Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SLOVKARTON, s.r.o. a tvorba pracovných miest

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SLOVKARTON, s.r.o. a tvorba pracovných miest

Jedná sa o dodanie tovarov na zákazku: "Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SLOVKARTON, s.r.o. a tvorba pracovných miest pre príslušníkov MRK.", ktorej predmetom je dodanie Kartonážnej linky - automatického slotra.
Podrobné technické požiadavky sú uvedené v Súťažných podkladoch, najmä v časti D - Opis predmetu
zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
29.04.2013 08:34

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
SLOVKARTON, s.r.o.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
11.06.2013 15:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
SLOVKARTON, s.r.o.

Zadavatel IČ:
36568872

Zadavatel ulice:
Lastomírska 2/5613

Zadavatel PSČ:
071 01

Zadavatel obec:
Michalovce

Kontaktní osoba:
Štefan Popovič


Zadavatel web:
http://www.slovkarton.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

42990000-2
Rôzne špeciálne strojové zariadenia

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky