Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce nutné pro výstavbu a provoz kolektoru pod Vltavou, který optimalizovanou trasou přes ostrov Štvanice propojuje dva stávající kolektory: RNLS – na Těšnovské straně a SPHM na Holešovické straně Hlávkova mostu. Jedná se o náročnou stavbu ve složitých geotechnických podmínkách.

Rozsah a obsah stavebních prací:
Stavba řeší výstavbu kolektoru II. kategorie, která je předstihovou investicí pro akci „Rekonstrukce Hlávkova mostu“, jejímž investorem je TSK hl. m. Prahy. Umožní definitivní vymístění - přeložky všech inženýrských sítí vedených v tělese Hlávkova mostu, nutné pro zahájení vlastní rekonstrukce mostu, do nového umístění v kolektoru. Nový kolektor je součástí koncepce rozvoje kolektorů II. kategorie v této oblasti - řeší s přiměřenou rezervou i předpoklady rozvoje městské infrastruktury.
Kolektor je prováděn ražením NRTM v hloubce cca 28 – 37 m, převážně ve složitých a značně proměnlivých geotechnických podmínkách, se zvýšeným přítokem podzemní vody do díla a s předpokladem použití trhacích prací. Při ražbě kolektoru bude prováděn komplexní geotechnický monitoring, jak v podzemí, tak i na povrchu - v celé zóně ovlivnění podzemním dílem. Komplexní geotechnický monitoring pro stavbu č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“ není předmětem této zakázky.
Hlavní trasa kolektoru o délce cca 400 m je situačně vedena souběžně s Hlávkovým mostem, mezi dvěma stávajícími kolektory RNLS a SPHM a ostrovem Štvanicí, kde jsou umístěny těžní šachty. Vzhledem k dispozičnímu uspořádání sítí je navržena min. užitná šířka základního profilu hlavní kolektorové trasy 3 x 4, 6 m. Na trase jsou umístěny 4 kolektorové šachty (J101 – J104) a jedna technická komora. Technický návrh ražby kolektoru je řešen s využitím „živého modelu“ geo monitoringu, který vychází z principu observační metody.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i nezbytná ochrana a přeložky inženýrských sítí, strojovna VZT a vzduchotechnický kanál, nadzemní objekty VZT, vystrojení kolektoru ocelovými konstrukcemi, stavební a provozní soubory zajišťující provoz kolektoru, šplhavý výtah v šachtě J 102 a obnova všech narušených povrchů vozovek a chodníků.
Předmětem plnění veřejné zakázky je i umožnění pokládky STL plynovodu DN 500 během stavby a před dokončením stavby kolektoru na základě koordinace obou akcí (např. pokládku rovných úseků umožnit před montáží OCK a pokládku ve svislých úsecích - v šachtách – po osazení plošin OCK). Investorem pokládky ST
Veřejná zakázka vložena:
02.05.2014 07:01

Typ formuláře:
Opravný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Hlavní město Praha, odbor městského investora

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
30.06.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Hlavní město Praha, odbor městského investora

Zadavatel IČ:
00064581

Zadavatel ulice:
Mariánské náměstí 2

Zadavatel PSČ:
110 01

Zadavatel obec:
Praha 1

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Opravný formulář č.2

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45221245-1
Výstavba tunelů pod řekou

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě Badin s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Zemní práce, rekultivace pozemků, opravy chodníků, cest, výkopy základů, Vysočina

Zemní práce, rekultivace pozemků, opravy chodníků, cest, výkopy základů, Vysočina

Pokud sháníte firmu, která provádí zemní práce, rekultivace pozemků, opravy zpevněných i nezpevněných cest nebo výkopy základů, pak se obraťte na nás. Naše firma Ing. Pavel Kudláč z Mohelna, je odborník na veškeré stavební i zemní práce. Opravujeme zpevněné i nezpevněné cesty, provádíme rekultivaci pozemků, opravy mostů, propustů. Opravujeme chodníky, provedeme výkopy základů, sklepů, odvlhčujeme základy, dřenážní systémy. Výstavíme a opravujeme inženýrské sítě. K práci využíváme naši techniku rypadlo JCB-3CX, nakladač UNC-750 a nákladní automobily LIAZ. Působíme v oblasti Vysočiny, měst Třebíč, Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Ivančice a okolí. Neváhejte a kontaktujte nás. Více informací najdete na našich webových stránkách.


Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele, Demag

Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele, Demag

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. zajišťuje služby pro obce, města i firmy v lokalitě Zlínský kraj. Jsme technicky velmi dobře vybaveni. Provádíme opravy komunikací, frézování vozovky frézou Wirtgen W100 a DC50 a pokládku asfaltu pásovými finišery Vogele a Demag. Díky tomu, že vlastníme i dostatek nákladních vozidel, jsme schopni zajistit i odvoz vyfrézovaného materiálu. Dále zajišťujeme stavební práce vlastními nakladači, bagry, traktorbagry. Pokládka horkých asfaltových směsí: - s pásovými finišery VOGELE SUPER 1300-2 a VOGELE SUPER 800 - zajištěna pokládka asfaltu v šířce od 1,2 m do 5 m v jednom záběru - hutnění provádíme vibračními válci Bomag, Hamm. Frézování vozovky: - frézou Wirtgen W100i se záběrem 1m a Wirtgen DC50 se záběrem 0,5m - frézování živičných povrchů do hloubky 30 cm a 18 cm. Veškeré stavební stroje jsou v našem vlastnictví, proto zaručíme max. kvalitu práce.


Mostní dřevěné konstrukce, ramenáty pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů

Mostní dřevěné konstrukce, ramenáty pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů

Výrobou a montáží mostních dřevěných konstrukcí a ramenátů pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů se zabývá společnost KARPEN PLUS s.r.o. se sídlem v Brně. Jsme spolehlivým partnerem velkých stavebních firem nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Poskytujeme poradenství, návrhy řešení, vypracování projektu pro výrobu mostních dřevěných konstrukcí a příhradových ramenátů pro opravu a výstavbu mostů, podjezdů, nadchodů a podchodů. Při výrobě využíváme novou technologii Gang Nail a kvalitní materiály. Příhradové ramenáty pro mostní bednění lisujeme na unikátním válcovém lisu. Nabízíme neomezenou variabilitu tvarů včetně možnosti kombinace se systémovým bedněním. Využijte naše služby v oblasti projektování, výroby a montáže betonářského bednění, příhradových ramenátů pro mostní konstrukce na míru, konstrukcí bednění pro inženýrské stavby. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.