hledáte spolehlivého partnera na pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikace, pak nás neváhejte kontaktovat. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.


Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Potřebujete vystavět kvalitní silnice, dálnice, most nebo tunel? Pak se obraťte na profesionály v tomto oboru a oslovte firmu Skanska a.s., která je expertem v dopravních stavbách. Umíme vybudovat silnici či kvalitní dálnici vysoko nad údolím, postavit železniční most nad řekou, udělat kruhový objezd a mnohem více. Provádíme tyto výstavby: - silnice, dálnice, rychlostní a městské komunikace - parkoviště, kruhové objezdy - letištní plochy - mosty a mostní konstrukce - podzemní stavby, tunely - cyklostezky. Ve stavbě mostů a silnic máme cenné zkušenosti a více než 50 let praxe. Pokud při stavbě dálnice či železnice stojí v cestě kopec nebo hora, umíme také vybudovat tunel. Naše tunely jsou určeny pro jízdu automobilů i vlaků, ale také pro rozvod inženýrských sítí pod ulicemi měst. V oboru silničního stavitelství se zabýváme také dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel a protihlukových stěn. I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme po celé České republice. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Výstavba chodníků Hradec Králové - novostavba komunikací pro pěší

Výstavba chodníků Hradec Králové - novostavba komunikací pro pěší

BORTA s. r. o. Hradec Králové Jsme stavební firma, která se zabývá výstavbou komunikací, inženýrských sítí, dlažeb, terénními úpravami, zemními pracemi a další. Provádíme kvalitní výstavbu chodníků ve městech a obcích za účelem zkvalitnění bezpečnosti mezi pěší a motorovou dopravou. Při výstavbě chodníků zohledňujeme přilehlé okolní pozemky a celkový ráz obydlené zóny. Dále dbáme na to, aby nedošlo k narušení odtokových systémů. Vše probíhá v souladu s danými předpisy. Nikdy nebyla výstavba chodníků tak jednoduchá, s naší firmou BORTA s. r. o. Hradec Králové to půjde hladce.


Opravy asfaltových vozovek - individuální přístup ke každé zakázce

Opravy asfaltových vozovek - individuální přístup ke každé zakázce

Lokální opravy vozovek i celoplošné pokládky asfaltových povrchů pozemních komunikací pro bezpečnou a bezproblémovou jízdu zajistí společnost POZKOM, s.r.o. se sídlem v Praze. S přihlédnutím k charakteru každé jednotlivé zakázky Vám doporučí vhodný postup opravy s využitím příslušné techniky. Provádí ruční pokládky asfaltu i celoplošné obnovy asfaltových krytů frézováním a následnou strojní pokládkou živice včetně spojovacích postřiků pro kvalitní spojení starých a nových asfaltových vrstev krytu. Kontaktujte společnost POZKOM, s.r.o. pro nezávaznou cenovou naídku opravy asfaltové vozovky a asfaltování ve Vašem okolí!