Komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra

Komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s realizací geotechnického monitoringu stávajících objektů včetně dotčené části trasy metra C a monitoring raženého díla v průběhu výstavby a po dobu dvou let po dokončení pro geologický průzkum výstavby I. D metra v Praze.

Předmětem veřejné zakázky je geotechnický monitoring spočívající ve sběru informací o chování horninového masivu při jeho zasažení inženýrským dílem nebo probíhajícími přírodními procesy. Geotechnický monitoring v celém rozsahu zaznamenává, vyhodnocuje, kvalifikuje a kvantifikuje získané údaje ve vzájemných souvislostech, vytváří, případně diagnozuje a prognózuje soubor očekávaných pozorování i technických dat, a tím umožňuje a zaručuje operativní řešení interakce inženýrského díla s jím kontaktovaným horninovým masivem, navrhuje optimální technická opatření včetně jejich sledování a kontrolování.
Veřejná zakázka vložena:
06.12.2018 07:32

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby

Zadavatel:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
10.01.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Zadavatel IČ:
00005886

Zadavatel ulice:
Sokolovská 217/42

Zadavatel PSČ:
190 22

Zadavatel obec:
Praha 9

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71332000-4
Geotechnické služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Geodetická kancelář, geodetické práce a měření, geologie Hodonín

Geodetická kancelář, geodetické práce a měření, geologie Hodonín

Hledáte firmu, která nabízí služby v oblasti geodetiky a měření - to je SURGEO, s.r.o. Hodonín! Nabízíme geodetické práce, mezi něž patří nejen vytýčení staveb a terénní úpravy, ale i zaměření skutečného stavu provedení staveb, dále pak zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábových drah, sledování a výpočty kubatur skládek, hald apod. Součástí našich služeb je měření a výpočty pořadů a bodů podrobných polohových a výškových bodových polí, stabilizace bodů a měření GPS. Zhotovíme účelové mapy velkých měřítek i základní plány závodů, měst a obcí v digitální formě a mnoho dalšího. Ceny za naše práce jsou smluvní a stanovují se individuálně. Působíme nejen v Jihomoravském kraji, ale i po celé ČR.


Provádíme jeřábové dráhy a zpracování dokumentace

Provádíme jeřábové dráhy a zpracování dokumentace

Naše firma GON Hradec Králové, a.s. provádí veškeré geodetické práce včetně jeřábových drah. Zajistíme kvalitativní podmínky, provedené činnosti a zpracování dokumentace. Jeřábové dráhy - GON Hradec Králové, a.s. Kvalitativní podmínky Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy. Zjištění rozpětí jednotlivých soukolí s mezní odchylkou. Měření rozchodu 2 mm do 20 m a 1/10000 rozchodu nad 20 m. Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti Technická zpráva. Grafické znázornění směrového a výškového průběhu kolejnic s číselnými údaji. Číselné výpočty rozpětí mostu (položka 1005).


Geodetická kancelář Tábor

Geodetická kancelář Tábor

Geodetická kancelář Ing. Pavel Dvořáček z Tábora je na základě platných certifikátů oprávněna k provozování zeměměřických prací, projekci pozemkových úprav, ale také je autorizována v oboru technika prostředí staveb nebo specializace elektrotechnických zařízení. Specializujeme se také na majetkoprávní činnosti, jakými jsou sepisování kupních a darovacích smluv, vyhotovení znaleckého posudku nebo podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Využijete naše služby? Neváhejte se obrátit na geodetickou kancelář Ing. Pavel Dvořáček.


Geodetické služby a zeměměřičské práce, geodezie Opava, Ostrava

Geodetické služby a zeměměřičské práce, geodezie Opava, Ostrava

Opavská geodetická firma 100KLASA, jejímž majitelem je Ing. Ivo Stoklasa, provádí kompletní geodetické služby, zeměměřičské práce, inženýrská geodezie - převážně v okrese Opava, Ostrava. Vypracujeme geometrické plány pro zápis v katastru nemovitostí – nutné pro vytyčování hranic pozemků, pro rozdělení pozemků, zaměření stavby, budovy. Nachystáme podklady pro stavební projekt, pro stavební projektanty vytvoříme polohopisné a výškopisné plány, digitální účelové mapy, mapování. Vypracujeme dokumentaci skutečného provedení stavby. Po dokončení stavby provedeme nové zaměření pozemku i stavby. Nabízíme poradenství v oblasti katastru nemovitostí.


Geodetická kancelář - geodetické práce, zaměření hranic pozemku

Geodetická kancelář - geodetické práce, zaměření hranic pozemku

Pokud potřebujete provést zaměření hranic pozemku, vytyčení základů stavby nebo zajistit jiné geodetické práce, obraťte se v lokalitě Uherský Brod, Zlínský kraj na firmu PAVELKA - VTP s.r.o. Vlčnov. Jsem spolehlivá geodetická kancelář poskytující geodetický servis na stavbách. Připravíme geometrické plány pro různé účely i dokumentaci skutečného provedení stavby pro její kolaudaci. Jsme schopni poskytnout služby za rozumnou cenu. V rámci objednané zakázky poskytneme poradenství zdarma.


Geologické práce Ústí nad Labem

Geologické práce Ústí nad Labem

Ať už potřebujete před zahájením stavby geologický průzkum nebo hledáte vhodnou lokalitu k vybudování zdroje pitné vody, neobejdete se bez služeb, které nabízí firma Mgr. Libor Novotný – geolog z Ústí nad Labem. Geodetické práce, hydrogeologické posudky, rozbory kontaminace povrchových a podzemních vod, sedimentů a půd, hydrogeologické průzkumy a vypracování posudků na vsakování srážkových i odpadních vod, toto vše nabízí firma Mgr. Libor Novotný.