I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty

I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty

Predmetom projektu je rekonštrukcia cesty I/77 a I/73 nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík, Nižný Orlík, Svidník.
Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky.
Cestný hraničný priechod Nižná Polianka Ozenna je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7, 5 t s výnimkou autobusov.
V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Je funkčnej triedy B2 a kategórie MZ 8, 5/50 (MZ 8, 0/50) so šírkou jazdných pruhov 3, 25 (3, 00) m.
V úsekoch medzi obcami Zborov - Smilno, Smilno - Nižná Polianka, Nižná Polianka - Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov - Nižný Mirošov, Nižný Mirošov - Vyšný Orlík, Vyšný Orlík - Nižný orlík a čiastočne úsek Nižný Orlík Svidník (po km cca 94, 900) je cesta I/77 v kategórie C 7, 5/50-70 so šírkou jazdných pruhov 3, 00 m.
V úseku Nižný Orlík Svidník (od km cca 94, 900) je cesta I/77 v kategórie C 11, 5/70 so šírkou jazdných pruhov 3, 50 m.
Trasa je situovaná v severovýchodnej časti Slovenska, v severnej časti východného Slovenska v Ondavskej vrchovine v povodí rieky Ondava.
Na riešený úsek cesty sú napojené cesty III. triedy v smere do obcí:
-Šarišské Čierne III/557028
-Jedlinka III/557027
-Mikulášová III/557026
-Varadka III/557025
-K hraničnému priechodu s Poľskou republikou III/557024
-Roztoky III/557023
-Dubová III/557022
-Kečkovce III/557021
-Jurková Voľa III/557019
-Nižná Jedľová III/557018,
ktoré tvoria s cestou I/77 neriadené úrovňové stykové križovatky.
Cieľom rekonštrukcie predmetného úseku cesty I/77 v okresoch Bardejov a Svidník je riešenie, ktoré spĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu štátnej ceste I. triedy pri zachovaní súčasných šírkových parametrov cesty (kategória cesty C 7, 5/50-70 (C 11, 5/70) so šírkou jazdných pruhov 3, 0 /3, 5/ m).
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty I/77 a I/73 /realizácia stavebných a bezpečnostných opatrení komplexnou rekonštrukciou a stabilizáciou cestného telesa a mostných objektov/ v celkovej dĺžke 25, 740 km s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetnom úseku
Vhodné situovanie autobusových zastávok niky sprehľadní
Veřejná zakázka vložena:
05.05.2014 08:21

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Slovenská správa ciest

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
02.06.2014 09:30

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Slovenská správa ciest

Zadavatel IČ:
00003328

Zadavatel ulice:
Miletičova 19

Zadavatel PSČ:
826 19

Zadavatel obec:
Bratislava-Ružinov

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45233000-9
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě Badin s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Zemní práce, rekultivace pozemků, opravy chodníků, cest, výkopy základů, Vysočina

Zemní práce, rekultivace pozemků, opravy chodníků, cest, výkopy základů, Vysočina

Pokud sháníte firmu, která provádí zemní práce, rekultivace pozemků, opravy zpevněných i nezpevněných cest nebo výkopy základů, pak se obraťte na nás. Naše firma Ing. Pavel Kudláč z Mohelna, je odborník na veškeré stavební i zemní práce. Opravujeme zpevněné i nezpevněné cesty, provádíme rekultivaci pozemků, opravy mostů, propustů. Opravujeme chodníky, provedeme výkopy základů, sklepů, odvlhčujeme základy, dřenážní systémy. Výstavíme a opravujeme inženýrské sítě. K práci využíváme naši techniku rypadlo JCB-3CX, nakladač UNC-750 a nákladní automobily LIAZ. Působíme v oblasti Vysočiny, měst Třebíč, Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Ivančice a okolí. Neváhejte a kontaktujte nás. Více informací najdete na našich webových stránkách.


Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele, Demag

Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele, Demag

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. zajišťuje služby pro obce, města i firmy v lokalitě Zlínský kraj. Jsme technicky velmi dobře vybaveni. Provádíme opravy komunikací, frézování vozovky frézou Wirtgen W100 a DC50 a pokládku asfaltu pásovými finišery Vogele a Demag. Díky tomu, že vlastníme i dostatek nákladních vozidel, jsme schopni zajistit i odvoz vyfrézovaného materiálu. Dále zajišťujeme stavební práce vlastními nakladači, bagry, traktorbagry. Pokládka horkých asfaltových směsí: - s pásovými finišery VOGELE SUPER 1300-2 a VOGELE SUPER 800 - zajištěna pokládka asfaltu v šířce od 1,2 m do 5 m v jednom záběru - hutnění provádíme vibračními válci Bomag, Hamm. Frézování vozovky: - frézou Wirtgen W100i se záběrem 1m a Wirtgen DC50 se záběrem 0,5m - frézování živičných povrchů do hloubky 30 cm a 18 cm. Veškeré stavební stroje jsou v našem vlastnictví, proto zaručíme max. kvalitu práce.


Mostní dřevěné konstrukce, ramenáty pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů

Mostní dřevěné konstrukce, ramenáty pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů

Výrobou a montáží mostních dřevěných konstrukcí a ramenátů pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů se zabývá společnost KARPEN PLUS s.r.o. se sídlem v Brně. Jsme spolehlivým partnerem velkých stavebních firem nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Poskytujeme poradenství, návrhy řešení, vypracování projektu pro výrobu mostních dřevěných konstrukcí a příhradových ramenátů pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů. Při výrobě využíváme novou technologii Gang Nail a kvalitní materiály. Příhradové ramenáty pro mostní bednění lisujeme na unikátním válcovém lisu. Nabízíme neomezenou variabilitu tvarů včetně možnosti kombinace se systémovým bedněním. Využijte naše služby v oblasti projektování, výroby a montáže betonářského bednění, příhradových ramenátů pro mostní konstrukce na míru, konstrukcí bednění pro inženýrské stavby. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.