Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice

Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice

Jedná se o vybudování vodní nádrže na zadržování vody v krajině. Vodní nádrž vznikne přehrazením údolí, které je pro vodní plochu vyčleněno územním plánem a komplexní pozemkovou úpravou, čelní přímou hrází. Hráz je navržena jako homogenní, nasypaná ze zemin vytěžených ze zátopy rybníka. Vodní nádrž je navržena jako průtočná, s průběžným horním odtokem v úrovni hladiny stálého nadržení, jejíž úroveň není možno regulovat. Voda bude odtékat korytem horního odtoku. Průchod horního odtoku tělesem hráze je řešen monolitickým železobetonovým propustkem. Povodňové průtoky budou odtékat přes bezpečnostní přeliv. Pro případ mimořádných a havarijních průtoků je navržen havarijní přeliv. Je umístěn za bezpečnostním přelivem, v místě zavázání hráze do údolního svahu. Pro možnost vypuštění nádrže je navržen spodní odtok se spodní výpustí. Uzavření a otevření výpusti je zajištěno vřetenovým stavítkem osazeným ve stavítkové šachtě. Vzhledem ke tvaru reliéfu údolí, ve kterém je vodní nádrž situovaná, se nenavrhují žádné větší terénní úpravy. Mírné svahy údolí přirozeně vytváří mělké litorální pásmo s hloubkou 0, 3 – 0, 7 m. Maximální hloubka nádrže je 2, 7 m. Původní trasa bezejmenného toku bude zachována jako odvodňovací příkop, pouze v místě hráze bude upravena tak, aby spodní odtok s výpustným potrubím vedl kolmo k ose hráze. Bezejmenný tok bude ve zbývajícím úseku nad vodní nádrží až po výusť melioračního potrubí revitalizován. Podél nově navržené kynety toku bude snížen terén tak, aby byl vyčleněn meandrový pás, kde bude více umožněno kynetě toku se samovolně vyvíjet dle přírodních zákonů.
Veřejná zakázka vložena:
04.07.2016 09:15

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Bernartice

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Jeseník

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
25.07.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Bernartice

Zadavatel IČ:
00302325

Zadavatel ulice:
Bernartice 60

Zadavatel PSČ:
790 57

Zadavatel obec:
Bernartice

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45240000-1
Výstavba vodních děl

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Hledáte firmu, která realizuje výstavbu nádrží, rybníků nebo mokřadů? Potřebujete odbahnit rybník? Pak se obraťte na firmu BoBaStav s.r.o. ze Znojma. Naše firma se zaměřuje na realizaci ekologických staveb v oblasti vodohospodářství, jako jsou: - rybníky - tůně - mokřady - poldry - další vodní nádrže Zabýváme se také odbahňováním rybníků a tůni a jejich odkalováním. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Zasakovací systémy, krechty - pro zasakování dešťových vod, srážkové vody

Zasakovací systémy, krechty - pro zasakování dešťových vod, srážkové vody

Pokud realizujete stavbu rodinného domu, nezapomeňte, že je dle platné legislativy povinné zajistit likvidaci dešťových vod zasakováním. Společnost EKODRILL, s.r.o. Zlín dodává zasakovací systémy, krechty pro zasakování dešťových vod, srážkové vody. Přijímáme zakázky v regionu Zlínský kraj i Přerově, Olomouci. Nesprávné řešení odvodu dešťové vody může způsobit važné problémy, naše firma navrhne vhodný druh zasakovacího zařízení a vyřeší problém efektivně likvidací či odvedením vody mimo pozemek. Odvod srážkové vody z pozemku lze řešit pomocí vsakovacích objektů, dešťové kanalizace či přírodních koryt. Provedeme: - návrh vhodného zasakovacího zařízení - terénní průzkumné sondy - zkoušky, posudky od hydrogeologa - realizace zasakovacího zařízení - zasakovací vrty, krechty, podzemní štěrkový prostor ...


Projektování vodohospodářských staveb a krajinné inženýrství Děčín

Projektování vodohospodářských staveb a krajinné inženýrství Děčín

Ing. Jana Řezníková projektování Děčín Hledáte vhodného partnera v oblasti projektování vodohospodářských staveb? Nevíte co má správný projekt obsahovat? Se vším vám poradí a vypracuje Ing. Jana Řezníková z Děčína. Nabízím kompletní služby v oboru projektování vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství. Zajišťuji geodetické zaměření, rozbor zeminy a biologický průzkum a ingeniring. Své služby nabízím organizacím, soukromým firmám a drobným investorům. Ke všem projektům zajišťuji kompletní podklady ať už se jedná o novostavbu nebo o rekonstrukci. Neváhejte se s důvěrou na mě obrátit, moje projekční kancelář v Děčíně je tu pro Vás.


Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Společnost ARVITA P Zlín má zkušenosti s projekty pro revitalizaci malých vodních ploch. Připravíme projekty pro tůně, rybníky, mokřady, biocentra. Pro všechny projekty lze žádat o dotace z Operačního programu životního prostředí, z programu Prioritní osa 4. Cílem projektů je zlepšení stavu přírody, krajiny a optimalizace vodního režimu krajiny. Projekty zpracováváme pro města, obce, kraje, příspěvkové organizace, soukromé firmy i fyzické osoby.


Stavební, obchodí a přepravní společnost Chomutov

Stavební, obchodí a přepravní společnost Chomutov

Mnohaleté zkušenosti v oblasti výstavby a rekonstrukce převážně vodohospodářských i průmyslových staveb, ale i obchodní zastoupení stavební chemie je náplní činnosti společnosti TRANS-REGION-STAV s.r.o. z Chomutova. Svým zákazníkům dále nabízí volné kapacity dopravní techniky a pronájmu mechanizace včetně odborné obsluhy. Pro kompletní realizaci staveb s maximálním zajištěním profesionálních služeb neváhejte kontaktovat společnost TRANS-REGION-STAV s.r.o.


Projektování vodohospodářských staveb Plzeň

Projektování vodohospodářských staveb Plzeň

Plánujete výstavbu rybníku či opevnění vodního toku? Před samotnou realizací je zapotřebí mít kvalitně zpracovaný projekt. S jeho realizací Vám pomůže Ing. Alfréd Samek. Poskytuji komplexní inženýrskou činnost, návrhy řešení a poradenství v oblasti vodních a vodohospodářských staveb. Projektuji úpravy potoků a řek, výstavbu, rekonstrukce či odbahnění vodních nádrží, poldrů i protipovodňových opatření. Dále se také soustředím na projekci kanalizací, vodovodů a ČOV. Při výstavbě díla zajišťuji autorský dozor. Neváhejte mě kdykoliv oslovit, sídlíme v Plzni, Brojova 1900/15.