Zámecký park Kynžvart – regenerace historického parku

Zámecký park Kynžvart – regenerace historického parku

Předmětem veřejné zakázky je obnova a revitalizace dendrologického fondu zámeckého parku. Cílem je obnovit a revitalizovat zámecký park Kynžvart, především jeho dřeviny, zvýšit estetickou hodnotu parku s maximálním ohledem na ochranu přírody, snížit nebezpečí úrazu způsobeným padajícími větvemi a stromy pro návštěvníky.
Pro zdárný postup obnovy parku bylo bezpodmínečně nutné vytvořit dostatečně podrobný a fundovaný podklad všech souvisejících činitelů, který by vytvořil potřebný dokumentační potenciál. Především byl zpracován podrobný dendrologický průzkum jako základ pro další postup. Byl vytvořen index hodnocených dřevin včetně fotodokumentace a návrh pěstebních opatření, nezbytných pro obnovu historického parku. V podstatě je zpracovaný materiál platformou, od které se budou odvíjet další postupy a strategie revitalizace parku a jeho vazebně propojeného okolí.
V nabídce bude každý strom ve výkazu prací oceněn zvlášť podle popsaných pěstebních opatření s doložením odhadu časového objemu prováděných prací.
Každý strom označený v situaci a určený k pěstebnímu opatření dle popisu ve výkazu prací bude označen zhotovitelem před zahájením prací identickým příslušným číslem nesmazatelně napsaným na dřevěném nebo plastovém terčíku připevněným na kmen stromu tak, aby bylo možno číslo stromu identifikovat na fotodokumentu.
Dřevní hmota-kmeny a větve budou ponechány po pěstebním zákroku na místě do doby předání každého stromu zvlášť při fyzické kontrole zadavatelem - ten bude vyzván zhotovitelem k předání jednotlivých stromů vždy, když bude dokončeno dílo v počtu min. 20ti stromů na jedné lokalitě, po odsouhlasení a předání prací zhotoviteli bude dřevní hmota seštěpkovaná na místě.
Odpad-dřevní hmota, tj. kmeny stromů, které byly určeny k pokácení, budou svezeny na místo určené objednatelem.
Kácení je počítáno bez odstranění pařezů, frézování pařezů bude provedeno na pařezech v počtu … ks a to na parcelách ppč….
Odstranění náletových porostů ve výkazu vyčíslených plošně v m2 a nevhodných dřevin označených ve výkazu v kusech v objemu kmínku 10-15 cm bude provedeno vyřezáním dřevin, stažením větví a kmenů na hromady, seštěpkováním a ponecháním štěpkované hmoty na místě, dřeviny budou odstraněny včetně odstranění pařezů na plochách č…., na ostatních plochách budou dřeviny odstraněny těsně u země s nátěrem pařízků herbicidem.
Touchdown nebo Roundup v předepsaném množství a koncentraci pro zamezení tvorby obrostků.
Veřejná zakázka vložena:
05.05.2014 09:11

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Přátelé zámeckého parku Lázně Kynžvart

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Cheb

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
17.06.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Přátelé zámeckého parku Lázně Kynžvart

Zadavatel IČ:
26664461

Zadavatel ulice:
Zámek 418

Zadavatel PSČ:
354 91

Zadavatel obec:
Lázně Kynžvart

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

77313000-7
Služby při údržbě parků

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Rizikové kácení stromů bez starostí

Rizikové kácení stromů bez starostí

Potřebujete odstranit starý, nemocný, přerostlý či těžko dostupný strom? Sami si netroufáte? Zavolejte odborníky. V ArboKohout se Vám o rizikové kácení stromů postarají. Působíme v regionech Vysočina, Třebíč, Znojmo, Moravský Krumlov, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou. Své služby poskytujeme obcím, městům, firmám i jednotlivcům. V rámci rizikového kácení stromů realizujeme: - kácení volné - kácení s přetažením - kácení postupné - kácení pomocí lanové techniky, plošiny, jeřábu Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!


Služby města Jihlavy, údržba, správa komunikací, sportoviště, sběrné dvory, provozování tržnice

Služby města Jihlavy, údržba, správa komunikací, sportoviště, sběrné dvory, provozování tržnice

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. O město Jihlava se staráme celý rok. Zajišťujeme čistotu našeho města a také správu a údržbu města i údržbu majetku. Zajišťujeme provoz Městské sportovní haly. Udržujeme veřejnou zeleň včetně kácení, nabízíme sekání i frézování pařezů. Likvidujeme černé skládky, pronajímáme kontejnery a provozujeme kompostárnu. Opravujeme a rozšiřujeme sítě veřejného a slavnostního osvětlení města. Řešíme správu a čištění místních komunikací včetně chodníků. V zimě pak zabezpečujeme odklizení a odhrnování sněhu a posyp chodníků a komunikací. Pokud Vám můžeme pomoci či si chcete objednat naše služby, kontaktujte naši společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. rádi Vám pomůžeme.


