Výstavba vodovodu Nebovidy

Výstavba vodovodu Nebovidy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu v obci Nebovidy ve Středočeském kraji.
Stavba se nachází v obci Nebovidy a části Hluboký Důl. Stavba bude situována v katastru obce Nebovidy ve veřejných cestách a komunikacích. Trasy vodovodních řadů byly konzultovány na obecním úřadě Nebovidy. Povrchy tvoří asfalt, nezpevněný povrch.
V trasách vodovodu se nachází dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, kabely O2, el. kabely, plynovod, ropovod, produktovod a Nebovidský potok. Většina vodovodních řadů je vedena v souběhu s plánovanou kanalizací.
Vlastní vodovodní síť bude zapuštěna pod úroveň terénu.
Na stávající vodovodní řad „A“ PVC O 110 v obci Nebovidy bude napojen nový hlavní vodovodní řad „G“ PVC-O O 90, na který budou napojeny vedlejší vodovodní řady PVC-O O 90, zakončené hydrantem plnícím funkci kalníku nebo vzdušníku. Na vodovodním řadu „G“ bude umístěna vodoměrná šachta, poblíž čistírny odpadních vod obce Nebovidy, kde bude osazen kontrolní vodoměr s impulzním výstupem, redukční ventil, dávkovač chlornanu sodného (hygienické zabezpečení pitné vody) a dále radiová stanice pro přenos dat na dispečink provozovatele VODOS s.r.o., Kolín. Stavba se nenachází v chráněných územích ani v ochranných pásmech těchto území.
Navržená stavba se dotkne podzemních inženýrských sítí, při křížení nebo souběhu s těmito sítěmi je nutno dodržet podmínky ČSN a vlastníků nebo provozovatelů těchto sítí. Ochranné pásmo budovaného vodovodu je 1, 5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu.
Stavba vodovodu se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo tratě Kolín - Sázava v km 2, 600 – 3, 100 ve vzdálenosti 15 m a více od vnější osy koleje. Vodovodní řady budou uloženy v hloubce 1, 5 m.
Stavba vodovodních řadů předpokládá odstranění stávajících živičných povrchů.
Při stavbě nedojde ke kácení vzrostlých dřevin.
Veřejná zakázka vložena:
01.07.2016 07:41

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
obec Nebovidy

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Kolín

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
18.07.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
obec Nebovidy

Zadavatel IČ:
00235571

Zadavatel ulice:
Nebovidy 75

Zadavatel PSČ:
280 02

Zadavatel obec:
Kolín

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45231300-8
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Dbáme především na kvalitu použitého materiálu a odvedené práce. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a zároveň velmi spolehlivý. Zabýváme se také prodejem: - trasových uzávěrů pro plynovody, - univerzálních bezúdržbových oplocenek, - svařovaných T-kusů, odboček a kolen. Neváhejte a kontaktujte nás již dnes! Náš personál Vám rád zodpoví veškeré Vaše dotazy!


Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Kromě výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů se také zaměřuje na všechny související práce - zemní práce, ocelové konstrukce apod. Díky komplexním službám, které společnost GLUMBÍK s.r.o. nabízí, se dlouhodobě řadí mezi špičkové firmy v dané oblasti, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. Hledáte-li firmu s kvalitním technickým vybavením, kvalifikovaným personálem a dlouholetými zkušenostmi, je pro Vás společnost GLUMBÍK s.r.o. tou nejchytřejší volbou!


Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Nabízíme komplexní služby, které zahrnují: - montáž, opravy plynovodů, produktovodů, - výroba, montáž trasových uzávěrů, segmentových kolen, - demontáž potrubí, - rehabilitace plynovodů, - revize plynových zařízení, - izolování potrubí, - elektrojiskrové zkoušky, - zemní práce, - práce jeřábem, - stavební a svářečský dozor, - projektová a inženýrská činnost. Jsme zde pro Vás, stačí nás kontaktovat a my Vám zajistíme veškeré služby spojené s plynovody, ropovody i produktovody. Staňte se našimi dalšími spokojenými zákazníky i Vy!


Rozvody telekomunikačních sítí, silnoproudu i zabezpečovacích systémů

Rozvody telekomunikačních sítí, silnoproudu i zabezpečovacích systémů

Potřebujete zajistit výstavbu telekomunikačních sítí či distribuční trafostanice? Obraťte se na naši společnost SIGNALBAU a.s. Sídlíme v Přerově, naše pobočky ale máme i v Plzni, Trutnově a Polici nad Metují. Díky našemu technickému a montážnímu zázemí jsme schopni nabídnout Vám komplexní služby. Vyřešíme vše od projektové dokumentace, přes realizaci, až po uvedení do provozu. Samozřejmostí jsou komplexní zkoušky, revizní zprávy i servis. Naše firma SIGNALBAU a.s. zaměstnává přes 140 špičkových pracovníků různých profesí. Nabízíme Vám díky tomu služby nejen v oblasti silnoproudu, telekomunikačních sítí či elektrotechnologie. Poskytujeme také montáž technologických zařízení Českých drah. Široké spektrum všech našich služeb najdete na našich webových stránkách.


Inženýrské sítě, liniové stavby, terénní úpravy, výkopové práce, úprava zpevněných ploch

Inženýrské sítě, liniové stavby, terénní úpravy, výkopové práce, úprava zpevněných ploch

Jste z Kladenska a hledáte firmu, která se postará o výstavbu Vašich inženýrských sítí? V tom případě se obraťte na Uniservis Hašek s.r.o. sídlící na adrese Na Píska 19, Žilina. Provádíme veškeré realizace liniových staveb a vystavíme Vám kompletní inženýrské sítě. Zhotovíme výkopy rýh pro vodovodní, plynové a kanalizační potrubí. Zrealizujme výkopové a zahrnovací práce a prohloubíme rýhy, které jsou třeba pro vedení inženýrských sítí. Provedeme jakékoli terénní úpravy a svahové úpravy. Na závěr upravíme povrchy zpevněných ploch a komunikací, které byly narušeny kvůli výkopům pro inženýrské sítě. Stavební odpad či suť, která vznikne zlikvidujeme.


Výstavba vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií Příbram

Výstavba vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií Příbram

NOVADUS, spol. s r.o. Příbram Představujeme Vám firmu NOVADUS, která se zabývá výstavbou vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií. Provádíme sanace betonových konstrukcí, zemní práce včetně protlaků, tlakové zkoušky vodovodních řadů, revitalizace rybníků, rekonstrukce památkových objektů se specializací na fasády a střechy, výstavba kanalizací, vodovodní sítě, silnice, chodníky, parkoviště, lesní cesty. Dominancí naší činnosti jsou práce na stavbách inženýrských sítí. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Ke Skalám 603, Příbram.