Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorá je rozdelená na tri (3) časti.
Predmetom zákazky je uzavretie zmlúv v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorých predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné vykonať v rámci realizácie projektu Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo vykonané v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.
Zákazka je rozdelená na tri (3) časti zákazky - (zmluvy):

1.časť zákazky - Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj pozostáva z týchto objektov (častí):

a)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt úzkoprofilový 167 ks
b)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt - úzkoprofilový zabudovanie z inertného materiálu (napr. HDPE zárubnica) 5 ks
c)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt - úzkoprofilový - Obnova monitorovacích objektov 57 ks
d)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt hlboký 4 ks
e)Predprípravné práce - administratívne zabezpečenie zákazky pre každý vrt 233 ks
f)Hydrogeologický prieskum a záverečná správa geologickej úlohy - 233 ks

2.časť zákazky - Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj pozostáva z týchto objektov (častí):

a)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt úzkoprofilový 143 ks
b)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt - úzkoprofilový - zabudovanie z inertného materiálu (napr. HDPE zárubnica) 3 ks
c)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt - úzkoprofilový - Obnova monitorovacích objektov 57 ks
d)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt - hlboký 3 ks
e)Predprípravné práce - administratívne zabezpečenie zákazky pre každý vrt 206 ks
f)Hydrogeologický prieskum a záverečná správa geologickej úlohy - 206 ks

3.časť zákazky Prešovský a Košický samosprávny kraj pozostáva z týchto objektov (častí):

a)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt úzkoprofilový 147 ks
b)Hydrogeologický zabudovaný monitorovací vrt - úzkoprofilový - zabudovanie z inertného materiálu (napr
Veřejná zakázka vložena:
11.08.2017 08:20

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
10.10.2017 00:00

Cena veřejné zkázky:
2 679 870 EUR

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Zadavatel IČ:
00156850

Zadavatel ulice:
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5

Zadavatel PSČ:
812 49

Zadavatel obec:
Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Garaj, PhD.

Zadavatel telefon:
+421 907 956 210

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.vuvh.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Geologické práce a hydrogeologický průzkum na jižní Moravě

Geologické práce a hydrogeologický průzkum na jižní Moravě

Zabýváme se zeměměřickými a geologickými pracemi, měřením radonu, projekční činností (rekultivace, vodní stavby a vodní hospodářství a pozemkové úpravy), skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat pro systémy GIS, digitalizací rozsáhlých mapových a výkresových archivů a dalšími činnostmi. Vybrat si můžete z následujících geologických prací v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - vyhledávání lokalit vhodných pro vybudování zdrojů pitné i užitkové vody - realizace vodních zdrojů a jejich kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení - vypracování návrhů pásem ochrany vodních zdrojů - provedení, vyhodnocení čerpacích zkoušek - průzkum ložisek nerostných surovin a výpočet jejich zásob - geologická a hydrogeologická služba při realizaci báňských děl a prací prováděných hornickým způsobem - hydrogeologický průzkum - návrhy odvodňování ložisek nerostných surovin, včetně sledování a vyhodnocování průběhu odvodnění ložiska - odvodňování stavebních jam a staveb všeho druhu a mnohé další práce. Neváhejte se na nás obrátit, když budete potřebovat profesionální geologické práce.


Geodetická kancelář - geodetické práce, zaměření hranic pozemku

Geodetická kancelář - geodetické práce, zaměření hranic pozemku

Pokud potřebujete provést zaměření hranic pozemku, vytyčení základů stavby nebo zajistit jiné geodetické práce, obraťte se v lokalitě Uherský Brod, Zlínský kraj na firmu PAVELKA - VTP s.r.o. Vlčnov. Jsem spolehlivá geodetická kancelář poskytující geodetický servis na stavbách. Připravíme geometrické plány pro různé účely i dokumentaci skutečného provedení stavby pro její kolaudaci. Jsme schopni poskytnout služby za rozumnou cenu. V rámci objednané zakázky poskytneme poradenství zdarma.


Bagrování a úprava terénu Mníšek pod Brdy – včetně odvozu zeminy

Bagrování a úprava terénu Mníšek pod Brdy – včetně odvozu zeminy

Máte v plánu stavbu domu nebo chaty či jiného objektu a potřebujete vybagrovat základy? Nevyhovuje Vám současný terén Vaší zahrady a chcete změnu? Hledáte spolehlivou firmu, která má dostatek zkušeností a odpovídající technické vybavení pro bagrování a úpravu terénu? Firma Miroslav Slabihoudek nabízí své služby zájemcům z Mníšku pod Brdy a okolí. Firma Miroslav Slabihoudek vlastní bagry, minibagry a nakladače pro odvoz přebytečné zeminy. Nechte bagrování a úpravu terénu na odbornících z naší firmy. Veškeré dotazy Vám samozřejmě rádi zodpovíme.


Zemní práce Rakovník – spolehlivě, profesionálně, rychle

Zemní práce Rakovník – spolehlivě, profesionálně, rychle

Stavební firma Froněk spol. s r.o. z Rakovníka má dlouhou tradici na českém trhu a nabízí služby spojené s realizací zakázek zemních prací všech rozsahů, jako jsou silnice, parkoviště a jiné plochy. Činnost firmy Froněk spol. s r.o. je spojena také s výrobou a prodejem drceného zdiva a asfaltových směsí (směs kameniva obalená asfaltem), což je nepostradatelná součást při zemních pracích. Problém není ani výstavba inženýrských staveb jako jsou vodovody nebo kanalizace). Garantujeme strojové vybavení a profesionální provedení služeb v termínu. Pokud máte o služby spojené s výkonem zemních prací zájem, kontaktujte prosím společnost Froněk spol. s r.o.


Úprava pozemku pro přípravu postavení velkoplošných stanů a party stanů Praha

Úprava pozemku pro přípravu postavení velkoplošných stanů a party stanů Praha

Pořádáte na Vašem pozemku velkou akci vyžadující postavení velkoplošných stanů a terén není zrovna ideální? Nevadí, společnost M.P.M., spol. s r.o. z Prahy přichází s nabídkou úpravy terénu před postavením velkoplošných stanů. Pomocí naší techniky pozemek srovnáme a vytvoříme optimální podmínky pro zahájení stavby rovné podlahy velkoplošného stanu. Žádné hrboly, kopečky a šikmé plochy Vás pak nebudou limitovat při volbě vhodného umístění stanu. Naše nabídka úpravy terénu samozřejmě na stavbu stanu není přímo vázána a můžete ji využít i samostatně, stačí kontaktovat společnost M.P.M., spol. s r.o.


Geodetické služby a zeměměřičské práce, geodezie Opava, Ostrava

Geodetické služby a zeměměřičské práce, geodezie Opava, Ostrava

Opavská geodetická firma 100KLASA, jejímž majitelem je Ing. Ivo Stoklasa, provádí kompletní geodetické služby, zeměměřičské práce, inženýrská geodezie - převážně v okrese Opava, Ostrava. Vypracujeme geometrické plány pro zápis v katastru nemovitostí – nutné pro vytyčování hranic pozemků, pro rozdělení pozemků, zaměření stavby, budovy. Nachystáme podklady pro stavební projekt, pro stavební projektanty vytvoříme polohopisné a výškopisné plány, digitální účelové mapy, mapování. Vypracujeme dokumentaci skutečného provedení stavby. Po dokončení stavby provedeme nové zaměření pozemku i stavby. Nabízíme poradenství v oblasti katastru nemovitostí.