Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky

Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky

Predmetom zákazky je :
a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu :
- Prevádzkové kontroly vybraných zariadení
- Prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie
- Príprava vybraných zariadení na výkon prevádzkových kontrol
- Vypracovanie a aktualizácia plánov kvality
- Výkon skúšky prežarovaním (RT) v zmysle STN 9712
b) zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových a plynových podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (vyhláška č. 508/2009 Z.z.) a výkon odborných prehliadok nádrží s nebezpečnými látkami podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyhláška č. 100/2005 Z.z.) v rozsahu :
I. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. prílohy č.1, I.časť technické zariadenia tlakové v technologických objektoch a netechnologických objektoch
2. Odborné prehliadky (OP) nádrží s nebezpečnými látkami (NL) podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z.
3. Prípravné práce k Odborným prehliadkam a odborným skúškam (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
4. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) tlakových zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie
5. Odstraňovanie porevíznych závad na tlakových zariadeniach
6. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad
7. Vypracovanie a dodanie náhradnej sprievodnej technickej dokumentácie k tlakovým zariadeniam
II. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
8. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. prílohy č.1, IV.časť technické zariadenia plynové v technologick
Veřejná zakázka vložena:
14.06.2018 08:07

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
19.07.2018 09:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Kontaktní osoba:
Ing. Marian Tallo

Zadavatel telefon:
+421 335 315 196

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.javys.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71632000-7
Technické skúšky

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výkonná tepelná čerpadla - komfortní dodávka, montáž i servis

Výkonná tepelná čerpadla - komfortní dodávka, montáž i servis

Všem zákazníkům nabízí aktivní přístup, který Vám zajistí optimální řešení Vašich požadavků a přinese maximální komfort při obsluze a využití. V rámci topenářských prací se na firmu Jan Carbol můžete také obrátit v případě - montáže veškerých topných systémů - montáže uzávěrů, expanzních nádrží - montáže kotlů na tuhá paliva a dalších služeb Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si firma Jan Carbol za více než 19 let své existence získala.


Novinka ruční stříkací technika Graco Ultra

Novinka ruční stříkací technika Graco Ultra

Media CZ s.r.o. Liberec Působíme v oblasti dodávek technologií pro povrchové úpravy a lepení, zabýváme se prodejem barev, lepidel, tmelů, tuků, přísad a nejrůznějších tekutých chemikálií. Disponujeme i půjčovnou se stříkací technikou a nabízíme poslední novinku ruční airless stříkací zařízení Graco Ultra. Novinka ruční airless stříkací zařízení Graco Ultra Ruční zařízení Graco Ultra hravě zvládne jednu vrstvu nátěru a to bez předchozího ředění! Své uplatnění nalezne při povrchových úpravách a veškerých nátěrů v interiérech. Graco Ultra pracuje rychle, přesně a rovnoměrně. Pro více informací kontaktujte naši firmu Media CZ s.r.o. Liberec.


Kompresorové stanice a pneumatické systémy, projekce, dodávka, montáž a servis

Kompresorové stanice a pneumatické systémy, projekce, dodávka, montáž a servis

PNEUKOM, spol. s r.o. je moderní společnost z Ostravy, jejíž hlavní činnost spočívá ve výrobě kompresorových stanic a pneumatických systémů. Poskytujeme kompletní služby, které začínají vždy projekcí, pokračují kompletními návrhy a končí spolehlivým dodáním včetně montáže. Zabýváme se dodávkou nejen větších technologických celků, ale taktéž jednotlivých částí, kdy se primárně jedná o různé druhy kompresorů, dmýchadel, sušiček vzduchu, separátorů na oleje, vodu a další věci. V oboru stlačeného vzduchu jsme naprostí profesionálové, proto Vám kromě základních služeb zajistíme nejen špičkový servis po celou dobu životnosti daného přístroje, ale také ekologickou likvidaci Vašich zařízení a vytvoření návrhu na přístroj nový.


