Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Realizace stavby „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“ (dále jen „stavba“) řeší dvě okružní křižovatky, jednu v místě stávající křižovatky tvaru T, druhou v místě průsečné křižovatky, obě na průtahu obcí Horní Suchá v těsné blízkosti od sebe. Součástí jsou i navazující větve jednotlivých komunikací v délkách nutných stavebních úprav vyplívajících z podélných profilů. Propojovací úsek mezi okružními křižovatkami je řešen jako směrově rozdělená komunikace se zeleným pásem uprostřed, na okrajích je umístěn autobusový záliv. Před restaurací je situováno nové parkovací stání.

Stavba bude provedena v rozsahu dle:
a) projektových dokumentací pro provedení stavby zpracované v září 2015 společností STEELMAG spol. s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25378309,
b) podmínek Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby pod č.j. OÚHS/486/2010/Mi ze dne 21.1.2011, uzavřené mezi správním orgánem Stavební úřad Obecního úřadu Horní Suchá a žadatelem Obcí Horní Suchá,
c) podmínek pravomocného stavebního povolení pod č.j. MMH/42300/V-STP/H1/2015 ze dne 26.6.2015, vydaného Magistrátem města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město, odborem životního prostředí,
d) podmínek pravomocného stavebního povolení pod č.j. SSSÚ/73922/Mch/2015 ze dne 29.1.2016, vydaného Magistrátem města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město, odborem stavebního a silničně správního úřadu.

Stavba je rozčleněna do těchto stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů:
A.
• Vedlejší a ostatní náklady
• SO 002 - Demolice silnic II.třídy
• SO 101 - Silnice II.třídy
• SO 111 - Komunikace pro pěší
• SO 301 - Přeložka jednotné kanalizace DN 1000
• SO 302 - Dešťová kanalizace 2
• SO 303 - Dešťová kanalizace 3
• SO 351 - Vodovod
B.
• SO 003 - Demolice místních komunikací
• SO 102 - Obslužná komunikace
• SO 103 - Parkoviště
• SO 111 - Komunikace pro pěší
• SO 401 – Veřejné osvětlení
• SO 701 - Demolice oplocení a nové oplocení
• SO 801 - Zatravnění a výsadba zeleně
• SO 901 - Městský mobiliář

Realizace stavby je členěna na etapy s ohledem na nutnost zachování veřejného provozu na silnici II. třídy. Omezený provoz bude postupně prováděn v souladu se zásadami organizace výstavby.

Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka vložena:
30.06.2016 07:34

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Karviná

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
19.09.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Moravskoslezský kraj

Zadavatel IČ:
70890692

Zadavatel ulice:
28. října 117

Zadavatel PSČ:
702 18

Zadavatel obec:
Ostrava

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45213310-9
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze - preventivní údržba

Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze - preventivní údržba

Hledáte firmu, která se zabývá pracemi jako je preventivní údržba, omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů. Pak kontaktujte firmu REKMA, spol. s r.o. v Břeclavi, která se specializuje na omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů, asfaltové emulze pro narušené povrchy a nabízí flexibilní a pevný materiál. Preventivní údržba komunikací je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec a my se o to postaráme. Nanášíme emulze: - Reclamite - obnoví původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a navrácí vozovce pružnost a konzervuje povrch před degradací - CRF - vhodná na značně narušené povrchy (síťové rozpady, olupovaní, trhlinky) - Neomex + Surfric - má široé využití pro víc druhů problémů napříkla omlazuje staré a zoxidované povrchy, utěsňuje povrchy před vnikáním vody a řeší drobné trhliny, významně zlepší stav vozovky a prodlouží její životnost


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu Badin s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s.,divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a speciálních prací - veškeré práce zajistí pro Českou i Slovenskou republiku. Pokud hledáte spolehlivého partnera na pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikace, pak nás neváhejte kontaktovat. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.


Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Potřebujete vystavět kvalitní silnice, dálnice, most nebo tunel? Pak se obraťte na profesionály v tomto oboru a oslovte firmu Skanska a.s., která je expertem v dopravních stavbách. Umíme vybudovat silnici či kvalitní dálnici vysoko nad údolím, postavit železniční most nad řekou, udělat kruhový objezd a mnohem více. Provádíme tyto výstavby: - silnice, dálnice, rychlostní a městské komunikace - parkoviště, kruhové objezdy - letištní plochy - mosty a mostní konstrukce - podzemní stavby, tunely - cyklostezky. Ve stavbě mostů a silnic máme cenné zkušenosti a více než 50 let praxe. Pokud při stavbě dálnice či železnice stojí v cestě kopec nebo hora, umíme také vybudovat tunel. Naše tunely jsou určeny pro jízdu automobilů i vlaků, ale také pro rozvod inženýrských sítí pod ulicemi měst. V oboru silničního stavitelství se zabýváme také dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel a protihlukových stěn. I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme po celé České republice. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.