Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š 81 – Š 98 + napojení Koterova)

Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š 81 – Š 98 + napojení Koterova)

Předmětem veřejné zakázky je:
a) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle projektové dokumentace pro provádění stavby,
b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby;
Stavba řeší vybudování kanalizačního sběrače, který bude umístěn v údolní nivě řeky Úslavy od napojení na předchozí část výstavby sběrače až po napojení Koterova. Místem napojení na předcházející část je šachta Š81 na levém břehu řeky Úslavy. Odtud trasa kříží řeku a pokračuje přes soukromé zemědělsky využívané pozemky ke stávající polní cestě. Tato cesta slouží jako pokračování cyklostezky a zároveň slouží pro příjezd soukromníků ke svým pozemkům. Podél této cesty a částečně v ní je vedena trasa sběrače až do Koterova.
Napojení Koterova na Úslavský kanalizační sběrač (dále jen ÚKS) bude provedeno pomocí stoky DN 400 a do doby vybudování oddílné kanalizace v celé zástavbě bude následující:
I. Oblast Koterovské návsi - oddílná splašková kanalizace se do ÚKS napojí v šachtě Š2; II. Zbývající stávající zástavby Koterova - před vyústěním stávající kanalizace do řeky Úslavy bude vybudována odlehčovací komora OK1. Kapacitní potrubí z OK bude napojeno do šachty Š2 ÚKS.
Pokládka kanalizace bude provedena klasickým způsobem vyhloubením rýhy, která bude zajištěna v souladu s PD. Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla z betonu C12/15. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracované spol. Ingutis, spol. s r. o. 12/ 2015 „Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š81-Š98 + napojení Koterova).
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:
- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a to v počtu vyhotovení
Veřejná zakázka vložena:
16.06.2016 07:03

Typ formuláře:
Opravný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
statutární město Plzeň, Odbor investic MMP

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Plzeň-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
20.07.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
statutární město Plzeň, Odbor investic MMP

Zadavatel IČ:
00075370

Zadavatel ulice:
náměstí Republiky 1/1

Zadavatel PSČ:
306 32

Zadavatel obec:
Plzeň

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Opravný formulář č.2

Opravný formulář č.3

Opravný formulář č.4

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232400-6
Stavební práce na výstavbě kanalizace

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Snažíte se najít kvalitní firmu, která by se postarala o rekonstrukci plynovodů? Ostravská společnost Glumbík s.r.o. je specialistou na opravy, rekonstrukce, montáž i výstavbu plynovodů. Své zakázky realizuje především v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale po domluvě jsme Vám k dispozici kdekoli v České republice i na Slovensku. Kvalitní a hlavně rychlé služby: - montáž, rekonstrukce, oprava, dodávka plynovodů i ropovodů - montáž trasových uzávěrů - svařování a izolování potrubí - demontáž potrubí - zemní práce a práce s jeřábem. Máme k dispozici zkušené a vyškolené pracovníky, výborné technické vybavení a bohaté zkušenosti. Tím vším se řadíme mezi špičky v oboru. Dokážeme pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, aby byli maximálně spokojeni, proto neváhejte a obraťte se na nás!


Údržba vodovodů a kanalizací Horní Branná, provoz a výstavba vodovodů a kanalizací, zemní práce

Údržba vodovodů a kanalizací Horní Branná, provoz a výstavba vodovodů a kanalizací, zemní práce

Představujeme Vám firmu KrVaK s.r.o. Horní Branná, která pracuje v oboru výstavby a údržby vodovodů a kanalizací ve veřejné sféře. Součástí našich služeb jsou i dodávky pitné vody a opravy poruch na vodovodní síti. Dále nabízíme prodej vodárenského materiálu. Krkonošské vodovody a kanalizace zajišťují: - provoz a výstavba vodovodů a kanalizací - prodej vodárenského materiálu Hawle, AVK VOD-KA a Georg Fischer - zemní práce Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Horní Branná 1, okres Semily.


Silniční a mostní stavitelství Hradec Králové, dopravní stavby, dálnice, silnice, parkoviště

Silniční a mostní stavitelství Hradec Králové, dopravní stavby, dálnice, silnice, parkoviště

Představujeme Vám firmu M - SILNICE a.s. Hradec Králové, která svůj obor činnosti zaměřila na silniční a mostní stavitelství v České republice. Naše společnost patří do koncernu MEDIS. Díky moderním technologiím realizujeme kvalitní stavební projekty šetrné k životnímu prostředí. Stavební činnost, výstavba, rekonstrukce: - dopravní stavby - liniové dopravní stavby - dálnice, silnice I. třídy - odstavné plochy a parkoviště - polní a lesní cesty - prefabrikované i monolitické mosty - občanské a průmyslové stavby - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby, poldry a kanalizace - montáž ocelových konstrukcí. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové.


Venkovní a vnitřní rozvody kanalizace, vody - montáže, rekonstrukce

Venkovní a vnitřní rozvody kanalizace, vody - montáže, rekonstrukce

Kvalitní práci v oblasti instalací vody vždy odvede společnost K-TOP, s.r.o. Třebíč. Naše firma provádí nové vnitřní i venkovní rozvody kanalizace a vody a u rodinných, obytných domů i průmyslových objektů. Provádíme i rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Používáme pro rozvody vody a kanalizace osvědčené potrubní systémy. Vnitřní potrubí řešíme v plastu (běžné plastové potrubí PP HT, PVC KG) případně svařové potrubí Geberit nebo odhlučněné OSMA, Glynwed. Pro kanalizaci vnější lze použít kromě plastu i ocel, litinu nebo beton. Montáže, rekonstrukce: - venkovní kanalizace - kanalizační přípojky, dešťové potrubí, stokové sítě - vnitřní kanalizace v rámci objektu - rekonstrukce stoupacích rozvodů vody, odpadů.


Provádění inženýrských staveb - zavádění domovních rozvodů a přípojek

Provádění inženýrských staveb - zavádění domovních rozvodů a přípojek

Stavíte dům a potřebujete zavést domovní rozvody a přípojky, nainstalovat vodovody či zavést kanalizaci? Se vším vám pomůže společnost Stavitelství Ing. Pavel Kudláč, která působí na Vysočině. Zabýváme se rozvodem vodovodů - vodojemy, vodovodní přivaděče, rozvody, domovní přípojky, vnitřní domovní rozvody. Zabudujeme vám dešťovou či splaškovou kanalizaci a kanalizační přípojky. Upravujeme také chodníky a zpevněné i nezpevněné plochy a provádíme veškeré zemní práce spojené s výstavbou nebo opravou inženýrských sítí. Cenovou nabídku pro vás vypracujeme zcela zdarma a poradíme vám s vyřešením technických a organizačních detailů. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti stavebnictví a dbáme na vysokou kvalitu veškerých prováděných prací tak, aby byly uspokojeny veškeré požadavky našich klientů.


Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Spolehlivým partnerem pro výstavbu kompletních inženýrských sítí v lokalitě Morava je společnost RYBÁRIK s.r.o. se sídlem v Buchlovicích nedaleko Uherského Hradiště. Budujeme vodovody, kanalizace a plynovody včetně komunikací. Pro zemní, výkopové práce máme k dispozici vlastní stavební mechanizaci i nákladní vozidla. Provádíme i související demoliční a bourací práce. Poskytujeme komplexní stavební služby i v oblasti dopravních staveb a pozemního stavitelství. V případě potřeby spolupracujeme i s jinými firmami. Jsme schopni zajistit kvalitu za rozumnou cenu.