Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

2.1. Predmetom zákazky s názvom "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky" (ďalej aj "TIP Lužianky") je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierských činností (ďalej len "IČ") a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby s opciou na realizáciu Diela.
2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len "PD").
2.3. Požaduje sa:
2.3.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov.
2.3.1.1. Vypracovať a dodať DSPRS v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a na získanie stavebných povolení. DSPRS musí byť spracovaná v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP3-2015/031851-017-F36 zo dňa 8.10.2015 (ďalej len rozhodnutie Okresného úradu Nitra) v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. DSPRS musí byť spracovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku a s územnoplánovacou dokumentáciou obcí Lužianky, Čakajovce a Zbehy, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť DSPRS z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením ku schváleniu. Dokumentáciu vypracovať v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a č. 3 UNIKA. Stave
Veřejná zakázka vložena:
05.01.2016 10:26

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
22.02.2016 08:30

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Zadavatel ulice:
Klemensova 8

Zadavatel PSČ:
813 61

Zadavatel obec:
Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45213322-6
Stavebné práce na železničných termináloch

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Profesionální projektová dokumentace staveb - rychlé zpracování

Potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci k vaší stavbě a nevíte na koho se můžete obrátit? Už si nemusíte lámat hlavu, jsme zde pro vás a rádi vám s touto dokumentací pomůžeme! V rámci našich projekčních služeb vám zpracujeme: - studie, - investiční záměry, - dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, - zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, - dokumentaci realizační i skutečného provedení díla. Přestaňte si lámat hlavu se zpracováním projektové dokumentace, obraťte se na nás a staňte se našim dalším spokojeným klientem!


Stavebnictví Praha - služby od přípravy lokality až po kolaudaci

Stavebnictví Praha - služby od přípravy lokality až po kolaudaci

Dříve než začnete stavět budovu či provádět stavební rekonstrukce je nutno zajistit spousty náležitostí. Komplexní služby ve stavebnictví pro Vás vykoná naše společnost MO ATELIER s.r.o., která sídlí v Praze. Naši práci využijete před zahájením, během výstavby i po dokončení stavby. Zajišťujeme sepsání kupní smlouvy na pozemky, úkony v katastru nemovitostí, přípravu lokality, geodetické zaměření, průzkumy, studie, zpracování projektové dokumentace, jednání s úřady, získání stavebního povolení, stavební a technický dozor, výstavbu a kolaudace.


Projekční kancelář, projekce budov a sportovních staveb, Liberec

Projekční kancelář, projekce budov a sportovních staveb, Liberec

Máte v plánu výstavbu pozemní stavby, sportoviště či průmyslové haly? Před začátkem realizace je zapotřebí mít kompletní projektovou dokumentaci, kterou Vám zajistí společnost autorizovaného inženýra Radovana Novotného UNIARCH, spol s r.o., která sídlí v Liberci. Naše projekční kancelář zhotovuje projekty pro rodinné a bytové domy, občanské budovy, školy, úřady, průmyslové objekty či sportovní komplexy a stadiony. Zhotovujeme dokumenty pro uzemní a stavební řízení, prováděcí dokumentaci pro stavebníky. Vyhotovený projekt si zákazník může prohlédnou v dispoziční studii a 3D vizualizaci. Vše navrhneme dle Vašich představ a požadavků. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, rádi Vám poradíme.


Zajištění projektové dokumentace celá ČR - projektování staveb a rodinných domů

Zajištění projektové dokumentace celá ČR - projektování staveb a rodinných domů

Naše firma D-BAU s.r.o. provádí stavby na klíč, projektování rodinných domů a dále projektování staveb. Zajistíme Vám: Zajištění projektové dokumentace Zabýváme se energetickým poradenstvím (PENB - průkazy energetické náročnosti budov) Profesionální provedení všech objednaných stavebních prací v přiměřené kvalitě a ceně Přizpůsobení ceny díla a použitých materiálů finančním možnostem investora a rozdělení splátek dle jeho možností Můžeme zajistit i odbornou pomoc architekta Používáme pouze certifikované stavební materiály Působnost naší firmy je po celé ČR, hlavně však v krajích Liberecký, Královéhradecký a Středočeský, naše realizace můžete zahlédnout v městech: Turnov, Semily, Jičín, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka Železný Brod, Jilemnice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav,..


Kompletní inženýrská a projektová činnost se zaměřením na průmyslové stavby a jejich části

Kompletní inženýrská a projektová činnost se zaměřením na průmyslové stavby a jejich části

Hledáte zkušené projektanty a inženýry, jež by Vám navrhli a zajistili vše potřebné pro stavbu Vaši výrobní haly? Společnost TEEN engineering s.r.o. z Valašského Meziříčí poskytuje kompletní projektové a inženýrské služby, přičemž se specializuje především na přípravu a realizaci průmyslových staveb a jejich technologických částí. Dle platné legislativy Vám zajistíme vše od podkladů, výběrových zařízení přes potřebná povolení až po technický a stavební dozor a zajištění závěrečné kolaudace. Máme bohaté zkušenosti při přípravě a realizaci kompletních průmyslových staveb, jako jsou výrobní haly či závody, u kterých jsme zajišťovali veškerou předprojektovou a projekční přípravu včetně dodavatelů, dodávky a samotné realizace. Provádíme vysoce kvalitní a odbornou práci na evropské úrovni pro české i zahraniční investory.


Projektová kancelář – 21 let zkušeností v oboru

Projektová kancelář – 21 let zkušeností v oboru

Společnost PMZ PROJEKT, spol. s r.o. z Prahy je projektová kancelář s více jak dvacetiletou zkušeností v oblasti projektování staveb zaměřených převážně na potravinářský průmysl. Zpracováváme zakázky pro potravinářské závody a výrobny potravin masného a drůbežářského průmyslu včetně speciálních technologií, sklady a logistická centra, provozy pro zpracování ryb, výrobny hotových pokrmů, jatek pro skot i vepře, balící linky pro maso nebo sušárny salámů. Veškerá specifika projektů pro novostavby a rekonstrukce objektů do nejmenších detailů propracuje projektová kancelář PMZ PROJEKT, spol. s r.o.