Služby patentového zástupce iNEGT SERVICES s.r.o.

Služby patentového zástupce iNEGT SERVICES s.r.o.

Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných přihlášek až do vydání jejich registrace, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou duševního vlastnictví (dále též jen Služba průmyslově právní ochrany).

Služba průmyslově právní ochrany, jež je předmětem tohoto výběrového řízení, spočívá v podání 10 přihlášek a administraci průmyslových vzorů, pro požadovanou mezinárodní ochranu u EUIPO.
Blíže stanoveno v ZD.
Veřejná zakázka vložena:
03.05.2017 07:52

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
iNEGT SERVICES s.r.o.

Originální záznam:

Okres:
Praha-město

Platnost veřejné zakázky:
25.05.2017 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
iNEGT SERVICES s.r.o.

Zadavatel IČ:
05082021

Zadavatel ulice:
Na Poříčí 1041/12, Nové Město

Zadavatel PSČ:
110 00

Zadavatel obec:
Praha 1

Kontaktní osoba:
Lucie Nečesaná

Zadavatel telefon:
+420 778 468 067


Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

79120000-1
Poradenství v oblasti patentů a autorských práv

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Obchodním společnostem i podnikajícím fyzickým osobám poskytne právní poradenství Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín. Zaměřujeme se na Právo obchodních korporací, poskytneme kompletní služby od založení firmy, sepisování smluv, včetně řešení sporů z obchodního styku a zastoupení firmy u soudu. Jako obchodní společnost se jen těžko obejdete bez kvalitního právního zástupce, s námi získáte plnohodnotné právní poradenství. Zajistíme právní služby: - při zakládání společnosti, zápisu do obchodního rejstříku - v případě rušení, likvidace společnosti - při převodu obchodního podílu, akcií - v souvislosti s přeměnou společnosti (fúze), změnou sídla, úpravou základního kapitálu - obchodní závazkové právo - sepisování, revize obchodních smluv, dohody, jednání s protistranou, řešení sporů z obchodního styku, přihlášení pohledávek do konkurzních řízení.


Advokátní kancelář Hradec Králové, právní služby, rozvody, občanské a trestní právo

Advokátní kancelář Hradec Králové, právní služby, rozvody, občanské a trestní právo

Představujeme Vám advokátní kancelář, kterou provozuje JUDr. Miroslav Hofmann z Hradce Králové. Svým klientům poskytuji odborné právní služby na vysoké úrovni. Advokátní kancelář: - právní služby - občanské a trestní právo - rozvody - společné jmění manželů - péče i výživné nezletilých dětí. Jste ve složité životní situaci a potřebujete řešit občanské nebo trestní právo? Potřebujete vyřešit péči a výživné nezletilých dětí? Nevíte si rady se společným jměním manželů? Pak Vám pomůže JUDr. Miroslav Hofmann, advokátní kancelář v Hradci Králové.


Oddlužení starobních a invalidních důchodců II. a III. stupně - právnické služby

Oddlužení starobních a invalidních důchodců II. a III. stupně - právnické služby

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. z Brna ochotně pomůže s oddlužením zvláště zranitelných osob (starobních a invalidních důchodců II. a III. stupně). Na zranitelné osoby se vztahují speciální zákonné vyjímky (doba trvání oddlužení, minimální výše uspokojení nezajištěných věřitelů), kdy místo běžných 5 let dané splátkovým kalendářem, je podle § 412 a odst. 4 insolvenčního zákona oddlužení splněno již po 3 letech, bez uspokojení min. 30 % nezajištěných věřitelů. Dlužník je povinen uhradit minimální výši, která se vypočítává na základě různých odměn (pro insolvenčního správce, věřitele i sepisovatele návrhu na povolení oddlužení). Veškeré dlužné závazky zanikají po splnění oddlužovacích podmínek. Na základě doložených dokumentů vyhodnotíme konkrétní situaci pro oddlužovací proces. Poté stačí zaslat veškeré dokumenty a sepsaný návrh na příslušný insolvenční soud. Ten do tří pracovních dnů zveřejní informace v insolvenčním rejstříku.


Založení obchodní společnosti s.r.o. - právní poradenství, změna formy

Založení obchodní společnosti s.r.o. - právní poradenství, změna formy

Chcete mít vlastní podnikání? Se založením obchodní společnosti (a.s., v.o.s., k.s. nebo s.r.o.) Vám pomůže naše advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Postaráme se o převod a likvidaci podílů a zastoupíme Vás během řízení u obchodního rejstříku. V případě zájmu sepisujeme insolvenční návrhy a přihlášky pohledávek. Zaměřujeme se na cenné papíry a řešení nároků například z nekalé soutěže. Zajištujeme komplexní právní ošetření v případě změny formy společnosti, velikosti kapitálu, organizace valných hromad a jiných záležitostí.


Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Právní služby - vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu

Potřebujete najít právníka, který k vám bude přistupovat opravdu individuálně a právní služby poskytuje řadu let? Pak jste na správném místě! Specializujeme se na obchodní a občanské právo. Zajišťujeme vymáhání pohledávek, zastoupení u soudu i další právní služby. Zaměření advokátní kanceláře: - vymáhání pohledávek - zastoupení u soudu - právní konzultace - sepisování smluv - zastoupení u rozvodu - výživné a spoustu dalších právních služeb. Pro více informací navštivte naše internetové stránky nebo nás přímo kontaktujte, domluvíme si termín konzultace!


Převod bytu, rodinného domu - vklad do katastru nemovitostí a sepis dokumentů

Převod bytu, rodinného domu - vklad do katastru nemovitostí a sepis dokumentů

Potřebujete změnit vlastníka nemovitosti? Chcete pomoci s nájemní smlouvou? Špičkové právní služby poskytuje advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Postaráme se o sepis nezbytných dokumentů jako je darovací, kupní nebo nájemní smlouva k rodinnému domu, pozemku, bytu, nebytovému prostoru nebo spoluvlastnickému podílu. Dále se zaměřujeme na zástavní právo a služebnosti, úschovu listin a finančních prostředků. Zajistíme převod práv a povinností v rámci bytového družstva, vklad do katastru nemovitostí a sepis dokumentů (např. prohlášení vlastníka bytového domu), a také vás zastoupíme v úředním řízení. Pro více informací nás kontaktujte nebo navštivte naše webové stránky.