Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š 81 – Š 98 + napojení Koterova)

Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š 81 – Š 98 + napojení Koterova)

Předmětem veřejné zakázky je:
a) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle projektové dokumentace pro provádění stavby,
b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby;
Stavba řeší vybudování kanalizačního sběrače, který bude umístěn v údolní nivě řeky Úslavy od napojení na předchozí část výstavby sběrače až po napojení Koterova. Místem napojení na předcházející část je šachta Š81 na levém břehu řeky Úslavy. Odtud trasa kříží řeku a pokračuje přes soukromé zemědělsky využívané pozemky ke stávající polní cestě. Tato cesta slouží jako pokračování cyklostezky a zároveň slouží pro příjezd soukromníků ke svým pozemkům. Podél této cesty a částečně v ní je vedena trasa sběrače až do Koterova.
Napojení Koterova na Úslavský kanalizační sběrač (dále jen ÚKS) bude provedeno pomocí stoky DN 400 a do doby vybudování oddílné kanalizace v celé zástavbě bude následující:
I. Oblast Koterovské návsi - oddílná splašková kanalizace se do ÚKS napojí v šachtě Š2; II. Zbývající stávající zástavby Koterova - před vyústěním stávající kanalizace do řeky Úslavy bude vybudována odlehčovací komora OK1. Kapacitní potrubí z OK bude napojeno do šachty Š2 ÚKS.
Pokládka kanalizace bude provedena klasickým způsobem vyhloubením rýhy, která bude zajištěna v souladu s PD. Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla z betonu C12/15. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracované spol. Ingutis, spol. s r. o. 12/ 2015 „Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š81-Š98 + napojení Koterova).
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:
- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a to v počtu vyhotovení
Veřejná zakázka vložena:
23.06.2016 08:43

Typ formuláře:
Opravný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
statutární město Plzeň, Odbor investic MMP

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Plzeň-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
27.07.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
statutární město Plzeň, Odbor investic MMP

Zadavatel IČ:
00075370

Zadavatel ulice:
náměstí Republiky 1/1

Zadavatel PSČ:
306 32

Zadavatel obec:
Plzeň

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Opravný formulář č.2

Opravný formulář č.3

Opravný formulář č.4

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232400-6
Stavební práce na výstavbě kanalizace

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Dbáme především na kvalitu použitého materiálu a odvedené práce. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a zároveň velmi spolehlivý. Zabýváme se také prodejem: - trasových uzávěrů pro plynovody, - univerzálních bezúdržbových oplocenek, - svařovaných T-kusů, odboček a kolen. Neváhejte a kontaktujte nás již dnes! Náš personál Vám rád zodpoví veškeré Vaše dotazy!


Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Kromě výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů se také zaměřuje na všechny související práce - zemní práce, ocelové konstrukce apod. Díky komplexním službám, které společnost GLUMBÍK s.r.o. nabízí, se dlouhodobě řadí mezi špičkové firmy v dané oblasti, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. Hledáte-li firmu s kvalitním technickým vybavením, kvalifikovaným personálem a dlouholetými zkušenostmi, je pro Vás společnost GLUMBÍK s.r.o. tou nejchytřejší volbou!


Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Nabízíme komplexní služby, které zahrnují: - montáž, opravy plynovodů, produktovodů, - výroba, montáž trasových uzávěrů, segmentových kolen, - demontáž potrubí, - rehabilitace plynovodů, - revize plynových zařízení, - izolování potrubí, - elektrojiskrové zkoušky, - zemní práce, - práce jeřábem, - stavební a svářečský dozor, - projektová a inženýrská činnost. Jsme zde pro Vás, stačí nás kontaktovat a my Vám zajistíme veškeré služby spojené s plynovody, ropovody i produktovody. Staňte se našimi dalšími spokojenými zákazníky i Vy!


Rozvody telekomunikačních sítí, silnoproudu i zabezpečovacích systémů

Rozvody telekomunikačních sítí, silnoproudu i zabezpečovacích systémů

Potřebujete zajistit výstavbu telekomunikačních sítí či distribuční trafostanice? Obraťte se na naši společnost SIGNALBAU a.s. Sídlíme v Přerově, naše pobočky ale máme i v Plzni, Trutnově a Polici nad Metují. Díky našemu technickému a montážnímu zázemí jsme schopni nabídnout Vám komplexní služby. Vyřešíme vše od projektové dokumentace, přes realizaci, až po uvedení do provozu. Samozřejmostí jsou komplexní zkoušky, revizní zprávy i servis. Naše firma SIGNALBAU a.s. zaměstnává přes 140 špičkových pracovníků různých profesí. Nabízíme Vám díky tomu služby nejen v oblasti silnoproudu, telekomunikačních sítí či elektrotechnologie. Poskytujeme také montáž technologických zařízení Českých drah. Široké spektrum všech našich služeb najdete na našich webových stránkách.


Inženýrské sítě, liniové stavby, terénní úpravy, výkopové práce, úprava zpevněných ploch

Inženýrské sítě, liniové stavby, terénní úpravy, výkopové práce, úprava zpevněných ploch

Jste z Kladenska a hledáte firmu, která se postará o výstavbu Vašich inženýrských sítí? V tom případě se obraťte na Uniservis Hašek s.r.o. sídlící na adrese Na Píska 19, Žilina. Provádíme veškeré realizace liniových staveb a vystavíme Vám kompletní inženýrské sítě. Zhotovíme výkopy rýh pro vodovodní, plynové a kanalizační potrubí. Zrealizujme výkopové a zahrnovací práce a prohloubíme rýhy, které jsou třeba pro vedení inženýrských sítí. Provedeme jakékoli terénní úpravy a svahové úpravy. Na závěr upravíme povrchy zpevněných ploch a komunikací, které byly narušeny kvůli výkopům pro inženýrské sítě. Stavební odpad či suť, která vznikne zlikvidujeme.


Výstavba vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií Příbram

Výstavba vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií Příbram

NOVADUS, spol. s r.o. Příbram Představujeme Vám firmu NOVADUS, která se zabývá výstavbou vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií. Provádíme sanace betonových konstrukcí, zemní práce včetně protlaků, tlakové zkoušky vodovodních řadů, revitalizace rybníků, rekonstrukce památkových objektů se specializací na fasády a střechy, výstavba kanalizací, vodovodní sítě, silnice, chodníky, parkoviště, lesní cesty. Dominancí naší činnosti jsou práce na stavbách inženýrských sítí. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Ke Skalám 603, Příbram.