Vitín – rekonstrukce čistírny odpadních vod U rybníčku

Vitín – rekonstrukce čistírny odpadních vod U rybníčku

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) v lokalitě „U rybníčku“, která slouží k likvidaci odpadních vod z části obce Vitín. Objekt stávající podzemní ČOV bude demontován a na jeho místě bude realizována výstavba nové ČOV s mechanickým předčištěním, nízko-zátěžovou aktivací, dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží přebytečného kalu. Čistírna odpadních vod je navržena na kapacitu 160 EO a maximální hydraulické zatížení 2, 5 l/s.
V rámci rekonstrukce ČOV „U rybníčku“ dojde nově k napojení areálu ČOV na veřejný vodovod pomocí vodovodní přípojky v délce 80 m.
Veřejná zakázka vložena:
08.11.2018 07:42

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
Obec Vitín

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
České Budějovice

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
11.12.2018 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Vitín

Zadavatel IČ:
00581925

Zadavatel ulice:
Vitín 75

Zadavatel PSČ:
373 63

Zadavatel obec:
Vitín

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232420-2
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Stavební činnost – výstavba a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a komunikací

Stavební činnost – výstavba a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a komunikací

Spolehlivá firma, která se zaměřuje na činnost související s výstavbu kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod a komunikací? To jsou Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., působící v okolí Veselí nad Moravou. V rámci našeho zaměření provádíme tyto činnosti: - výstavbu a rekonstrukce vodovodů - výstavbu a rekonstrukce kanalizací - výstavbu ČOV a vodojemů - úpravy vodních toků - budování komunikací, zpevněných ploch, chodníků - rekultivace skládek TKO Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., to je rychle a kvalitně odvedená práce. Pro více informací nás kontaktujte!


Rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody Praha – zvýší účinnost a prodlouží životnost

Rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody Praha – zvýší účinnost a prodlouží životnost

Neobejde se Vaše společnost bez speciální technologie pro čištění odpadních vod, ale současné zařízení je již zastaralé nebo poruchové? Využijte služeb společnosti W.P.E. a.s. se sídlem v Praze, která nabízí rekonstrukce neutralizačních stanic odpadních vod pro prodloužení jejich životnosti a zvýšení výkonu. Zvyšte účinnost neutralizační stanice, při rekonstrukci se demontují a nahradí zastaralá zařízení moderní technikou, která již není tolik náročná na obsluhu. Zaujala Vás naše nabídka? Máte k průběhu rekonstrukce neutralizační stanice na odpadní vody dotazy? Neváhejte se zeptat u společnosti W.P.E. a.s.


Průmyslová technologická zařízení Praha – pro vodní hospodářství

Průmyslová technologická zařízení Praha – pro vodní hospodářství

Obcím nebo průmyslovým podnikům nabízí společnost W.P.E. a.s. se sídlem v Praze své služby kompletní výstavby průmyslových technologických zařízení pro vodní hospodářství jak v mobilním, tak i stacionárním provedení podle zadání a požadovaných cílů. Jedná se především o stavby určené k chemickému čištění odpadních vod z průmyslové výroby a biologickému čištění splaškových vod obcí, měst a obydlených území. Kromě výstavby nových čistíren a úpraven vod se věnujeme také optimalizaci stávajících průmyslových technologických zařízení s cílem zvýšení jejich kapacity a efektivity. Máte-li o maše služby zájem, kontaktujte prosím Společnost W.P.E. a.s.


Odlučovače tuků ALFA OT k čištění vod kontaminovaných tuky a oleji pro potravinářský a masný průmysl, restaurace

Odlučovače tuků ALFA OT k čištění vod kontaminovaných tuky a oleji pro potravinářský a masný průmysl, restaurace

Spolehlivé odlučovače tuků a jejich příslušenství výhodně pořídíte u společnosti DELTA Technologie s.r.o. v jihomoravském městě Hodonín. Specializujeme se na výrobu lapolů a odlučovačů tuků ALFA OT, jež slouží k čištění vod kontaminovaných tuky a oleji. Poradíme si s tuky a oleji živočišného i rostlinného původu, a to i s těmi, které jsou velmi málo nebo nejsou rozpustné ve vodě a jsou zmýdelnitelné. Vyřešíme tak Váš problém s čištěním znečištěné vody pocházející z Vašich restaurací, stravovacích zařízení, masného průmyslu a jatek, ale také mlékáren, kuchyní a dalších potravinářských zařízení a výroben. Naše čistící zařízení je vyrobeno z kvalitního plastu, což zajišťuje jeho nízkou hmotnost, vysokou životnost a nenáročný provoz.


Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Vodní zdroje a úpravny vod - čerpání z vrtů a studen s následnou úpravou vody pomocí bezdrátových komunikací přes vybudované vodárenské dispečinky - řízené čerpání vody, automatizace úpravy vody - reverzní osmózy, příprava a dávkování vápenného mléka, filtrace vody, chlórové hospodářství Čerpací stanice - distribuce pitné vody - dodávka čerpacích stanic a zvyšovacích automatických tlakových stanic (ATS) pro dopravu vody ke spotřebiteli - rekonstrukce ATS, dálkový monitoring pomocí bezdrátových technologií Čerpací stanice - distribuce technologické vody - čerpání vody do chladících okruhů tepelně namáhaných dílů pomocí automatizační techniky a měřících přístrojů Čistírny odpadních vod, kanalizační čerpací stanice - rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod - projekty, dodávka ucelených částí čistíren a čerpacích stanic Obraťte se na společnost PROSPECT spol. s r.o., která si své spokojené zákazníky díky profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb získala nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Německu či Polsku.


Průmyslové čistírny, flotační, sedimentační, čištění odpadních vod

Průmyslové čistírny, flotační, sedimentační, čištění odpadních vod

Zajišťujeme projekce, vývoj, návrhy, prodej, montáže, servis i export pro průmyslové čistírny, konkrétně flotační a sedimentační včetně zajištění chemie pro čistírny. Průmyslové čistírny odpadních vod, čov, se používají především k recyklaci vody, i jako koncovka, zajišt?ující kvalitu výstupní vody v garantovaných parametrech po dlouhou provozní dobu, často i s dostatečnou rezervou pro proměnné parametry vstupní - tedy znečištěné odpadní vody. V průmyslu se průmyslové čistírny používají nejen pro čištění ropných látek, ale i pro snižování hodnot nerozpuštěných látek, těžkých kovů a fosforu vhodné třeba pro menší myčky osobních aut, brusírny skla, lakovny, galvanizovny a další. Potřebujete více informací? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme!