Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

- Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby podle varianty MID schválené Studie proveditelnosti „Průjezd železničním uzlem Česká Třebová“.
- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů, korozního a geotechnického průzkumu. Před započetím prací na přípravné dokumentaci zhotovitel ověří možnost využití geodetických podkladů u správce dat (SŽG Praha) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových a geodetických podkladů v daném úseku a jejich použitelnost pro stavbu.
- Bude proveden dendrologický průzkum včetně získání povolení ke kácení ve fázi k územnímu rozhodnutí.
- Požadujeme detailní zpracování kapitoly odpadové hospodářství, včetně průzkumu kontaminace štěrkového lože pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového lože.
- Hluková studie bude zpracována dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Bude prověřena možnost aplikace hygienických limitů pro starou hlukovou zátěž, při které bude i uvažováno s korekcí pro rekonstrukci železničního svršku. V rámci hlukové studie bude provedeno 24hodinové měření. Měřící body budou navrženy po dohodě s objednatelem. V protokolu z měření bude jasně zohledněna nejistota měření a odraz od fasády. Měřící body budou v hlukové studie i součástí výpočtových bodů. V rámci výpočtu bude uvažování s korekcí na odraz fasády. Hlukové mapy budou uvedeny pro rok 2000, stávající a výhledový stav, pro denní i noční dobu, s PHO a bez PHO. Na základě výsledků hlukové studie budou v PD navržena opatření.
- Součástí díla je i podání návrhu na zahájení územního řízení (vč. potřebných paré dokumentace), správní poplatek za ÚR bude hrazen objednatelem.
- Zhotovitel s dokumentací dodá Objednateli kopii žádosti o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem.
- Součástí zakázky je i zpracování kompletních podkladů pro oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle Zákona č.100/2001 Sb., přílohy č. 4, včetně projednání a zajištění stanoviska k záměru (EIA proces) vč. potřebných paré dokumentace.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka vložena:
11.01.2016 08:00

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce - Veřejné služby

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Ústí nad Orlicí

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
08.03.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zadavatel IČ:
70994234

Zadavatel ulice:
Dlážděná 1003/7

Zadavatel PSČ:
110 00

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71322000-1
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Fotovoltaika a Nová zelená úsporám - poradenství

Fotovoltaika a Nová zelená úsporám - poradenství

Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny, ale nejste si jisti, zda se Vám investice vyplatí? Pak kontaktujte specialisty z Bc engineering, kteří mají s realizacemi domácích solárních elektráren dlouhodobé zkušenosti. Naši experti vám vysvětlí princip fungování solárních elektráren a proberou s vámi všechny jejich výhody i nevýhody i možnosti získání dotace Nová zelená úsporám. Žádost o dotaci mohou žádat všichni majitelé rodinných domů a to jak dokončených staveb, tak rozestavěných domů. Dotační program umožní ušetřit až 50 % nákladů na pořízení elektrárny. Zdarma a nezávazně vypracujeme analýzu spotřeby energií a návrh fotovoltaického systému. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Pokud potřebujete připravit projekty či posudky v oboru ochrany přírody, obnovy a péče o krajinu nebo zemědělského půdního fondu, můžete se obrátit na společnost ARVITA P spol. s r.o. z Otrokovic. Naše projekční kancelář poskytujeme i poradenství v těchto oborech. Služby: - generely, studie, plány a projekty pro krajinu, projekty pro OPŽP osa 4 - projekty a studie pro revitalizaci ploch dotčených těžbou - odborné posudky, studie a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF - odborná stanoviska a dokumentace - komplexní podklady pro vynětí pozemků ze ZPF - a další.


Zajištění projektové dokumentace celá ČR - projektování staveb a rodinných domů

Zajištění projektové dokumentace celá ČR - projektování staveb a rodinných domů

Naše firma D-BAU s.r.o. provádí stavby na klíč, projektování rodinných domů a dále projektování staveb. Zajistíme Vám: Zajištění projektové dokumentace Zabýváme se energetickým poradenstvím (PENB - průkazy energetické náročnosti budov) Profesionální provedení všech objednaných stavebních prací v přiměřené kvalitě a ceně Přizpůsobení ceny díla a použitých materiálů finančním možnostem investora a rozdělení splátek dle jeho možností Můžeme zajistit i odbornou pomoc architekta Používáme pouze certifikované stavební materiály Působnost naší firmy je po celé ČR, hlavně však v krajích Liberecký, Královéhradecký a Středočeský, naše realizace můžete zahlédnout v městech: Turnov, Semily, Jičín, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka Železný Brod, Jilemnice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav,..


Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci k vaší stavbě a nevíte na koho se můžete obrátit? Už si nemusíte lámat hlavu, jsme zde pro vás a rádi vám s touto dokumentací pomůžeme! V rámci našich projekčních služeb vám zpracujeme: - studie, - investiční záměry, - dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, - zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, - dokumentaci realizační i skutečného provedení díla. Přestaňte si lámat hlavu se zpracováním projektové dokumentace, obraťte se na nás a staňte se našim dalším spokojeným klientem!


Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Potřebujete vypracovat posudky vlivů Vaší stavby na životní prostředí, ať už se jedná o novou nebo stávající. Nevíte si rady s veškerou potřebnou dokumentací? Hledáte firmu, která komplexně posoudí veškeré vlivy staveb na životní prostředí? Oslovte firmu E-expert, spol. s.r.o. v Praze a my Vám rádi poradíme, vypracujeme potřebné posudky EIA i IPPC při přípravě i realizaci Vaších záměrů. EIA je proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí a obvykle je prvním posudkem environmentálních vlivů nového projektu. IPPC, nebo-li integrovaná prevence představuje komplexní posouzení vlivů nové nebo stávající stavby na životní prostředí. Tyto vlivy se posuzují při přípravě na žádost o vydání nebo změny integrovaného povolení. Vlivy zařízení na životní prostředí se porovnává jako celek a je i přihlíženo na snahu provozovatele snižovat své negativní dopady na životní prostředí. Vypracujeme Vám všechny potřebné dokumenty – rozptylové studie, hlukové studie, plán opatření pro případy havárie o vodách, odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší atd.


Solární střešní tašky pro vytápění a ohřev vody, Prachatice

Solární střešní tašky pro vytápění a ohřev vody, Prachatice

Chcete se chovat ohleduplně k životnímu prostředí, uspořit energii a peníze? Využívejte tedy ekologické vytápění z obnovitelného zdroje tedy ze slunce. Společnost SILVER PLANET s.r.o., sídlící v Prachaticích, se specializuje na projekci, cenovou nabídku, montáž a servis solárních střešních tašek. Naším top produktem jsou tašky Biber, které jsou tzv. bobrovky. Fotovoltaický systém se využívá pro vytápění budovy a ohřev vody. Pro klasický vzhled a lehkost, díky tvrzenému sklu, je krytina vhodná k použití na památkové domy, historické budovy, venkovská stavení, ale i novostavby. Solární tašky mají dlouhou životnost, spoří energii a pohledově nepoznáte rozdíl s klasickou střechou.