Hydraulický výskum vývaru a podhatia VD Hričov

Hydraulický výskum vývaru a podhatia VD Hričov

V súčasnosti Prepúšťanie povodňových prietokov spôsobuje za skráteným vývarom hate výmole. Za symetrického prepúšťania menšie, pri nesymetrickom väčšie. Hladinu vo VN je potrebné udržiavať na vyššej kóte s ohľadom na potrebu priebežného trvalého prepúšťania plavenín minimálne cez 1 alebo 2 haťové polia (max. možné spustenie horného segmentu je na kótu 323, 60 a nad ním je potrebné udržiavať hladinu pre splavovanie plavenín (minimálne 60 až 120 cm vyššie, z dôvodu rizika upchatia spodných otvorov). Všetky (funkčné) polia je nevyhnutné hlavne na začiatku nábehu povodne veľmi často premanipulovávať. Špecifický prietok haťových polí je takto rôzny, mení sa v krátkom čase. Často je potrebné prepúšťať plaveniny aj ponad 2-3 segmenty, čo má za následok zvýšenú hladinu vo VN, potrebný odtok sa prepúšťa popod zostávajúce zovreté segmenty. Pri poruche segmentu v 1 poli a pri výpadku odberu cez VE (okamžitý - náhly výpadok môže nastať až do 500 m3.s-1) dochádza takto k veľmi kolíznym situáciám. Prietokové množstvá cez priepady sú obmedzené. Prietoky cez zostávajúce prietočné polia (spodkom) pri zvýšenej hladine popod zovreté segmenty majú zvýšený špecifický prietok, podhatie je namáhané nesymetricky. Hať od začiatku plnenia VN (10.5.1962) počas 52 rokov neprepúšťala doteraz prietoky väčšie ako 1740 m3.s-1 (povodeň 11.-16.6.1965). Podľa údajov SHMÚ v súčasnosti 1740 m3.s-1 = Q10r.
Veřejná zakázka vložena:
14.09.2017 11:40

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
13.11.2017 00:00

Cena veřejné zkázky:
140 000 EUR

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany

Zadavatel IČ:
36022047

Zadavatel ulice:
Nábrežie Ivana Krasku 3/834

Zadavatel PSČ:
921 80

Zadavatel obec:
Piešťany

Kontaktní osoba:
Ing. Oľga Králiková

Zadavatel telefon:
+421 337 764 218

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

73000000-2
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Studiem a výzkumem zaměřeným na impulsní plazmové systémy se zabývají vědečtí pracovníci a doktorandi v Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze. Výzkum se zaměřením na studium a aplikaci plazmatu vytvářeného pomocí impulsních vysokonapěťových elektrických výbojů v plynech i kapalinách lze pomyslně rozdělit na tři kategorie nízké (využití v biomedicíně a ekologii), střední (např. generování fokusovaných rázových vln impulsními elektrickými výboji pro lékařské aplikace) a vysoké impulsní výkony (rychlé kapilární výboje – využití u laserových tiskáren). Pokud Vás náš výzkum zaujal, navštivte pro více informací naše stránky.


Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu se účastní Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. formou setkání expertů v zahraničí i na domácí půdě, využíváním nejrůznějších grantů, účastí našich vědců na zahraničních konferencích a přednáškách, stejně jako podpisem mezinárodních dvoustranných a vícestranných smluv o spolupráci. Výsledkem mezinárodní spolupráce jsou nové a zajímavé zkušenosti a možnosti. Pro více informací o průběhu a plánech mezinárodní spolupráce kontaktujte prosím Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Naše činnost zahrnuje výzkum a vývoj těchto oblastí: - Termojaderné slučování (řízené) - Proces plazmového stříkání - Odstranění odpadů v plazmatu - Interakce plazmatu s dalšími skupenstvími - Generátory plazmatu - Elektrické výboje a jejich využití Snažíme se úspěšně řešit veškeré problémy související s plazmatem a přicházet neustále na nové poznatky v této oblasti. Ústav se skládá z více oddělení, která jsou určená pro různé činnosti (například Tokamak, centrum TOPPTEC). Jsme jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky. Ústav se nachází v Praze 8 – Libeň.


Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Na nalézání nových metod moderního využívání hnědého uhlí a jeho zpracování jsou zaměřeni odborníci z VÚHU a.s. z Mostu. Jejich cílem je eliminovat negativní ekologické dopady těžby hnědého uhlí na okolní krajinu již při samotné těžbě, dále pak při jeho zpracování a využívání. Díky těmto výzkumům dochází k postupnému řešení otázek ochrany životního prostředí v okolí pánevních okresů severočeského regionu a k vylepšení pracovního prostředí zaměstnanců.


Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Implusní plazmové systémy zkoumá tým odborníků Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. z Prahy s cílem přenést teoretické poznatky do praxe s potenciálem užitku v medicíně a jiných oborech. Výzkum je zaměřen na impulsní plazmové systémy nízké, střední a vysoké síly, které jsou generovány výboji vysokého napětí v plynech a kapalinách. Středně silné impulsní plazmové výboje nalézají své uplatnění v lékařství jako rázové vlny používané k narušení ledvinových kamenů, jako pomocné metody léčby rakoviny nebo při kontrole podávání léčiv. Silné jednotlivé pulsy mohou být zdrojem měkkých X-paprsků nebo XUV záření. Více informací o impulsních plazmových systémech Vám podají vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Tým vědců a studentů z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. v Praze se zabývá výzkumem a testováním plazmochemických technologií. Jedná se především o teoretický a praktický výzkum a výrobu termální plazmy, testování plasmových proudů a oblouků a přenos získaných poznatků do praxe. Cílem je vývoj diagnostických metod pro moderní technologie a jejich využití v široké praxi. Pro podrobné informace o současných poznatcích ve výzkumu plazmochemické technologie neváhejte kontaktovat odborníky v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.