Služby města Náměště nad Oslavou, venkovní služby, ekonomické a technické služby, sportoviště

Služby města Náměště nad Oslavou, venkovní služby, ekonomické a technické služby, sportoviště

Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o. okres Třebíč Údržbou celého města včetně čištění se zabývají Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o. okres Třebíč. Poskytujeme spolehlivé služby v oblasti údržby veřejné zeleně, chodníků a místní komunikace, mobilní svoz odpadu, pořizujeme nové lavičky, údržba osvětlení, pískoviště, dopravní značení, provozujeme veřejné sportoviště, zametání chodníků, přistavujeme kontejnery na tříděný odpad. Vše v našem městě pravidelně čistíme, opravujeme a rekonstruujeme ke spokojenosti našich občanů. Nedílnou součástí jsou služby v oblasti ekonomické, v oblasti technické a ostatní. Jsme velice vstřícní co se týká nahlášených závad a snažíme se vše rychle vyřešit. Jak problém řešit naleznete na našich stránkách. https://sluzbynam.cz/hlaseni-zavad-objednavky V případě jakýchkoli dotazů, nejasností a problémů neváhejte a kontaktujte nás! Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o. okres Třebíč jsou tu pro Vás.


Kácení stromů běžné i rizikové Praha – bezpečně a bez škod na zdraví a majetku

Kácení stromů běžné i rizikové Praha – bezpečně a bez škod na zdraví a majetku

Při úpravě zahrady či pozemku je nutné či od času pokácet nemocné či přerostlé stromy, které by svým pádem mohly ohrozit lidi i majetek. Běžné i rizikové kácení stromů nabízí odborníci se zkušenostmi z firmy Král – zahradnické práce s.r.o. z Prahy. Mezi rizikové zakázky se řadí například kácení stromů v blízkosti budov či elektrického vedení nebo pokud se pod stromem nacházení objekty, na které nesmí pokácené kusy větví padat. V těchto případech je vždy nutné svěřit tuto činnost do rukou odborníků. Pro bezpečné kácení stromů bez rizika škod na majetku a zdraví žádejte služby firmy Král – zahradnické práce s.r.o. z Prahy.


Údržba zahrad a odborná péče o zeleň v soukromých zahradách i firemních a veřejných objektech

Údržba zahrad a odborná péče o zeleň v soukromých zahradách i firemních a veřejných objektech

Každé roční období vyžaduje pro Vaši zahradu jinou odbornou péči. Proto je dobré obrátit se na odborníky a profesionály, kteří se dokonalé postarají o Vaší zahradu a její správnou údržbu. Obraťte se proto na Zahradnické služby Hastík, kde Vám poskytneme odbornou péči o zeleň a údržbu zahrad. Naše kompletní služby poskytujeme soukromým zahradám i firemním a veřejným objektům. V rámci údržby zahrad poskytujeme: - odborný střih keřů, ovocných a okrasných stromů - ošetření a kácení stromů - manuální i chemické odstranění plevele i mechu - ošetření stromů a keřů proti chorobám, škůdcům i plísním - sečení trávy - vertikutace a hnojení trávníků - vyplnění výsadby kačírkem nebo mulčovací kůrou - odvoz rostlinného odpadu a humusu - drcení větví na štěpku - celkové zazimování zahrady - údržba vodních ploch a závlahového systému - opravy dřevěných i betonových prvků na zahradě. K údržbě zahrad máme kvalitní strojní vybavení. Zahrada je pro nás radost, proto přenechejte veškerou starost na nás a užívejte si pohodové chvíle na Vaši zahradě.


Likvidace, frézování pařezů - sešrotování dřeva po kácení stromů pařezovou frézou

Likvidace, frézování pařezů - sešrotování dřeva po kácení stromů pařezovou frézou

Při péči o zahradu se vám může stát, že potřebujete odstranit pařez zlomeného či pokáceného stromu. V takovém případě je nejsnazším a nejrychlejším řešením frézování pařezů pařezovou frézou. V lokalitě Kroměříž, Zlínský kraj, Olomouc, Vyškov i okolí Brna se obraťte na společnost Zahrady Tomáš Vávra. Při použití frézy na likvidaci pařezů se nemusíte bát poškození okolního terénu, které často vzniká při použití těžké techniky, ani velkého otvoru vzniklého při vytrhávání pařezů. Frézování pařezů je také cenově dostupnější – dřevní drť můžete například využít jako mulč a nemusíte si tak lámat hlavu s drahým odvozem pařezů na skládku. Dřevo pařezová fréza v podstatě sešrotuje. Výhodou této metody je především velmi krátká doba, během níž je pařez odstraněn nebo vyfrézován do maximálně možné hloubky. Frézování je možné i v menších a špatně dostupných prostorách. Ve společnosti Zahrady Tomáš Vávra využíváme pařezovou frézu Laski F460. Pařez jsme schopni buď zcela odstranit, nebo u větších rozměrů vyfrézovat až do hloubky zhruba 30 cm. Cena služby se stanovuje individuálně. Pro více informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.