Zámecký park Kynžvart – regenerace historického parku

Zámecký park Kynžvart – regenerace historického parku

Předmětem veřejné zakázky je obnova a revitalizace dendrologického fondu zámeckého parku. Cílem je obnovit a revitalizovat zámecký park Kynžvart, především jeho dřeviny, zvýšit estetickou hodnotu parku s maximálním ohledem na ochranu přírody, snížit nebezpečí úrazu způsobeným padajícími větvemi a stromy pro návštěvníky.
Pro zdárný postup obnovy parku bylo bezpodmínečně nutné vytvořit dostatečně podrobný a fundovaný podklad všech souvisejících činitelů, který by vytvořil potřebný dokumentační potenciál. Především byl zpracován podrobný dendrologický průzkum jako základ pro další postup. Byl vytvořen index hodnocených dřevin včetně fotodokumentace a návrh pěstebních opatření, nezbytných pro obnovu historického parku. V podstatě je zpracovaný materiál platformou, od které se budou odvíjet další postupy a strategie revitalizace parku a jeho vazebně propojeného okolí.
V nabídce bude každý strom ve výkazu prací oceněn zvlášť podle popsaných pěstebních opatření s doložením odhadu časového objemu prováděných prací.
Každý strom označený v situaci a určený k pěstebnímu opatření dle popisu ve výkazu prací bude označen zhotovitelem před zahájením prací identickým příslušným číslem nesmazatelně napsaným na dřevěném nebo plastovém terčíku připevněným na kmen stromu tak, aby bylo možno číslo stromu identifikovat na fotodokumentu.
Dřevní hmota-kmeny a větve budou ponechány po pěstebním zákroku na místě do doby předání každého stromu zvlášť při fyzické kontrole zadavatelem - ten bude vyzván zhotovitelem k předání jednotlivých stromů vždy, když bude dokončeno dílo v počtu min. 20ti stromů na jedné lokalitě, po odsouhlasení a předání prací zhotoviteli bude dřevní hmota seštěpkovaná na místě.
Odpad-dřevní hmota, tj. kmeny stromů, které byly určeny k pokácení, budou svezeny na místo určené objednatelem.
Kácení je počítáno bez odstranění pařezů, frézování pařezů bude provedeno na pařezech v počtu … ks a to na parcelách ppč….
Odstranění náletových porostů ve výkazu vyčíslených plošně v m2 a nevhodných dřevin označených ve výkazu v kusech v objemu kmínku 10-15 cm bude provedeno vyřezáním dřevin, stažením větví a kmenů na hromady, seštěpkováním a ponecháním štěpkované hmoty na místě, dřeviny budou odstraněny včetně odstranění pařezů na plochách č…., na ostatních plochách budou dřeviny odstraněny těsně u země s nátěrem pařízků herbicidem.
Touchdown nebo Roundup v předepsaném množství a koncentraci pro zamezení tvorby obrostků.
Veřejná zakázka vložena:
05.05.2014 09:11

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Přátelé zámeckého parku Lázně Kynžvart

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Cheb

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
17.06.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Přátelé zámeckého parku Lázně Kynžvart

Zadavatel IČ:
26664461

Zadavatel ulice:
Zámek 418

Zadavatel PSČ:
354 91

Zadavatel obec:
Lázně Kynžvart

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

77313000-7
Služby při údržbě parků

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Originální návrhy, projektování zahrady, parku včetně osvětlení, závlahy

Originální návrhy, projektování zahrady, parku včetně osvětlení, závlahy

Hledáte někoho se zkušenostmi v projektování zahrad a parků ? V okrese Uherské Hradiště působí společnost GARD&N, která zpracuje návrhy pro realizaci zahrady či parku včetně osvětlení i automatické závlahy. Ing.Ladislava Nagyová je profesionálem v zahradní architektuře. Klintelu máme především v regionu Zlínský kraj, Brno. Umíme navrhnou originální řešení Vaší zahrady nebo parku, vše dle aktuálních trendů. Po společné dohodě navrhneme řešení korespondující s budoucími prostory a v souladu s Vašimi požadavky. Nabízíme: -projektování, návrhy zahrad, parků, záhonů a veřejné zeleně -inventarizace, generely a pasporty zeleně -zhodnocení zdravotního stavu zeleně -zpracování údržbového plánu -kompletní zahradní úpravy -okrasné zahrady -rodinné a střešní zahrady -návrhy dřevěných staveb, dlažby v exteriéru, zpevněných povrchů, opěrných zdí, plotů, parkového osvětlení -rekonstrukce, dosadby zahrad a parků -terénní úpravy -zahradní stavby -okrasná výsadba -kobercové trávníky -okrasné a koupací jezírka -potoky, vodopády -zahradní osvětlení -automatická závlaha.