Vysokotlaké čištění a vysokotlaký vodní paprsek

Vysokotlaké čištění a vysokotlaký vodní paprsek

Vysokotlaké čištění, tryskání, mokré pískování a práce s vysokotlakým vodním paprskem jsou často využívány v nejrůznějších průmyslech za účelem čištění povrchu a odstraňování odolných nečistot. Společnost AQ Pumpy Vám navrhne optimální řešení přizpůsobené Vašim provozním podmínkám a Vašim požadavkům. Máme zkušenosti ze všech oblastí průmyslu (za zmínku stojí průmysl vodohospodářský, petrochemický a ropný, stavebnický, loďařský, letecký, železniční, automobilový, cementářský, železárenský, elektrárenský, potravinářský, papírenský a další). Zjistit jaké parametry (tlak, průtok, výkon) budou pro vyčištění a odstranění usazenin nutné je základní otázkou při výběru vysokotlaké techniky. Jako zkušený odborník, dokážeme již dopředu orientačně odhadnout, jaký poměr tlaku a průtoku bude pro konkrétní aplikaci dostatečný. Bez zkoušky Vám však málokdo řekne, jak dlouho bude čištění trvat, potažmo kolik bude stát. Nejrůznější kombinace materiálů, usazenin a okolního prostředí znamenají odlišnou efektivitu čištění. Ideální je tak vysokotlaké čištění nejprve odzkoušet a to zejména tam, kde je požadavek na zakázkovou výrobu sofistikovaného a automatizovaného systému či profesionálního zařízení, které je často používáno v náročných podmínkách. Naše zkušenosti aplikace vysokotlakého vodního paprsku: - odstraňování barev, laků a rzi (příprava povrchu) - tryskání betonu a železobetonových konstrukcí (sanace betonu, mosty, monolitické konstrukce, nádrže čistíren odpadních vod, silážní jámy apod.) - odhalení ocelové výztuhy v betonu, hydrodemolice apod. - čistění lešení, bednění a jiného stavebního nářadí, strojů a zařízení - odstraňovaní asfaltu, lepidel a jiných odolných usazenin - čištění silnic, letištních runway a jiných ploch od gumy, pneumatik, silničního značení apod. - čištění chemických provozů (výměníky, trubkovnice, dopravní potrubí apod.) - odstraňování fasád, omítek, graffiti, žvýkaček apod. - čištění chodníku, dlažby, vlakových stanic a vícepodlažních parkovišť - čištění strojů, zařízení, odlitků a jejich součástí (letecký a strojírenský průmysl) - čistění zemědělských strojů, staveb, farem a provozů pro živočišnou výrobu - čištění zařízení pro zpracování masa, odstranění tuku - čištění papírenských strojů a zařízení - čištění nádrží, nádob, tanků a sudů v potravinářství (pivo, víno, nápoje, marmelády apod.) - čištění olejových nádrží, nádob a zásobníků - čištění železničních cisteren, kontejnerů, nádrží a tanků od chemických, stavebních či jiných směsí (cement, sádra apod.) - čistění betonových domíchávačů, přepravních silo cisteren pro transport omítkových a maltových směsí - čištění nádrží, nádob, kontejnerů a cisteren od chemicky nebezpečných látek - čištění loděnic, přístavů, pilířů a pobřeží (i pod vodou) - čištění zařízení doků, potrubí a trubek, kontejnerů, sudů a jiných přepravních boxů - tryskání, pískování a renovací lodí a trupu lodí (odstranění barvy a rzi z lodí) - ostřik okují, textilie, plachetek kaolisů - čištění dřeva a odstraňování kůry tlakovou vodou - extrakce nylonového mandlu (jádra formy) z gumové hadice - čištění kanalizace, kanálů a jiného potrubí -- odstraňování bauxitu -- čištění trubek a trubkovnic výměníků -- čištění svazků trubek a rour kotlů, kondenzátorů, výparníků


Údržba nemovitostí - úklidové služby, údržba a drobné opravy

Údržba nemovitostí - úklidové služby, údržba a drobné opravy

MOHLIS - Brno se postará o efektivní údržbu Vaší nemovitosti nebo firmy. Tyto služby se opírají o 5 základních činností, které v rámci správy provádíme. 1. Úklid vnějších prostor Znamená zejména úpravu a údržbu komunikací typu chodník, parkoviště apod., zametání okolí objektu, sběr odpadků, natírání jízdních pruhů nebo plevelení krajnic. 2. Údržba zeleně - sekání travnatých ploch, zalévání zeleně, shrabování listí apod. 3. Zimní úklid - odklízení sněhu, prosolení příjezdových cest a chodníků. 4. Drobné opravárenské práce Cílem je okamžitě a flexibilně řešit drobné opravy různého charakteru. Máme na mysli např. výměny žárovek, oprava plotů, vymalování lokálních míst nebo třeba zasklení rozbitého okna. 5. Údržba střech - odklizení sněhu z plochých střech, lokální opravy, klempířské a natěračské práce. Mohlis Brno – váš partner v oblasti správy nemovitostí a facility managementu. Pro více informací neváhejte a kontaktujte nás nebo navštivte naši provozovnu v Brně na třídě Generála Píky.


Služby pro předsedy společenství vlastníků jednotek Praha – od účetnictví po evidenci provozu

Služby pro předsedy společenství vlastníků jednotek Praha – od účetnictví po evidenci provozu

Zastáváte funkci předsedy společenství vlastníků jednotek? Pak jistě oceníte nabídku služeb společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., které Vám pomohou v oblastech účetnictví, evidence provozu nebo zajištění technických záležitostí spojených s provozem nemovitosti. Pro veškeré oblasti nabízených služeb určených předsedům společenství vlastníků jednotek máte k dispozici odborníky, kteří s Vámi danou oblast zkonzultují a pomohou s realizací běžné agendy. Nenechte si brát čas starostmi spojenými s odpovědností předsedy společenství vlastníků a využijte zkušeností odborníků ze společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.