ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo:, ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) - Kúty" v členení:
- zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len, DSZ/DÚR"), zabezpečenie štátnej expertízy a zabezpečenie územných rozhodnutí, vrátane ich právoplatnosti,
- dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len, DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len, DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti,
- súvisiace inžinierske činnosti (ďalej len, IČ"),
- majetkovo-právne vysporiadanie (ďalej len, MPV"),
- autorský dohľad občasný (ďalej len, AD").
2. Ide o projekt modernizácie v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty, ktorý je súčasťou železničnej trate č.126 A (Bratislava - Kúty - Lanžhot (CZ)), označenej podľa tabuliek traťových pomerov ŽSR. V cestovných poriadkoch publikovaných pre verejnosť je táto trať označená ako trať č.110. Modernizácia v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty bude prebiehať od úrovne vchodového návestidla 1S (2S) ŽST Malacky (mimo) v sžkm 25, 337 po úroveň vchodového návestidla 2S ŽST Kúty v sžkm 68, 385, vrátane sžkm 66, 930 (návestidlo ŠL) trate Trnava - Kúty a sžkm 51, 763 (návestidla GS) trate Kúty - Skalica na Slovensku. Projekt tejto modernizácie je dôležitý z globálneho hľadiska, pretože modernizácia prispieva k dokončeniu prepojenia koridorov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a zabezpečeniu interoperability medzi jednotlivými manažérmi infraštruktúr.
Ide o zavedenie Európskeho systému zabezpečenia jazdy vlakov ETCS aplikačná úroveň 2 v zmysle Európskej legislatívy, podľa smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/797 zo dňa 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (ďalej len, ETCS L2") v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty. Súčasťou modernizácie v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty je modernizácia železničných staníc Veľké Leváre a Kúty, zastávok Závod a Moravský Svätý Ján a výstavba novej výhybne Hôrka, súčasťou modernizácie je prestavba železničnej stanice Sekule na zastávku Sekule.
3. Od úspešného uchádzača požaduje verejný obstarávateľ pri projektovaní systému ETCS L2 zaistenie prepojiteľnosti a tým dosiahnutie zabezpečenia úplne
Veřejná zakázka vložena:
17.04.2018 07:56

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
29.05.2018 08:30

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Kontaktní osoba:
Ing. Dominik Čejka

Zadavatel telefon:
+421 220 294 087

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.zsr.sk/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71320000-7
Inžinierske projektovanie

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Komplexní inženýrská činnost ve všech oblastech výstavby

Komplexní inženýrská činnost ve všech oblastech výstavby

Společnost GEMO DEVELOPMENT zajistí investorům komplexní inženýrskou činnost ve všech oblastech výstavby včetně zabezpečení změny územního plánu, předprojektové a projektové přípravy. Inženýrská činnost: - zajištění všech stupňů povolování stavby od územního a stavebního řízení až po úspěšnou kolaudaci stavby včetně zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí - vyřízení všech povolení pro výstavbu. Společnost GEMO a.s. vám pomůže zajistit vše s úřady k co nejrychlejšímu vyřízení a úspěchu.


Projekce železničních sítí, tramvajových tratí a komunikací

Projekce železničních sítí, tramvajových tratí a komunikací

Potřebujete zrealizovat nové železniční koridory? V prvopočátku bude zapotřebí mít kvalitní projektovou dokumentaci, kterou Vám zajistí naše společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o., sídlící v Brně. Naší specializací je projekce železničních sítí a k nim potřebných prostor. Zajišťujeme projekt železničních a tramvajových svršků, spodků, přejezdů, nástupišť, zpevněných ploch a příjezdových komunikací. Projekty jsou realizovány na výstavby nových i rekonstrukce stávajících kolejových tratí, pro zvýšení rychlosti, prodloužení délek kolejí, odvodnění, zlepšení technického stavu, stability, zvýšení bezpečnosti.


Územní studie, regulační plány pro lepší život ve městech i vesnicích

Územní studie, regulační plány pro lepší život ve městech i vesnicích

Hledáte firmu, která Vám kvalitně vyhotoví územní a regulační plány a územní studie? Vsaďte na ateliér firmy DISprojekt s.r.o. v Třebíči. Vyhotovováním územně plánovací dokumentace se zabýváme již 24 let. Pro naši práci využíváme nejmodernější techniku. Díky programu Archicad jsme schopní zpracovávat 3D modely architektonických i urbanistických návrhů. Naši zaměstnanci jsou členy České komory architektů, která jim umožňuje lepší orientaci v nejnovějších trendech a dění v oboru. Mezi naše úspěšné projekty patří například územní plány obcí Okříšky, Pozďatín, Martínkov, Kamenná a Pyšel. Pro více informací navštivte náš web.


Projekty vytápění, kanalizace, přípojky inženýrských sítí - realizace

Projekty vytápění, kanalizace, přípojky inženýrských sítí - realizace

Potřebujete vytvořit projekt v oblasti vytápění, kanalizace nebo přípojek inženýrských sítí? Pak jste na správném místě, naše společnost dlouhodobě provádí projekční práce, prostřednictvím našich odborně proškolených pracovníků. Specializujeme se na: - vyřízení stavebního řízení, - vytápění, - kanalizaci, - kotelny, výměníkové stanice - dokumentaci pro stavební řízení, - rozvody vody a plynu, - přípojky inženýrských sítí, aj. Naše další specializace se soustředí na energetiku v oblasti: - vypracování průkazů energetické náročnosti (PENB), - energetických štítků, auditů a posudků, - kotlíkových dotací, - nové zelené úsporám. Neváhejte, kontaktujte nás již dnes a přesvědčte se i vy o našich kvalitních službách, díky kterým se k nám zákazníci rádi vracejí!


Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Praha 7 - projektování domů i hal

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Praha 7 - projektování domů i hal

Pracuji jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby v Praze a okolí. Projektuji rodinné domy i výrobní haly. Poskytuji projekční služby nutné k realizaci Vašich stavebních záměrů. Nápadům dáváme kompletní podobu. Postarám se o vyřízení všech nutných dokumentů a obejdu za Vás úřady a povolení. Poté sestavím podrobné plány a stavební projekty zahrnujíc i síť pozemní inženýrské stavby. Zajistím odborný technický, autorský a statistický dozor na začátku, během i na konci výstavby či rekonstrukce. Vyberu za Vás vhodného dodavatele surovin či samotnou stavební firmu. Provádím projekci domů, bytů administrativních budov, občanských staveb i výrobních hal. Obstarám zateplování objektů.


Projekty pro drůbežářský průmysl, zpracování ryb a oblast gastronomie Praha

Projekty pro drůbežářský průmysl, zpracování ryb a oblast gastronomie Praha

Ať už se bude jednat o novostavbu nebo rekonstrukci objektu určeného pro drůbežářský průmysl, činnost zpracování ryb nebo oblast gastronomie, PMZ PROJEKT, spol. s r.o., doporučujeme pro zpracování projektu oslovit skutečné odborníky ze společnosti PMZ PROJEKT, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Specializované provozy jakými jsou právě stavby pro drůbežářský průmysl nebo zpracování ryb vyžadují při zpracování projektů zohlednění mnoha specifik, kterými se odlišují od jiných projektů. Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti a potřebnou praxi k tomu, aby dokázali tato specifika transformovat do správně navržené vzduchotechniky, izolace nebo systémů chlazení. Máte zájem o služby odborníků pro konkrétní typ stavby? Neváhejte kontaktovat společnost PMZ PROJEKT, spol. s r.o.