Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru

Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru

Cílem projektu je s využitím výzkumných metod shromáždit, z různých úhlů pohledů, data o byrokratické zátěži, která budou podkladem k snížení nadměrné zátěže občanů ze strany veřejné správy. Na skupině, která tvoří specifický vzorek občanské společnosti a s přihlédnutím k vybraným životním situacím, bude analyzováno široké spektrum faktorů, které ovlivňují přístup občanů k agendám veřejné správy a zahrnujících ať už tzv. měkké" faktory (pocity při návštěvách) po tvrdá data ve formě časové náročnosti. Data budou podkladem pro další strategické směřování ve snižování byrokratické zátěže a změnu legislativy a administrativně technických postupů v celém rozsahu veřejné správy. Dynamické prezentování výstupů zpřístupní výsledky všem klientů veřejné správy, včetně jí samotné.
Veřejná zakázka vložena:
10.01.2018 08:11

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
ČR - Technologická agentura České republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
13.02.2018 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČR - Technologická agentura České republiky

Zadavatel IČ:
72050365

Zadavatel ulice:
Evropská 1692/37

Zadavatel PSČ:
160 00

Zadavatel obec:
Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Kohoutová

Zadavatel telefon:
+420 234 611 111


Zadavatel web:
http://www.tacr.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

73300000-5
Návrh a realizace výzkumu a vývoje

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Studiem a výzkumem zaměřeným na impulsní plazmové systémy se zabývají vědečtí pracovníci a doktorandi v Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze. Výzkum se zaměřením na studium a aplikaci plazmatu vytvářeného pomocí impulsních vysokonapěťových elektrických výbojů v plynech i kapalinách lze pomyslně rozdělit na tři kategorie nízké (využití v biomedicíně a ekologii), střední (např. generování fokusovaných rázových vln impulsními elektrickými výboji pro lékařské aplikace) a vysoké impulsní výkony (rychlé kapilární výboje – využití u laserových tiskáren). Pokud Vás náš výzkum zaujal, navštivte pro více informací naše stránky.


Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu se účastní Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. formou setkání expertů v zahraničí i na domácí půdě, využíváním nejrůznějších grantů, účastí našich vědců na zahraničních konferencích a přednáškách, stejně jako podpisem mezinárodních dvoustranných a vícestranných smluv o spolupráci. Výsledkem mezinárodní spolupráce jsou nové a zajímavé zkušenosti a možnosti. Pro více informací o průběhu a plánech mezinárodní spolupráce kontaktujte prosím Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Naše činnost zahrnuje výzkum a vývoj těchto oblastí: - Termojaderné slučování (řízené) - Proces plazmového stříkání - Odstranění odpadů v plazmatu - Interakce plazmatu s dalšími skupenstvími - Generátory plazmatu - Elektrické výboje a jejich využití Snažíme se úspěšně řešit veškeré problémy související s plazmatem a přicházet neustále na nové poznatky v této oblasti. Ústav se skládá z více oddělení, která jsou určená pro různé činnosti (například Tokamak, centrum TOPPTEC). Jsme jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky. Ústav se nachází v Praze 8 – Libeň.


Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Na nalézání nových metod moderního využívání hnědého uhlí a jeho zpracování jsou zaměřeni odborníci z VÚHU a.s. z Mostu. Jejich cílem je eliminovat negativní ekologické dopady těžby hnědého uhlí na okolní krajinu již při samotné těžbě, dále pak při jeho zpracování a využívání. Díky těmto výzkumům dochází k postupnému řešení otázek ochrany životního prostředí v okolí pánevních okresů severočeského regionu a k vylepšení pracovního prostředí zaměstnanců.


Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Implusní plazmové systémy zkoumá tým odborníků Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. z Prahy s cílem přenést teoretické poznatky do praxe s potenciálem užitku v medicíně a jiných oborech. Výzkum je zaměřen na impulsní plazmové systémy nízké, střední a vysoké síly, které jsou generovány výboji vysokého napětí v plynech a kapalinách. Středně silné impulsní plazmové výboje nalézají své uplatnění v lékařství jako rázové vlny používané k narušení ledvinových kamenů, jako pomocné metody léčby rakoviny nebo při kontrole podávání léčiv. Silné jednotlivé pulsy mohou být zdrojem měkkých X-paprsků nebo XUV záření. Více informací o impulsních plazmových systémech Vám podají vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Tým vědců a studentů z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. v Praze se zabývá výzkumem a testováním plazmochemických technologií. Jedná se především o teoretický a praktický výzkum a výrobu termální plazmy, testování plasmových proudů a oblouků a přenos získaných poznatků do praxe. Cílem je vývoj diagnostických metod pro moderní technologie a jejich využití v široké praxi. Pro podrobné informace o současných poznatcích ve výzkumu plazmochemické technologie neváhejte kontaktovat odborníky v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.