Lokální biokoridor LBK 7243002 B v k.ú. Žandov

Lokální biokoridor LBK 7243002 B v k.ú. Žandov

SO 1 – Terénní úpravy – řeší modelování terénu, které zahrnuje úpravu příčného profilu na pozemku 1161 s cílem vytvoření průlehu o sklonech svahů 1:20 a 1:10.
SO 2 – Vegetační úpravy – veškerým výsadbovým pracím musí předcházet zřízení oplocenek z akátových prořezávkových kůlů (v. 2, 2 m, š. min. 10 cm), u každého třetího kůlu a všech rohových kůlů bude zřízeno zpevnění kůlů proti vyvrácení pomocí vzpěr. Kůly budou osazeny pletivem typu „Obora“ výšky 1, 6 m se spodními zúženými oky. V každé oplocence budou zřízeny vždy 2 brány. Životnost je předpokládána minimálně 5 let.
Výsadby budou prováděny v chladném a vlhkém podzimním období od poloviny září do zámrzu. Bezprostředně před vysazením bude kořenový bal borovic, buků, dubů, jedlí, lip, habrů a topolů máčen v mykorhizním roztoku Symbiom ECTOVIT. Bal javorů a jasanů bude máčen v mykorhizním roztoku Symbiom SYMBIVIT. V první řadě budou vysázeny solitérní alejové stromy, následně poloodrostky okrasných dřevin a keře dle projektové dokumentace. Bude provedena zálivka 20 l/jed. Počet stromů 1296 ks, počet keřů 1777 ks.
Po dokončení výsadeb dřevin bude provedeno založení travních porostů na plochách dotčených zemními pracemi, na plochách v ochranných pásmech inž. sítí a rovněž na ostatních plochách včetně oplocenek. Celková plocha k založení travních porostů zaujímá 10989 m2. Využita bude směs KLASIK – květnatá louka klasická.
Veřejná zakázka vložena:
05.05.2014 09:08

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Kutná Hora

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
21.05.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka

Zadavatel IČ:
01312774

Zadavatel ulice:
Benešova 97

Zadavatel PSČ:
284 01

Zadavatel obec:
Kutná Hora

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Slovník veřejné zakázky (CPV)

77310000-6
Služby vysazování a údržby zelených ploch

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zahradnictví, realizace zahrad se zárukou, prodej okrasných dřevin

Zahradnictví, realizace zahrad se zárukou, prodej okrasných dřevin

Toužíte po nové zahradě a sami na to vlastními silami nestačíte? Obraťte se na naše Zahradnictví Petr Křeček z Berouna. Kompletně Vám zrekonstruujeme zahradu dle návrhu, který zpracujeme společně se zahradním architektem. Vysazujeme rostliny i letničky, které si sami vypěstujeme ve školce. Položíme kompletně nový trávník anebo zhotovíme živý plot. Na všechny vysázené rostliny u Vás na zahradě poskytujeme záruku. Realizujeme i potřebné terénní úpravy s pomocí mechanizace. Provádíme poradenskou činnost. Na našich pobočkách můžete zakoupit okrasné dřeviny, které Vám padnou do oka. Tak neváhejte a navštivte nás, těšíme se na spolupráci.


Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Odborné vyšetření významných pamaátných stromů a péči o památné stromy zajišťuje v okolí Vysočiny firma ArboKohout. Naše společnost poskytuje komplexní služby v péči o památné stromy nejen na Vysočině, ale také v rámci celé České republiky. Proč se obrátit v rámci péče o památné stromy na firmu ArboKohout? - v péči o památné stromy máme mnoholetou praxi - zajistíme životaschopnost dřeviny - dbáme na zachování památných dřevin a přírodních historických prvků - pomáháme udržet krajinné přírodní dominanty a památné stromy


Využijte dotace na zahradní jezírka, retenční nádrže na dešťovou vodu

Využijte dotace na zahradní jezírka, retenční nádrže na dešťovou vodu

V rámci boje proti suchu budou moci i běžní majitelé domů nebo zahrad čerpat dotace na nákup domácí retenční nádrže na dešťovou vodu, nebo na vybudování zahradního jezírka a tůně. Ve firmě Ing. Ladislava Nagyová GARD&N máme s přípravou žádosti o dotace zkušenosti, díky naší pomoci můžete získat až 50% nákladů na realizaci jezírka či pořízení nádrže zpět. Jde o program Dešťovka - dotace Modrá úsporám. Cílem je zachycenou dešťovou vodu využít znovu pro splachování WC nebo zalévání zahrady. Neváhejte se na nás obrátit, připravíme podklady k dotaci a zajistíme realizaci celé akce.


Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

Výsadba a obnova ovocných sadů - projekce, projekty pro dotace

Ovocné sady mají stále v dnešní době významnou hodnotu, ovocné stromy plní nejen funkci produkční, ale i ekologickou a estetickou. Proto je nutností obnovovat sady staré a vysazovat sady nové. V oblasti projektování návrhů i realizačních projektů obnovy a výsadby ovocných sadů se obraťte na projekční a poradenskou kancelář ARVITA P spol. s r.o. Působíme v regionu Zlínský, Jihomoravský kraj i Olomoucký, Moravskoslezský kraj. Připravíme vše potřebné, týkající se podkladů k žádosti o získání dotace z programů Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a programů EU v oblasti obnovy zeleně a tvorby krajiny. Posouzení, studie, návrhy, projekty pro dotace: - obnova původních ovocných sadů - výsadba nových ovocných sadů.


Provoz a údržba veřejných prostor, technické služby, opravy a montáže

Provoz a údržba veřejných prostor, technické služby, opravy a montáže

Jste z Rousínova a zdá se Vám, že v našem městě není něco v pořádku? Obraťte se na naše městské služby Rousínov! Budeme se snažit Vám vyhovět s problémy v oblasti provozu a údržby jakýchkoli veřejných bytových a nebytových domů, s údržbou městských veřejných prostor a v oblasti čištění a úklidu odpadků ve městě. Pronajímáme movité a nemovité věci z našeho majetku, poskytujeme technické služby, udržujeme zeleni a provádíme jakékoli opravy, montáže, revize a zkoušky elektrických zařízení. V případě jakýchkoli dotazů, nejasností a problémů neváhejte a kontaktujte nás! Jsme tu pro Vás – tak aby bylo vše v pořádku.


Údržba zeleně, odvoz odpadů, kácení stromů, úklid sněhu a rampouchů

Údržba zeleně, odvoz odpadů, kácení stromů, úklid sněhu a rampouchů

Jste z Pardubicka a hledáte někoho, kdo se Vám dokonale postará o Vaši zahradu, park či někoho, kdo Vám odveze a zlikviduje odpad? Obraťte se na naši firmu David Hurt – údržba zeleně, odvoz odpadů. Přes teplejší měsíce se postaráme o kompletní výsadbu záhonů či parků včetně zalévání, posekáme trávník či ostříháme keře a živé ploty. Zanedbaný záhon odplevelíme a plevel zlikvidujeme. Nebezpečné či staré stromy pokácíme a následně odfrézujeme pařezy. V zimě odklízíme sníh i nebezpečné rampouchy. Navíc Vám můžeme přistavit kontejner na stavební suť, směsný a objemný odpad anebo bio odpad. Odpad odvezeme a zlikvidujeme. Pokud Vás naše nabídka zaujala kontaktujte nás. Sídlíme na adrese Pardubice - Zelené Předměstí.