Návrhy, projektování zahrad a pergol kolem rodinných domů - kouzelná příroda na dosah

Návrhy, projektování zahrad a pergol kolem rodinných domů - kouzelná příroda na dosah

Sníte o krásné zahradě kolem vašeho rodinného domu, ale nevíte jak na to? Nechte si navrhnout zahradu od firmy Projekční atelier ZUZI s.r.o. - spolupracuje s významnými architekty či projekčními ateliery nejen z Olomouce. Zajistí vám nejen návrhy a projektování zahrad a pergol kolem rodinných domů, ale také kompletní dodávku včetně zahradních úprav. Ke krásnému domu patří krásná zahrada, proto je zde firma Projekční atelier ZUZI s.r.o. v Olomouci, která vám splní vaše sny.


Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Péče o památné stromy - odborné ošetření památných stromů

Odborné vyšetření významných pamaátných stromů a péči o památné stromy zajišťuje v okolí Vysočiny firma ArboKohout. Naše společnost poskytuje komplexní služby v péči o památné stromy nejen na Vysočině, ale také v rámci celé České republiky. Proč se obrátit v rámci péče o památné stromy na firmu ArboKohout? - v péči o památné stromy máme mnoholetou praxi - zajistíme životaschopnost dřeviny - dbáme na zachování památných dřevin a přírodních historických prvků - pomáháme udržet krajinné přírodní dominanty a památné stromy


Údržba privátní a veřejné zeleně Praha - profesionální péče o rostliny a zelené plochy

Údržba privátní a veřejné zeleně Praha - profesionální péče o rostliny a zelené plochy

Služby, které nabízíme v tomto oboru: - kosení trávníků - hnojení, pískování - jarní a podzimní vyhrabávání trávníků - hnojení, zálivka, doplńování substrátu - výsadby ( stromů, keřů, trvalek, letniček ) - prořezávání keřů a stromů - řezy a tvarování živých plotů - úklid ploch a zeleně - kácení stromů i rizikové. Dále se také postaráme o pěší komunikaci, o její schůdnost v zimních měsících, o čistotu v dětských pískovištích a doplnění písku. V našem týmu pracují vyškolení profesionálové ve svém oboru. Pokud máte dotazy, nebo potřebujete jen radu, neváhejte nás kontaktovat.


Statické zajišťování korun stromů pomocí vazeb

Statické zajišťování korun stromů pomocí vazeb

Firma ArboKohout, která sídlí v Třebíči, poskytuje statické zajišťování stromů v okolí Třebíče a na Vysočině. Pomocí vazeb, které jsou instalovány do korun stromů, staticky zajistíme památné a další vzrostlé stromy. Díky metody statického a dynamického zajištění stromu udržíme provozní bezpečnost stromu a také je docíleno zachování stromu co nejdelší dobu a navíc je i strom zabezpečen před nepříznivými vlivy okolí, jako je například silný vítr.


Zahradnické a lesnické práce, mulčování příkopů, udržování zeleně i rizikové kácení

Zahradnické a lesnické práce, mulčování příkopů, udržování zeleně i rizikové kácení

Komplexní péči o soukromou i veřejnou zeleň poskytuje společnost Václav Voráček z Třebycínky na Klatovsku. Provádíme veškeré služby v oblasti rekultivace a údržby zeleně, a to jak na vesnicích, tak i ve městech. Postaráme se o profesionální mulčování příkopů i vyřezávaní křovin za účelem zmlazení či odstranění náletových dřevin. Důležitou součást našich činností tvoří profesionální zahradnické a lesnické práce, kdy zajistíme štěpkování větví, klestů, roští i kmenů. Díky našim bohatým zkušenostem si poradíme s rizikovým kácením stromů, při kterém vždy dodržujeme všechna nutná bezpečnostní opatření.