Právní služby v oblasti práva obchodních korporací, Zlínský kraj

Mgr. Pavlína Řehová

Právní služby v oblasti práva obchodních korporací, Zlínský kraj

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová se sídlem ve Zlíně nabízí právní služby v oblasti práva obchodních korporací. Právní úkony obchodním společnostem i družstvům v celém rozsahu – při založení obchodní společnosti, změnách v řízeních společnosti, sepisování smluv i při řešení sporů v obchodní sféře a zastupování před soudem či správním orgánem.





VD Janov – výstavba MVE

VD Janov – výstavba MVE

Předmětem realizace MVE je využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Janov. Energetický potenciál nádrže VD Janov bude využíván pro výrobu elektrické energie. K tomu účelu bude ve stávajícím objektu druhé spodní výpusti instalována turbína.
Instalace malé vodní elektrárny do objektu druhé spodní výpusti nezhorší odtokové poměry koryta Loupnice v předmětné části toku.
Dle ČSN 75 2601 se podle celkového instalovaného výkonu jedná o MVE II. kategorie s jmenovitým výkonem turbíny 125 kW. Celková hltnost soustrojí malé vodní elektrárny je 0, 250 m3.s-1.
Členění stavebních objektů a provozních souborů:
SO 01 Strojovna a vtok malé vodní elektrárny (MVE)
PS 01 Technologie turbín s příslušenstvím
PS 02 Silová elektroinstalace, měření a regulace (MaR), přenos dat

II.část - Přenos el. energie z MVE, která bude osazená na spodní výpusti
Stavba je umístěna tak, aby v optimální možné míře umožnila přenos el. energie z MVE.
Technologie výroby není relevantní
Veřejná zakázka vložena:
29.08.2016 08:39

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Most

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
22.09.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Povodí Ohře, státní podnik

Zadavatel IČ:
70889988

Zadavatel ulice:
Bezručova 4219

Zadavatel PSČ:
430 03

Zadavatel obec:
Chomutov

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45251120-8
Výstavba hydroelektráren

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky