Technologie na výrobu papírových sáčků

Technologie na výrobu papírových sáčků

Předmět zakázky tvoří dodávka 1 ks stroje na výrobu papírových sáčků

Podrobné podklady, včetně technické specifikace předmětu zakázky, a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci respektive samostatných přílohách této Zadávací dokumentace).

Zadavatel neumožňuje variantní nabídky spočívající v technicky a kvalitativně odlišném řešení než uvedeném v Zadávací dokumentaci respektive v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmět zakázky musí být nový, dosud nepoužitý.
Veřejná zakázka vložena:
01.09.2015 09:57

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Ivo SOLNAŘ

Originální záznam:

Okres:
Praha-město

Platnost veřejné zakázky:
01.10.2015 00:00

Cena veřejné zkázky:
150 000 EUR

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ivo SOLNAŘ

Zadavatel IČ:
71681302

Zadavatel ulice:
Lužická 1693/21

Zadavatel PSČ:
120 00

Zadavatel obec:
Praha

Zadavatel telefon:
+420 603 885 380

Zadavatel email:

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

42990000-2
Ostatní účelové stroje

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky